De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Het kwaliteitskader Verantwoorde zorg in relatie tot palliatieve zorg Marie-Josée Smits Senior beleidsmedewerker ActiZ Team cliënt, kwaliteit en innovatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Het kwaliteitskader Verantwoorde zorg in relatie tot palliatieve zorg Marie-Josée Smits Senior beleidsmedewerker ActiZ Team cliënt, kwaliteit en innovatie."— Transcript van de presentatie:

1 1 Het kwaliteitskader Verantwoorde zorg in relatie tot palliatieve zorg Marie-Josée Smits Senior beleidsmedewerker ActiZ Team cliënt, kwaliteit en innovatie m.smits@actiz.nl 030 2739407 Themabijeenkomst Verantwoorde palliatieve zorg 3 juni 2008

2 2 Waarom palliatieve zorg in relatie tot het kwaliteitskader? Omdat de taal en werkwijze van Verantwoorde zorg uitstekend past bij het bieden van Verantwoorde palliatieve zorg!

3 3 Kwaliteitskader Verantwoorde zorg omvat: een visie /normen Verantwoorde zorg een indicatorenset om te meten of aan de normen wordt voldaan Ik wil het met u over de visie hebben.

4 4 Kwaliteit van leven centraal Een zo goed mogelijk leven Een leven dat zinvol, waardevol en prettig is (en zoals je gewend bent) Voor ieder uniek Vorm geven aan wie je bent, gezien en erkend worden in de eigen identiteit VZ: Gedachtegang

5 5 Ondersteunen van kwaliteit van leven is vraaggericht Kwaliteit van leven en vraaggerichte zorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, omdat ieder mens uniek is en iets anders nodig heeft om kwaliteit van leven te ervaren. In gesprek gaan met de cliënt over de vraag wat wij kunnen bijdragen aan diens kwaliteit van leven.

6 6 Domeinen van kwaliteit van leven Lichamelijk welbevinden Geestelijk welbevinden Woonomgeving Sociale relaties en maatschappelijke participatie

7 7 Visie op Palliatieve zorg Zorg gericht op de kwaliteit van leven (en niet genezen) Psychologische en spirituele aspecten geïntegreerd in de zorg

8 8 Zorginhoudelijke cultuuromslag Van gezondheid en lichamelijke verzorging naar kwaliteit van leven. Van beperkingen, tekorten en aftakeling naar mogelijkheden en groei in identiteit Van aanbodgerichte zorg naar vraaggerichte zorg.

9 9 Zorgleefplan Hulpmiddel voor medewerkers om kwaliteit van leven centraal te stellen en vraaggerichte zorg te geven is het zorgleefplan. Hulpmiddel om aan alle domeinen van kwaliteit van leven aandacht te besteden.

10 10 Visie van Verantwoorde zorg Kwaliteit van leven van cliënten ondersteunen Door vakbekwame professionals Binnen een professionele organisatie (die de voorwaarden schept om dat zó te doen)

11 11 Vakbekwame medewerkers Attitude: Betrokkenheid, aandacht inlevingsvermogen, respect, gelijkwaardigheid Vaardigheden: Zorgbehoeften expliciteren, observeren, signaleren,doorverwijzen en samenwerken Communiceren en informeren, creativiteit, hokjesdenken loslaten Kennis van ziektebeelden en symptomen en behandeling VZ: Wat er voor nodig is

12 12 Verantwoorde zorg en palliatieve zorg Palliatieve zorg is een bepaalde vorm van Verantwoorde zorg, waarvoor medewerkers specifieke kennis en vaardigheden nodig hebben.

13 13 Professionele organisatie Een organisatie die professionals optimaal faciliteert kwaliteit van leven van cliënten te ondersteunen, ook in de palliatieve fase. Hoe kan de organisatie medewerkers optimaal faciliteren om Verantwoorde palliatieve zorg te bieden? Wat is daarvoor nodig?

14 14 Beleidsonderwerpen voor palliatieve zorg: Wat te doen tijdens (en wanneer is) de palliatieve fase en omslag naar terminale fase (verantwoordelijkheid, overlegvormen, ondersteunen familie, inzet vrijwilligers en mantelzorgers) Deskundigheidsbevordering Versterven, euthanasie, palliatieve sedatie. Casusbesprekingen, intervisie / moreel beraad


Download ppt "1 Het kwaliteitskader Verantwoorde zorg in relatie tot palliatieve zorg Marie-Josée Smits Senior beleidsmedewerker ActiZ Team cliënt, kwaliteit en innovatie."

Verwante presentaties


Ads door Google