De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zelfevaluatie i.k.v. GOK-beleid Terugkomdag Secundair Onderwijs Sessie 8 Interactum © I. Nicaise.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zelfevaluatie i.k.v. GOK-beleid Terugkomdag Secundair Onderwijs Sessie 8 Interactum © I. Nicaise."— Transcript van de presentatie:

1 Zelfevaluatie i.k.v. GOK-beleid Terugkomdag Secundair Onderwijs Sessie 8 Interactum © I. Nicaise

2 Regelgeving evaluatie Decreet + BVR 19/7/02 (BaO) – 6/9/02 (SO) Op schoolniveau Tussentijdse zelfevaluatie door de school (2e trimester van 2e jaar) Eindevaluatie door inspectie (3e jaar) Op macroniveau Steekproefgewijze © I. Nicaise

3 Regelgeving tussentijdse evaluatie © I. Nicaise Procedure voorzien in beginanalyse Elementen van procedure Liefst gedragen door schoolteam Gegevensverzameling Voorstellen tot bijsturing Bespreking in schoolraad / participatieraad Vl. Regering kan model van zelfevaluatie vastleggen

4 Regelgeving eindevaluatie inspectie Inhoud Is beginanalyse goed gebeurd ? Zijn de doelstellingen goed gekozen, rekening houdend met context en lln-populatie ? Zijn instrumenten uitgebouwd ? Is de tussentijdse zelfevaluatie correct gebeurd ? (Decreet:) worden doelstellingen bereikt ? Effecten op Eventuele hernieuwing GOK-middelen Eventuele terugvorderingen / sancties © I. Nicaise

5 Merk op… Verwijzing naar nulmeting verdwenen Nadruk op effectmeting in uitvoeringsbesluiten sterk afgezwakt Aanbod van departement Model zelfevaluatie: wie ? (UIA? Steunpunten? DVO? VLOR?) Inspectie ontwikkelt algemeen model dat bruikbaar is voor GOK © I. Nicaise

6 Zelfevaluatie = leerproces Devos e.a., Handboek zelfevaluatie in het SO, Kluwer, 2000 Beleid sturen Probleem oplossen Zichzelf situeren Motivatie © I. Nicaise

7 Zelfevaluatie - rolverdeling Directie Initiator ‘lerende leider’ Werkgroep zelfevaluatie Werkt doelstellingen & methoden uit Informeert Organiseert en verwerkt Externe deskundige Spiegel => ‘organisatiebewustzijn’ Technisch / methodisch advies NIET: eindbeoordelaar Leerkr., ouders, lln, derden Deelname aan diverse onderdelen Besluitvorming nadien © I. Nicaise

8 Zelfevaluatie - fasen © I. Nicaise Screening beginsituatie  context  Input  doelenbepaling Tussentijdse evaluatie  proces  intermediaire effecten  bijsturing Eindevaluatie  finale effecten

9 Tussentijdse procesevaluatie GOK Instrumenten: Screeningsinstr. Steunpunten, ISA, SION, IZES… Nog te ontwikkelen instr. voor GOK-zelfevaluatie Logboek ! Kernvragen: Zijn de doelstellingen nog steeds actueel ? Zijn de gekozen acties uitgevoerd ? In welke mate? Zijn er reeds tussenliggende resultaten bereikt ? Zijn er nieuwe inzichten gegroeid ?  Moeten doelstellingen geherformuleerd worden ?  Moeten acties bijgestuurd worden ? © I. Nicaise

10 Tussentijdse procesevaluatie GOK Intermediaire effecten op 3 niveaus: School visie, organisatie, sociale samenstelling lln- populatie, uitbouw actiestrategieën... Leerkrachten visie, deskundigheidsontwikkeling, pedagogisch / didactisch handelen... Lln (gemiddelde / doelgroep-lln) Leerprestaties / schoolloopbaan Niet-cognitieve aspecten © I. Nicaise

11 Finale effectevaluatie: Verschil ‘output’ ↔ ‘effect’ (cf. ‘meer gelijke uitkomsten’) → geen effectevaluatie zonder ‘nulmeting’! © I. Nicaise

12 Finale effectevaluatie: keuze van criteria Cf. outputdossier doorlichting Schoolse vertraging A-, B-, C-attesten (cf. outputdossier inspectie) Oriëntering Kwalificatie bij uitstroom Tevredenheid (welbevinden) Leerlingen Leerkrachten Ouders © I. Nicaise

13 Vb.1 schoolse vertraging © I. Nicaise

14 Schoolse vertraging Stel, u hebt gegevens over… Leeftijd Leeftijd van instroom in SO Leerjaar Onderwijsvorm GOK of niet-GOK Neveninstromer of niet … DAN… © I. Nicaise

15 Schoolse vertraging Output op zich zegt niets © I. Nicaise ?

16 Schoolse vertraging Verfijn uw maatstaf… …door correctie voor Onderwijsvorm Voortijdige uitstroom Neveninstroom © I. Nicaise ? …dan nog is vergelijking met Vlaams gemiddelde weinig zeggend !

17 Schoolse vertraging Effect van GOK-beleid ? Vergelijking in de tijd © I. Nicaise ? Schijnbaar teleurstellend resultaat van hard zwoegen… Is samenstelling schoolpopulatie niet gewijzigd ?

18 Schoolse vertraging Effect van GOK-beleid ? (cf. ‘meer gelijke uitkomsten’) © I. Nicaise

19 Schoolse vertraging Geen of verkeerd effect (cf. ‘meer gelijke uitkomsten’) © I. Nicaise

20 Vb. 2 Kwalificatie bij uitstroom © I. Nicaise

21 Besluit effectmeting Kies uw outputmaatstaf zodanig dat vertekeningen minimaal worden Begin zo snel mogelijk met nulmeting Vergelijk GOK- en niet-GOK leerlingen, binnen uw eigen school, doorheen de tijd © I. Nicaise


Download ppt "Zelfevaluatie i.k.v. GOK-beleid Terugkomdag Secundair Onderwijs Sessie 8 Interactum © I. Nicaise."

Verwante presentaties


Ads door Google