De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Discriminatie / racisme Noor Bloes.  1. Ontwikkeling probleemgedrag  2. Gedragproblemen  3. Escalatie probleemgedrag  4. Risicofactoren probleemgedrag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Discriminatie / racisme Noor Bloes.  1. Ontwikkeling probleemgedrag  2. Gedragproblemen  3. Escalatie probleemgedrag  4. Risicofactoren probleemgedrag."— Transcript van de presentatie:

1 Discriminatie / racisme Noor Bloes

2  1. Ontwikkeling probleemgedrag  2. Gedragproblemen  3. Escalatie probleemgedrag  4. Risicofactoren probleemgedrag  5. Racisme en etnocentrisme  6. Hulpverlening/jeugdzorg  7. Toeneming discriminatie

3  Allochtonen -> dragen kwetsbaarheid met zich mee  De neiging om anderen de schuld te geven is groter  Alert op potentiële vijandigheid  Andere mensen vaak als vijandig geïnterpreteerd

4  Allochtonen -> meer crimineel gedrag  Meer internaliserend gedrag dan autochtonen  Onderzoeksprogramma gericht op escalatie van probleemgedrag

5  Kinderen stellen zich kwetsbaar op tijdens stresserende factoren  Ontwikkeling probleemgedrag  Niet-kwetsbare kinderen  betere omgang met stress, geen ontwikkeling probleemgedrag

6  Kwetsbare kinderen Autochtonen = Allochtonen  Onderzoek tussen risicofactoren en kwetsbaarheid  Gericht op internaliserend en externaliserend probleemgedrag

7  Met betrekking op de leefwereld van jongeren  Relatie leeftijdgenoten  Schoolomgeving  De buurt  Relatie met ouders (Niet direct link gevonden tussen opvoedingsgedrag van ouders en probleemgedrag jongeren)

8  Opleving etnocentrische sentimenten  vooral onder jongeren  Veel veranderingen bij minderbedeelden  plakken etiket ‘racisme’ aan hun ongenoegen  Weinig bewust van interetnische vijandigheid

9  Probleem hulpverleningsinstellingen:  Groter wordende culturele diversiteit  Ontbreken van inzicht bij probleemgedrag van allochtonen  Leidt tot criminaliteit, schoolachterstanden, gedragsproblematiek  Deze problemen vragen om oplossingen

10  Beschikbare plaats autochtonen – allochtonen niet even groot  Allochtonen:  Allochtonen vinden de weg naar zorg niet  Zoeken ook minder hulp  Psychische problemen niet zichtbaar -> gevoelens van schaamte

11  Leraren/ onderwijzers waarnemen gedragsproblemen bij allochtonen  Niet de ouders

12  Toeneming discriminatie -> identificatie eigen groep groter  Allochtonen geven de autochtonen de schuld van conflicten, problemen en eigen falen = Toenemende interetnische vijandigheid

13


Download ppt "Discriminatie / racisme Noor Bloes.  1. Ontwikkeling probleemgedrag  2. Gedragproblemen  3. Escalatie probleemgedrag  4. Risicofactoren probleemgedrag."

Verwante presentaties


Ads door Google