De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De klant staat centraal … maar vreselijk in de weg!! Bart Lammers Ard Leferink.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De klant staat centraal … maar vreselijk in de weg!! Bart Lammers Ard Leferink."— Transcript van de presentatie:

1 De klant staat centraal … maar vreselijk in de weg!! Bart Lammers Ard Leferink

2 De producten en diensten in Nederland HH1 HH2 PV PV-extra PV-speciaal VP VP-extra VP-speciaal Extramurale begeleiding Begeleiding groep huisartsconsult Informatie en advies Inventarisatie schulden Vraagverheldering Activerende begeleiding BudgetbegeleidingWaakvlam contacten Signalering Cursus Scootmobiel Anti Decubitusmatras Hoog laag bed Tillift Rouwbegeleiding Casemanagement E-consult Beeldtelefoon Persoonsalarmering Sociale activering Spoedconsult

3 En die bieden we dan heel gericht aan! Kind (0-4) Kind (5-19) Oudere Dementerende Diabeet Chronisch zieke Multiprobleem geval Verslaafde Zwangere Burger Patient Bewoner Client Schuldenmaker Psychopaat Revaliderende

4 Via prachtige kanalen! Zorgloket Wijkwinkel CJG Thuiszorgwinkel Wijkkantoor Inloopspreekuur Alzheimercafe Steunpunt WMO servicepunt Gezondheidscentrum CIZ Huisarts Uitleenpunt Internet

5 En slimme intermediairs Indicatiesteller WMO-consulent Intaker Servicemedewerker Casemanager Zorgmakelaar PGB-bemiddelaar Zichtbare schakel Persoonlijk begeleider Eerstverantwoordelijke Doktersassistent

6 Met overzichtelijke leveringsvoorwaarden Prestatie / Klasse ZZP 1 ZZP 6a Beschikking In natura PGB Overbruggingszorg Indicatiebesluit Zorgtoewijzing DBCBasisverzekering Aanvullende verzekering Eigen bijdrage Toeslagen Beperkende voorwaarden Particulier

7 Allemaal hebben we de client centraal! klant HH1 HH2 PV PV-extra PV-speciaal VP VP-extra VP-speciaal Extramurale begeleiding Begeleiding groep huisartsconsult Informatie en advies Inventarisatie schulden Vraagverheldering Activerende begeleiding Budgetbegeleiding Waakvlam contacten Signalering Cursus Scootmobiel Anti DecubitusmatrasHoog laag bed Tillift Casemanagement E-consult Beeldtelefoon Persoonsalarmering Sociale activering Spoedconsult Kind (0-4) Kind (5-19) Oudere Dementerende Diabeet Chronisch zieke Multiprobleem geval Verslaafde Zwangere Burger Patient Bewoner Client Schuldenmaker Psychopaat Revaliderende Indicatiesteller WMO-consulent Intaker Servicemedewerker Casemanager Zorgmakelaar PGB-bemiddelaar Zichtbare schakel Persoonlijk begeleider Eerstverantwoordelijke Doktersassistent Prestatie / Klasse ZZP 1 ZZP 6a Beschikking In natura PGB Overbruggingszorg Indicatiebesluit Zorgtoewijzing DBCBasisverzekering Aanvullende verzekering Eigen bijdrage Toeslagen Beperkende voorwaarden Particulier

8 Heimwee naar de toekomst We signaleren het probleem Maar lossen het op met nog meer complexiteit: –Nieuwe initiatieven met behoud van bestaande, –Ter coördinatie:Loketten,ketens, keten- en case managers, –Regie wordt een aparte professie&organisatie –Dit alles met tijdelijke extra financiering

9 •Vier pijlers –De cliënt –De medewerker –Het bedrijfsmodel –De omgeving »Bij elkaar de werkwijze De toekomst volgens Buurtzorg

10 De client •Is eigenaar van zijn eigen zorgdossier •Verleent zelf toegang tot hulpverleners •Stelt eigen team samen •Oplossing is leidend; niet de leveringsvoorwaarden •DE INTEGRALE CLIENT

11 De medewerker •Uitvoering is leidend •Er is altijd een primaire hulpverlener •Organisatie van nabijheid •Team verantwoordelijkheid d.m.v zelfsturing •Breed samengesteld in rollen en kennis •De keten in de persoon

12 Het bedrijfsmodel •Denk niet meer in processen. Die zijn er niet! •Er is een genetwerkt virtueel team •Met eenduidige grammatica/registratie: –Welke problemen zijn er? –Welke interventies plegen we? –Wat willen we daarmee bereiken? •Die verantwoorden in het dossier van de client •Afrekening via een Wijkbudget

13 De omgeving •Van kerk en buurt naar netwerk, •Gericht werken i.p.v. wijkgericht werken •Van ketenorganisatie naar ketenpersoon

14 De zusjes van Buurtzorg •De wijkverpleegkundige = Buurtzorg •De gezinsverzorging = Buurtdiensten •De kwetsbare jongere = Buurtzorg Jong •De psychiatrische patiënt = BuurtzorgT

15 De organisatie van nabijheid •Een web omgeving met centraal cliënt (dossier) •Stelt team samen Buurtzorg breed •Herkenbare oplossingen •Gemeenschappelijke taal®istratie

16

17

18 Nieuw vakmanschap Nieuwe werkwijze Nieuwe organisatie


Download ppt "De klant staat centraal … maar vreselijk in de weg!! Bart Lammers Ard Leferink."

Verwante presentaties


Ads door Google