De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inburgeren op het werkplein

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inburgeren op het werkplein"— Transcript van de presentatie:

1 Inburgeren op het werkplein

2 De AKO-pilots inburgering
Ina Roelfsema Landelijk projectleider

3 Achtergrond Deltaplan Inburgering
Verbetering kwaliteit Bevordering dualiteit Verzoek Minister Vogelaar aan Algemeen Keten Overleg (AKO) Aansluiten bij ontwikkeling integrale dienstverlening sociale zekerheid 6 Pilots met verschillende accenten, o.a.: Integraal vanaf de balie Duale trajecten en arrangementen Werkgeversbenadering Nuggers en werkenden Cliëntparticipatie

4 Uitgangspunten integrale dienstverlening
Klant centraal Eén aanspreekpunt Eén locatie Maatwerk Resultaatgericht (participatie en re-integratie)

5 Werkplein en inburgering
Uitgangssituatie: Afdeling inburgering apart van het Werkplein Geen kennis van inburgering op het Werkplein. Geen kennis re-integratie bij afdeling inburgering Volgtijdige trajecten Hoe ziet een werkplein eruit? Kansen voor inburgeraars blijven on(der)benut

6 Doel AKO pilots Inbedden inburgering in de keten van werk en inkomen
Ervaringen opdoen Ontwikkelen van goede voorbeelden Verspreiden van kennis Kenmerken: Oriëntatie op kwaliteit Half jaar experimenteren Landelijk projectleider en lokale projecten

7

8 Tineke Lantink Lokaal projectleider Zwolle
Ervaringen van Zwolle Tineke Lantink Lokaal projectleider Zwolle

9 Integraal vanaf de kop Vertrekpunt van de pilot Gezamenlijke visie
Bestaande integrale werkwijze Werkplein (servicedesk) Tijd rijp voor verbinding werk en inburgering

10 Integraal vanaf de kop Doelen van de pilot
Inburgeraars zsm in een duaal traject Arbeidsmarktpotentieel leidend voor inburgering Inrichten klantherkenning en brede diagnose Beperken overdrachtsmomenten Aanbod instrumenten Zwolle Werkt Aanpak sluit aan op inburgeraars

11 Integraal vanaf de kop Werkwijze en aanpak Capaciteit vrijmaken
Kennisoverdracht en voorlichting Ontwikkelen gecombineerde werk- en taaldiagnose Ontwikkelen duale trajecten Afspraken werkgevers

12 Integraal vanaf de kop Resultaten
Borging resultaat in vervolgafspraken Doelen pilot zijn bereikt Werkwijze wordt uitgerold over gehele beursvloer Commitment van alle partijen over nut en noodzaak Inbedding inburgering in keten werk en inkomen is mogelijk én wenselijk BV Afspraken branches en SW-bedrijf over diagnose, afspraken

13 Integraal vanaf de kop Geleerde lessen
Duaal inburgeren vergt meer dan 3 maanden Om resultaat te bereiken klant centraal stellen Financieringssysteem belemmert

14 En hoe nu aan het werk? Overeenkomsten met branches en bedrijven
Opleiding AKA Taalondersteuning tot minimaal A2 Begeleiding op werkvloer door werkgever Arbeidscontract 10 uur voor minimaal 6 maanden Tineke doet verhaal

15 Vragen en discussie Peter Wesdorp – WWI
Tineke Lantink – Projectleider Zwolle Linda Nordholt – Projectleider Stedendriehoek Stefan Reusken – Projectleider Oldenzaal Ina Roelfsema – Landelijk projectleider

16 Stelling Er is geen andere weg dan een duale weg

17 Stelling Een duaal traject is altijd parallel en niet volgtijdelijk en kent een variëteit aan onderdelen

18 Stelling Schaf het aparte team inburgering af

19 Stelling Het primaat dient altijd te liggen bij participatie (economische zelfstandigheid)

20 Stelling Inburgering is teveel verworden tot het zetten van streepjes (doel – middel)

21 Stelling Werkgevers willen werknemers, geen inburgeraars

22 Stelling De financieringssystematiek belemmert maatwerk

23 Inburgeren op het werkplein


Download ppt "Inburgeren op het werkplein"

Verwante presentaties


Ads door Google