De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dienstverlening werkzoekenden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dienstverlening werkzoekenden"— Transcript van de presentatie:

1 Dienstverlening werkzoekenden
Dienstverlening werkzoekenden Rotterdamse werkpleinen

2 Integrale dienstverlening met het UWV op het werkplein
5 gezamenlijke werkpleinen Beursvloer bemenst door team van UWV en SoZaWe. Re-integratieondersteunende activiteiten op het werkplein staan open voor alle werkzoekenden. De werkgeversdienstverlening is per werkplein en in de stad (DAAD) gezamenlijk vorm gegeven. Door koppeling Sonar en RMW/Socrates meer efficiëntie en beter beeld van de klant. Toevoegen van tekst: kies “Invoegen – Tekstvak”, plaats dit tekstvak waar je het hebben wilt en voer de tekst in.

3 Werkgeversdienstverlening werkplein en DAAD
Het Rotterdamse Werkplein Werkgeversdienstverlening werkplein en DAAD UWV WERKformule e-dienstverlening Re-integratie Passendwerk aanbod Re-integratie WIA - Wajong Participatie Re-integratie Ro-bedrijven Back Office beheer uitkeringen Daadwerkt Voorwerk Verdiepte diagnose Arbeidsmed. toets (Zorg) Dienstverlening Schulddienstverlening Inburgering Ind. Voorzieningen Sociale teams Kinderopvang SoZaWe kan (nog) niet werken UWV beperkingen SoZaWe kan werken UWV kan werken Kop van het proces BackOffice uitkeren Beursvloer - ontvangen klant instroom nazorg werk uitstroom JLR RBZ SZ

4 Ontvangen klant Klik hier om tekst in te voegen
Activiteit: klant meldt zich op het werkplein – vraagt advies, informatie, dienstverlening, wil zich inschrijven, maakt gebruik van beursvloer, heeft een afspraak, etc. Integraal: voor de dienstverlening geen onderscheidt tussen klantgroepen één gezamenlijke receptie één gezamenlijke servicebalie één gezamenlijk ontvangst team onder één aansturing gebruik van elkaars systemen en faciliteiten Resultaten proces klant ervaart dienstverlening alsof sprake is van één organisatie klant ontvangt meer ondersteuning bij gebruik dienstverlening beursvloer klant wordt actief gestimuleerd en ondersteunt bij gebruik digitale dienstverlening (rol gastheer / gastvrouw) Klik hier om tekst in te voegen

5 Beursvloer ontvangst klanten
Receptie Waarvoor komt u? Ik zorg dat u snel op de juiste plaats bent. Spreekplekken: hier voeren we gesprekken met u Servicedesk Wij geven u informatie, advies of een formulier en zorgen dat uw inschrijving in orde is. Floormanager Collega’s loopt alles goed? Gastheer/-vrouw: Kan ik u helpen bij het vinden van vacatures? Werkgevers: Wij hebben vacatures voor u Gastheer/-vrouw: Kan ik u helpen met de computer?

6 Kop van het proces Klik hier om tekst in te voegen
Start proces: klant wil / moet zich inschrijven werkzoekende klant wil / moet uitkering aanvragen (WW / WWB / WIJ) Einde proces: klant heeft afspraak voor start vervolg dienstverlening (werk, re-integratie, activering) klant met WWB / WIJ aanvraag heeft afspraak voor vervolgproces intake klant is waar mogelijk (warm) verwezen naar andere dienstverlening (taal, inburgering, schulden, jongerenloket, RBZ, etc) Resultaten proces klantgegevens zijn verzameld – er is een klantprofiel klantvraag is duidelijk WW aanvraag klant is bij Back Office UWV eerste screening / diagnose werk is uitgevoerd (filter) resultaat screening is vastgelegd (kan werken, kan (nog) niet werken) eerste screening recht WWB is uitgevoerd (filter) vervolgafspraken zijn gemaakt Klik hier om tekst in te voegen

7 Start kop van het proces
Een (elektronische) aanvraag WW gaat rechtstreeks naar de BO UWV Klant schrijft zichzelf in mbv internet Gegevens uit SUWI worden hergebruikt. Zo nodig ondersteunt gastheer/vrouw bij inschrijving E-inschrijving E- aanvraag Na elektronische inschrijving belt klant KCC WERKbedrijf. Zij maken afspraken met klant tbv QS dienstverlening Servicebalie inschrijving Na inschrijving maakt SB afspraken met klant tbv QS Dienstverlening Klant meldt telefonisch dat hij zich wil inschrijven. Verwijzen naar internet. Eventueel verwijzen naar servicebalie Klant die niet met internet kan werken wordt ingeschreven via de servicebalie. Servicebalie start proces van uitkeringsaanvraag (uitreiken formulieren en geven informatie over inleveren formulieren Servicebalie zorgt voor afspraak QSDv QSDv binnen 48 uur na melding Klant meldt zich aan balie voor inschrijving. Eerst verwijzen naar digitaal proces. Zo nodig inschrijven via servicebalie

8 Uitvoeren QS Dienstverlening
Mbv de QSDv bepaalt de werkcoach welke vervolg dienstverlening nodig is. Dit conform werkformule en met gebruik van Werkcoach informeert klant over afspraken via telefoon of persoonlijk. QSDv: werkcoach beoordeelt inschrijving en klantprofiel. Op basis van criteria kiest werkcoach voor QSDv ; digitaal, telefonisch of fysiek Klant heeft zich digitaal ingeschreven Klant is ingeschreven via servicebalie Altijd keuze voor QSDv dmv gesprek UWV klantgroep Zorg / dienstverlening Of SZ, JLR, RBZ Na de QSDv zorgt de kantmanager voor warme verwijzing SoZaWe klantgroep Klant heeft zich digitaal ingeschreven Altijd QSDv dmv gesprek MBV de QSDv bepaalt de klantmanager werk welke vervolgdienstverlening nodig is = ook 1e vaststelling trede participatieladder kan werken  daadwerkt kan (nog) niet werken  verdiepte diagnose. Klant is ingeschreven via servicebalie Mbv de QSDv wordt de 1e screening recht op WWB/WIJ uitgevoerd. Geen recht: verwijzen Wel recht; start intakeproces (naar servicebalie voor verdere afspraken)

9 Quick Scan Dienstverlening:
48 uur na inschrijving een Quick Scan Dienstverlening (QSDv) QSDv wordt uitgevoerd voor SoZaWe klant door klantmanager werk voor UWV klant door werkcoach Voor UWV klant kan de QSDv op 3 manieren uitgevoerd worden, digitaal, telefonisch of in een kort gesprek. Registratiesysteem Sonar Doel: vaststellen klantprofiel met inzicht in: kansen op werk belemmeringen noodzakelijke vervolgacties (werk en inkomen en zorg) Acties vanuit Quick Scan Dienstverlening: Als recht op voorliggende voorziening ipv WWB – verwijzing dienstverlening RBZ, JRL of SZ nodig? -> warm doorverwijzen belemmeringen (inburgering, schulden) aanwezig? -> regelen van vervolgacties recht op WWB / WIJ? -> Intake Inkomen regelen Vaststelling: kan werken / kan niet werken Klik hier om tekst in te voegen

10 Vervolg dienstverlening na Quick Scan
Kan (nog) niet werken – verdiepte diagnose Stap 1: generieke screening Optioneel: Stap 2: specifieke screening (medisch / psychisch) Kan werken Kan werken Advies over mogelijkheden en (groei) potentieel Meteen plaatsen op vacature Dienstverlening UWV werkformule: E-dienstverlening Re-integratie Passend werkaanbod Nav het advies maakt u met de klantmanager afspraken over het vervolgtraject Deelame in Daad Werkt met stage vergoeding & arbeidscomp.via Roteb Deelname in traject dat zorgt dat belemmeringen weggenomen worden (bijv. exit) Of een traject dat zorgt dat u gaat participeren (bijv. vrijwilligerswerk) Afspraken over re-integratie ; voorwerk wachtbaan inzet RIO Inzet RIB (trajetplan) Inzet Roteb obs.&ass. Deelname aan een ro-bedrijf of participatie < 27 jr & kan werken. Werk of leer werk aanbod wie wel kan maar niet wil, gaat naar werk direct en BST’s We bieden zonodig extra diensten bijv.inburgeren, taalcursus, kinderopvang schuldhulpverlening


Download ppt "Dienstverlening werkzoekenden"

Verwante presentaties


Ads door Google