De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inburgeren op het werkplein. De AKO-pilots inburgering Ina Roelfsema Landelijk projectleider.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inburgeren op het werkplein. De AKO-pilots inburgering Ina Roelfsema Landelijk projectleider."— Transcript van de presentatie:

1 Inburgeren op het werkplein

2 De AKO-pilots inburgering Ina Roelfsema Landelijk projectleider

3 Achtergrond ► Deltaplan Inburgering  Verbetering kwaliteit  Bevordering dualiteit ► Verzoek Minister Vogelaar aan Algemeen Keten Overleg (AKO) ► Aansluiten bij ontwikkeling integrale dienstverlening sociale zekerheid ► 6 Pilots met verschillende accenten, o.a.:  Integraal vanaf de balie  Duale trajecten en arrangementen  Werkgeversbenadering  Nuggers en werkenden  Cliëntparticipatie

4 Uitgangspunten integrale dienstverlening ► Klant centraal ► Eén aanspreekpunt ► Eén locatie ► Maatwerk ► Resultaatgericht (participatie en re- integratie)

5 Werkplein en inburgering Uitgangssituatie: ► Afdeling inburgering apart van het Werkplein ► Geen kennis van inburgering op het Werkplein. Geen kennis re-integratie bij afdeling inburgering ► Volgtijdige trajecten

6 Doel AKO pilots ► Inbedden inburgering in de keten van werk en inkomen  Ervaringen opdoen  Ontwikkelen van goede voorbeelden  Verspreiden van kennis ► Kenmerken:  Oriëntatie op kwaliteit  Half jaar experimenteren  Landelijk projectleider en lokale projecten

7

8 Ervaringen van Zwolle Tineke Lantink Lokaal projectleider Zwolle

9 Integraal vanaf de kop ► Vertrekpunt van de pilot  Gezamenlijke visie  Bestaande integrale werkwijze Werkplein (servicedesk)  Tijd rijp voor verbinding werk en inburgering

10 Integraal vanaf de kop ► Doelen van de pilot  Inburgeraars zsm in een duaal traject  Arbeidsmarktpotentieel leidend voor inburgering  Inrichten klantherkenning en brede diagnose  Beperken overdrachtsmomenten  Aanbod instrumenten Zwolle Werkt Aanpak sluit aan op inburgeraars

11 Integraal vanaf de kop ► Werkwijze en aanpak  Capaciteit vrijmaken  Kennisoverdracht en voorlichting  Ontwikkelen gecombineerde werk- en taaldiagnose  Ontwikkelen duale trajecten  Afspraken werkgevers

12 Integraal vanaf de kop ► Resultaten  Borging resultaat in vervolgafspraken ► Doelen pilot zijn bereikt ► Werkwijze wordt uitgerold over gehele beursvloer ► Commitment van alle partijen over nut en noodzaak nut en noodzaak  Inbedding inburgering in keten werk en inkomen is mogelijk én wenselijk

13 Integraal vanaf de kop ► Geleerde lessen  Duaal inburgeren vergt meer dan 3 maanden  Om resultaat te bereiken klant centraal stellen  Financieringssysteem belemmert

14 En hoe nu aan het werk? Overeenkomsten met branches en bedrijven  Opleiding AKA  Taalondersteuning tot minimaal A2  Begeleiding op werkvloer door werkgever  Arbeidscontract 10 uur voor minimaal 6 maanden

15 Vragen en discussie Peter Wesdorp – WWI Tineke Lantink – Projectleider Zwolle Linda Nordholt – Projectleider Stedendriehoek Stefan Reusken – Projectleider Oldenzaal Ina Roelfsema – Landelijk projectleider

16 Stelling ► Er is geen andere weg dan een duale weg

17 Stelling ► Een duaal traject is altijd parallel en niet volgtijdelijk en kent een variëteit aan onderdelen

18 Stelling ► Schaf het aparte team inburgering af

19 Stelling ► Het primaat dient altijd te liggen bij participatie (economische zelfstandigheid)

20 Stelling ► Inburgering is teveel verworden tot het zetten van streepjes (doel – middel)

21 Stelling ► Werkgevers willen werknemers, geen inburgeraars

22 Stelling ► De financieringssystematiek belemmert maatwerk

23 Inburgeren op het werkplein


Download ppt "Inburgeren op het werkplein. De AKO-pilots inburgering Ina Roelfsema Landelijk projectleider."

Verwante presentaties


Ads door Google