De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

12 MAART 2008 13 MAART 2008 Workshop : onderwijskundige context en ict.

Verwante presentaties


Presentatie over: "12 MAART 2008 13 MAART 2008 Workshop : onderwijskundige context en ict."— Transcript van de presentatie:

1 12 MAART 2008 13 MAART 2008 Workshop : onderwijskundige context en ict

2 onderwijskundige context en ict Overwegingen en inzichten aanreiken om scherp te formuleren wat we (als school ) willen bereiken met ict in het onderwijs.

3 Onderwijskundige context en doorlichting Het aanleren van ICT-vaardigheden heeft een grote transferwaarde. Ondanks de aanwezigheid van een uitgerust computerlokaal met internetaansluiting, zijn er geen schoolafspraken over het gebruik ervan. Een ICT-leerlijn ontbreekt. (Doorlichtingsverslag 02-2007 / Hasselt) Het ICT-gebruik wordt doorgaans geïntegreerd aangeboden. Het is gebaseerd op een nog vrij beknopte leerlijn, aangemaakt door een werkgroep. Een nieuw aangeworven teamlid coördineert. Zijn opdracht behelst hoofdzakelijk het technisch op punt stellen van de apparatuur, een internetaansluiting voorzien in alle lokalen en het team nascholen op ICT-vlak. Binnen de kleuterafdeling konden we vaststellen dat het computerpark er ver van technisch ideaal is. De ICT-leerlijn kan aan functionaliteit winnen door ze te baseren op de beginsituatie van leerlingen/leerkrachten en ze verder te graderen. Het zorgteam krijgt de kans zich te professionaliseren in haar specifieke taak en de ICT-coördinator biedt een schooleigen vervolmaking in het computergebruik aan het team aan. (Doorlichtingsverslag 04-2007 / Vlezenbeek) Elke vestigingsplaats beschikt over een goed uitgebouwde computerklas. Daarnaast bevindt zich in bijna elke klas ook minstens één PC (personal computer). De ICT-coördinator (informatie- en communicatietechnologie) verleent omwille van tijdsgebrek vooral technische ondersteuning. De school beschikt over een ICT-leerlijn en de verantwoordelijke stelt ook heel wat bruikbare digitale informatie ter beschikking van de leraren (via een snelkoppeling op het bureaublad). Niettegenstaande het vrij goed uitgebouwde computerpark, blijft het efficiënt gebruik ervan toch sterk leerkrachtgebonden. De bestaande ICT-leerlijn is nog niet in alle klassen geïmplementeerd en de klas-PC wordt in een aantal gevallen niet door de kinderen gebruikt. Een pedagogische raad met vertegenwoordigers vanuit elk niveau en vanuit elke vestiging en graad, aangevuld met de zorg- en ICT-coördinator en de preventieadviseur ondersteunen het intern leiderschap. Op de maandelijkse bijeenkomsten wordt vooral beleidsvoorbereidend werk verricht (o.a. het voorbereiden van de personeelsvergaderingen). (Doorlichtingsverslag 01- 2007 / St-Martens-Lennik)

4 onderwijskundige context en ict visie op onderwijs kennis en vaardigheden educatieve software / contentICT-infrastructuur

5 visie op onderwijs kennis en vaardigheden educatieve software / content ICT- infrastructuur onderwijskundige context en ict

6 WOORDKASTEEL educatieve software / content

7 onderwijskundige context en ict KWELWERK educatieve software / content

8 onderwijskundige context en ict REKENWEB educatieve software / content

9 onderwijskundige context en ict SAMMY’S WORKSHOP educatieve software / content

10 onderwijskundige context en ict SAMMY’S WORKSHOPKWELWERK REKENWEB WOORDKASTEEL ontdekkend leren zelfstandig leren, differentiëren en remediëren diagnosticeren en evalueren inoefenen educatieve software / content

11 Juf Ingrid leest het boek van "rupsje nooitgenoeg" voor de oudste kleuters. De kinderen zitten gespannen te luisteren in de kring. Tussendoor stelt juf Ingrid vragen. Sommige kinderen weten nog niet goed wat een rups is, terwijl andere kinderen al weten dat een rups kan veranderen in een vlinder. Na afloop zijn de kinderen erg enthousiast over het verhaal. Ingrid denkt na hoe ze eens op een andere manier een vervolg op het voorlezen kan geven. Vaak worden er vragen gesteld over het verhaal door middel van een rondje maken in de kring. Kan juf Ingrid de computer hierbij gebruiken? delen van het verhaal na laten vertellen en opnemen door middel van de geluidsrecorder op de computer, m.b.v. een programma als “audacity” laten samenwerken door in groepjes de scènes van het verhaal na te tekenen en in programma “Paint” te laten bewerken laten kijken naar beelden over rupsen en natuur via de “Beeldbank”, die ze kunnen verwerken in een knutselopdracht visie op onderwijs  visie op competentie  visie op relatie  visie op autonomie

12 Het is herfst. De kinderen hebben in het weekend allemaal bladeren, dennenappels en kastanjes verzameld. In de themahoek zijn 6 kinderen bezig met telactiviteiten met kastanjes. Juf Ann is van een afstandje aan het observeren hoe kinderen met begrippen als meer, minder, veel en weinig bezig zijn. Er liggen zeven kastanjes op een rij. Daarnaast liggen vijf dennenappels. Joris uit groep één zegt dat er meer dennenappels zijn dan kastanjes, want de dennenappels zijn veel groter. Anna uit groep twee is het daar niet mee eens en telt hardop de aantallen dennenappels en kastanjes. Kan juf Ann de computer hierbij gebruiken? leerlingen die zwak of juist sterk zijn in tellen extra hulp of mogelijkheden te bieden door oefenprogramma’s te gebruiken, zoals “Telspel” leerlingen samen telreeksen laten maken en met behulp van het digitale fototoestel kinderen te laten leren van en met elkaars zelfgemaakte rekenkaarten leerlingen met een ontdekprogramma zoals “Welkom in getallenstad” over telactiviteiten aan de slag laten gaan om zelfstandig de kennis over tellen te vergroten visie op onderwijs  visie op competentie  visie op relatie  visie op autonomie

13 Vorige week ging de les over voedselproductie. Het gesprek kwam toen op verschillen tussen landen. In andere landen worden andere dingen gegeten en verbouwd op het land. Ook ging het gesprek over hoe landen in de derde wereld nog met technieken werken die in Europa al voor een groot deel machinaal gedaan worden, zoals koeien melken en brood bakken. Meester Bart heeft de leerlingen opdracht gegeven om een product mee te brengen. Alle kinderen hebben wat meegebracht. Hij ziet pakken hagelslag, afwasmiddel dat zacht is voor de handen, lollies en pannenkoekenmix. Deze les wordt met de leerlingen verder verkend waar deze producten vandaan komen, en waarom we ze hebben. Kan meester Bart de computer hierbij gebruiken? leerlingen die zwak of juist sterk zijn in wero extra hulp of mogelijkheden te bieden, bijvoorbeeld door een “webkwestie” te organiseren leerlingen gezamenlijk contact laten leggen via “e-mail” met bedrijven om hun begrip van het productieproces te vergroten, bijvoorbeeld corresponderen met een fabriek, een boerenbedrijf, of winkelketen om er daarna een werkstuk (bijvoorbeeld een spreekbeurt met “powerpoint”) te laten van maken leerlingen informatie laten zoeken : websites van bedrijven bezoeken, zoekmachines hanteren, technische processen ervaren via “leuke proefjes”,...  visie op competentie  visie op relatie  visie op autonomie visie op onderwijs

14 Onderwijskundige context en ict ONDERWIJS IS OVERDRAGEN • ICT als aanvulling • ICT als extra oefenstof • ICT inbouwen in het management ONDERWIJS IS INTERACTIE • ICT als methodisch onderdeel van het leren • ICT in een takensysteem • ICT in dag-/weektaak • ICT afgestemd op een eigen niveau • ICT om samenwerkend te leren ONDERWIJS IS ONTDEKKEN • ICT los van elke methode • ICT om leerlingen eigen doelen en leerwegen te laten ontdekken  visie op competentie  visie op relatie  visie op autonomie visie op competentie + visie op relatie + visie op autonomie = adaptief onderwijs filmfragment visie op onderwijs

15 onderwijskundige context en ict additioneel visie op onderwijs kennis en vaardigheden educatieve software / content kennis en vaardigheden visie op onderwijs educatieve software / contentICT-infrastructuur geïntegreerd

16 onderwijskundige context en ict additioneel geïntegreerd kennis en vaardigheden educatieve software / content kennis en vaardigheden visie op onderwijs ICT-infrastructuur educatieve software / content visie op onderwijs Ja, maar … : • wanneer moeten we dit doen ? • ik kan/ken dit niet • er zijn geen middelen • ik wil het overzicht op mijn klas • er is geen neerslag van de werkjes • … Ja, en … : • dit verrijkt mijn lessen • de kinderen overleggen enthousiast • ik heb minder (oefen)boeken nodig • de kinderen zijn zelfstandig aan het leren • de kinderen zijn vaardiger in ict dan mij • …

17 visie op onderwijs kennis en vaardigheden educatieve software / content ICT-infrastructuur ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier gebruiken (zelfstandig) oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving een positieve houding tegenover ICT en bereid zijn ICT te gebruiken bij het leren (zelfstandig) leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen ICT gebruiken om te communiceren kennis inzicht ervaringen Onderwijskundige context en eindtermen ict

18 ict-coördinator = icoach kennis en vaardigheden visie op onderwijs educatieve software / content ICT-infrastructuur adviseren en plannen reflecteren en waarderen coachen en stimuleren inrichten en innoveren Onderwijskundige context en icoach ict-leerlijn ict-beleidsplan

19 Onderwijskundige context en ict-leerlijn(en) http://leerlijn.ict-platform.be

20 Onderwijskundige context en ict-regiowerk http://leerlijn.ict-platform.be http://www.ict-platform.be http://regio.ict-platform.be Gebruikte bron: www.ictopschool.net

21 pictos http://pictos.ictbeleidstool.be/

22 Dank voor uw aandacht ! Deze presentatie is beschikbaar via: http://www.ict-platform.be (via “schoolteam”  “visie”)


Download ppt "12 MAART 2008 13 MAART 2008 Workshop : onderwijskundige context en ict."

Verwante presentaties


Ads door Google