De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Drie richtinggevende vragen Waaraan zullen we het succes van het 1. Waaraan zullen we het succes van het GOK-beleid afmeten? Maxiale leerwinst? Een meer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Drie richtinggevende vragen Waaraan zullen we het succes van het 1. Waaraan zullen we het succes van het GOK-beleid afmeten? Maxiale leerwinst? Een meer."— Transcript van de presentatie:

1 Drie richtinggevende vragen Waaraan zullen we het succes van het 1. Waaraan zullen we het succes van het GOK-beleid afmeten? Maxiale leerwinst? Een meer gelijke spreiding van de eindresultaten? Alle leerlingen behalen de eindtermen? Is er geen limiet aan de gelijke kansen? 2. Is er geen limiet aan de gelijke kansen? En hoever zijn we daarvan verwijderd? In hoeverre staat of valt het succes van het GOK-beleid met de realisatie van een meer gelijke spreiding van GOK-leerlingen tussen scholen? 3.In hoeverre staat of valt het succes van het GOK-beleid met de realisatie van een meer gelijke spreiding van GOK-leerlingen tussen scholen? Wat met concentratiescholen?

2 1. GOK moet leiden tot meer gelijke uitkomsten ! Vergelijk discussie over armoede- maatstaven in welvaartseconomie: armoede = relatief begrip (A. Sen) en dus moet de relatieve positie van armen verbeterd worden. Ongelijke uitkomsten van het onderwijs zijn ongelijke kansen in de samenleving. Daarom is het niet aanvaardbaar als de ongelijkheid aan de eindmeet zou toenemen. P.S. Het is niet alleen om cognitieve uitkomsten te doen.

3 Wat zijn ‘meer gelijke uitkomsten’? Sociale afkomst Schoolprestaties jongeren Ex post Ex ante © I. Nicaise

4 Concreet Winst (leerwinst, stijging welbevinden enz.) voor GOK-leerlingen moet groter zijn dan voor andere leerlingen Buitenlandse voorbeelden tonen aan dat het kàn (cf. Success for All-beweging)

5 2. Is de grens bereikt ? Unicef ‘League table of educational disadvantage in rich nations’: België op 14e plaats (op 24) inzake ‘absolute onderwijsachterstand’

6

7 Hoe dichter bij de grens raken ? Financiële drempels opnieuw aanpakken Andere drempels ook aanpakken (brede school) Inclusief onderwijs Waterval wegwerken Intercultureel onderwijs GOK financieel versterken ‘Tweedekans’ onderwijs

8 3. Spreiden of niet ? OVB of OVGB ? ‘Voordeel’ van concentratiescholen: je kan/moet de problematiek meer structureel benaderen, door in te werken op het ganse netwerk rond de school Maar Dan is het ganse netwerk rond de school vaak ook ‘probleemgebied’ Quid met ‘target efficiency’? Grote groep doelgroepleerlingen zit niet in concentratiescholen (Riddle, 1992)

9 Besluit: welke onderzoeksvra(a)g(en) ? Op korte termijn vooral ‘hoe-vraag’ deskundigheidsontwikkeling Implementatiestrategieën In dialoog met stakeholders Niet te snel effecten op leerlingniveau meten (cf. ervaring Nederland). Na een jaar of zes starten met effectiviteitsmeting, met onderscheid GOK- / niet-GOK-leerlingen.


Download ppt "Drie richtinggevende vragen Waaraan zullen we het succes van het 1. Waaraan zullen we het succes van het GOK-beleid afmeten? Maxiale leerwinst? Een meer."

Verwante presentaties


Ads door Google