De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemiste Kansen Culturele diversiteit en de jeugdzorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemiste Kansen Culturele diversiteit en de jeugdzorg"— Transcript van de presentatie:

1 Gemiste Kansen Culturele diversiteit en de jeugdzorg
Discriminatie / racisme Noor Bloes

2 Inhoudstafel 1. Ontwikkeling probleemgedrag 2. Gedragproblemen
3. Escalatie probleemgedrag 4. Risicofactoren probleemgedrag 5. Racisme en etnocentrisme 6. Hulpverlening/jeugdzorg 7. Toeneming discriminatie

3 1. Ontwikkeling gedragsproblemen
Allochtonen -> dragen kwetsbaarheid met zich mee De neiging om anderen de schuld te geven is groter Alert op potentiële vijandigheid Andere mensen vaak als vijandig geïnterpreteerd

4 2. Gedragsproblemen Allochtonen -> meer crimineel gedrag
Meer internaliserend gedrag dan autochtonen Onderzoeksprogramma gericht op escalatie van probleemgedrag

5 3. Escalatie probleemgedrag
Kinderen stellen zich kwetsbaar op tijdens stresserende factoren Ontwikkeling probleemgedrag Niet-kwetsbare kinderen betere omgang met stress, geen ontwikkeling probleemgedrag

6 Autochtonen = Allochtonen
Kwetsbare kinderen Autochtonen = Allochtonen Onderzoek tussen risicofactoren en kwetsbaarheid Gericht op internaliserend en externaliserend probleemgedrag

7 4. Risicofactoren probleemgedrag
Met betrekking op de leefwereld van jongeren Relatie leeftijdgenoten Schoolomgeving De buurt Relatie met ouders (Niet direct link gevonden tussen opvoedingsgedrag van ouders en probleemgedrag jongeren)

8 5. Racisme en etnocentrisme
Opleving etnocentrische sentimenten vooral onder jongeren Veel veranderingen bij minderbedeelden  plakken etiket ‘racisme’ aan hun ongenoegen Weinig bewust van interetnische vijandigheid

9 6. Hulpverlening/jeugdzorg
Probleem hulpverleningsinstellingen: Groter wordende culturele diversiteit Ontbreken van inzicht bij probleemgedrag van allochtonen Leidt tot criminaliteit, schoolachterstanden, gedragsproblematiek Deze problemen vragen om oplossingen

10 Allochtonen vinden de weg naar zorg niet Zoeken ook minder hulp
Beschikbare plaats autochtonen – allochtonen niet even groot Allochtonen: Allochtonen vinden de weg naar zorg niet Zoeken ook minder hulp Psychische problemen niet zichtbaar -> gevoelens van schaamte

11 Leraren/ onderwijzers waarnemen gedragsproblemen bij allochtonen
Niet de ouders

12 7. Toenemende discriminatie
Toeneming discriminatie -> identificatie eigen groep groter Allochtonen geven de autochtonen de schuld van conflicten, problemen en eigen falen = Toenemende interetnische vijandigheid

13


Download ppt "Gemiste Kansen Culturele diversiteit en de jeugdzorg"

Verwante presentaties


Ads door Google