De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gabriëlle Verbeek © Artemea, Bilthoven, 030-220.3230, www.artemea.nl De cliënt centraal, wat nu? Door Gabrielle Verbeek Inhoud Achtergrond Context Begrippen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gabriëlle Verbeek © Artemea, Bilthoven, 030-220.3230, www.artemea.nl De cliënt centraal, wat nu? Door Gabrielle Verbeek Inhoud Achtergrond Context Begrippen."— Transcript van de presentatie:

1 Gabriëlle Verbeek © Artemea, Bilthoven, 030-220.3230, www.artemea.nl De cliënt centraal, wat nu? Door Gabrielle Verbeek Inhoud Achtergrond Context Begrippen en betekenis Dilemma’s Invoering in de praktijk Typologie organisaties Veranderprocessen Werkvormen en instrumenten

2 Gabriëlle Verbeek © Artemea, Bilthoven, 030-220.3230, www.artemea.nl Context Individualisering in de samenleving Diversiteit neemt toe: verschillen in leefwijze Van ‘standaard’ naar maatwerk Veranderende opvattingen rol expert en cliënt Toename mensen met handicaps (lichamelijk, geestelijk) Participatie van mensen met handicaps/chronische ziekte “Een beperking is geen excuus”

3 Gabriëlle Verbeek © Artemea, Bilthoven, 030-220.3230, www.artemea.nl Terminologie Spraakverwarring Gebruik verschillende begrippen Van algemeen naar specifiek Taalproblemen Taal en weerstand

4 Gabriëlle Verbeek © Artemea, Bilthoven, 030-220.3230, www.artemea.nl Vraaggerichte zorg Cliënt is (soms sterk) zorgafhankelijk Zorgaanbieder: verantwoordelijk voor kwaliteit coördinatie planning Een zorg die is afgestemd op individuele behoefte van cliënt

5 Gabriëlle Verbeek © Artemea, Bilthoven, 030-220.3230, www.artemea.nl Vraaggestuurde zorg Cliënt die zelfstandig is. Cliënt verantwoordelijk voor: eigen leven inclusief het krijgen van zorg planning, coördinatie, kwaliteit (deels) Soms: uitbesteden van ‘regeltaken’, altijd zelf de regie Cliënt regelt en stuurt eigen aanbod aan Heeft daarvoor concrete middelen

6 Gabriëlle Verbeek © Artemea, Bilthoven, 030-220.3230, www.artemea.nl Uitdagingen cliëntenkant Vraaggericht is niet: ‘vraaggezwicht’! Van een standaardaanbod naar een individueel aanbod: minder vanzelfsprekend dan het lijkt Welke vragen hebben cliënten eigenlijk? “Wat is de vraag achter de vraag?”

7 Gabriëlle Verbeek © Artemea, Bilthoven, 030-220.3230, www.artemea.nl Uitdagingen medewerkers en organisatie Welke (nieuwe) competenties heb je nodig? Hoe zorg je dat je met elkaar als organisatie dit doet terwijl de ontwikkeling intern divers is? Bezuinigen, goedkoper werken en dan ook nog vraaggericht of vraaggestuurd….

8 Gabriëlle Verbeek © Artemea, Bilthoven, 030-220.3230, www.artemea.nl Actoren

9 Gabriëlle Verbeek © Artemea, Bilthoven, 030-220.3230, www.artemea.nl Typologie van aanbodgerichte, vraaggerichte en vraaggestuurde organisatie Aanbodgerichte organisatie Vraaggerichte organisatieVraaggestuurde organisatie Structuurbureaucratie centralisatie monodisciplinair gescheiden diensten team-based multidisciplinair locaties integraal management individu-based zelfstandige eenheden decentralisatie faciliterend management Cultuurrollen / functie intern gericht top-down probleemvermijdend taken teamgeest top-down / bottum-up probleem-oplossend persoonsgericht extern / klantgericht bottum-up probleem-voorkómend Managementstijldirectief / laissez-faireparticipatief / coachendcoachend / participatief Beheerstandaardisatie top-down budgetbeheer locatie: budgetbeheer deelbudget team individueel budget cliënt budgetbewaker Typologieprofessionele bureaucratie divisiestructuuradhocratie / dienstverlening

10 Gabriëlle Verbeek © Artemea, Bilthoven, 030-220.3230, www.artemea.nl

11 Gabriëlle Verbeek © Artemea, Bilthoven, 030-220.3230, www.artemea.nl Faciliterend management Voorbeeldwerking Sturen, confronteren plus ruimte geven en loslaten Coachen en werven op competenties en houding Aanpassen van werkorganisatie Beperken ballast Organisatie vereenvoudigen voor cliënt en medewerker Kernproces faciliteren Handige ‘vraaggestuurde’ technologie


Download ppt "Gabriëlle Verbeek © Artemea, Bilthoven, 030-220.3230, www.artemea.nl De cliënt centraal, wat nu? Door Gabrielle Verbeek Inhoud Achtergrond Context Begrippen."

Verwante presentaties


Ads door Google