De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ketenzorg van inhoud naar prestatie Meynouw Wentink Rozemarije Schlotter.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ketenzorg van inhoud naar prestatie Meynouw Wentink Rozemarije Schlotter."— Transcript van de presentatie:

1 Ketenzorg van inhoud naar prestatie Meynouw Wentink Rozemarije Schlotter

2 Wat is een keten? Een samenwerkingsverband van partijen die zowel zelfstandig als afhankelijk van elkaar functioneren omdat ze samenhangende handelingen uitvoeren gericht op een gemeenschappelijk doel. (bron INK)

3 Ketenzorg Ketenzorg is vooral gericht op goede samenwerking met verschillende instanties om zo efficiënt mogelijk kwalitatief goede zorg aan een bepaalde cliëntengroep te kunnen verzorgen.

4 Waarom ketenzorg Aantal chronisch zieken neemt toe Complexiteit van de zorgvraag neemt toe Verplicht (voor dementie) Waarborgen van: de samenhang van de zorg (transparantie) de kwaliteit voor de patiënt 4

5 Doel (dementieketen) Verschillende invalshoeken: Cliëntkwaliteit van leven ↑ Mantelzorgerdraaglast ↓ Financiersprijs ↓ Instelling kwaliteit ↑ / kosten ↓ 5

6 0-meting 6 CQ Ketenzorgmodel Afdeling georiënteerd Instelling georiënteerd Doelgroep georiënteerd Netwerk georiënteerd Keten georiënteerd Doel  Doel gericht op goed uitvoeren van zorg  Doel samenwerking gericht op goed uitvoeren van zorg  Doel gericht op behandel effect  Doel samenwerking gericht op eigen behandeleffect  Doel samenwerking gericht op totale behandeleffect  Proces  Producten zijn bekend  Gelijke producten over hele instelling  Producten per doelgroep in samenhang bekend  Product per keten in samenhang bekend  Eén zorgpad  Processen zijn bekend  Instellingsproces bekend  Processen binnen instelling per doelgroep bekend  Onderlinge processen bekend  Eén logistiek model     Minimale bekwaamheid personeel bekend   Aanbod relevante partners is bekend  Sociale kaart van regio is bekend  Sociale kaart van regio is per doelgroep bekend  Zorgdiensten van keten partners zijn per doelgroep bekend  Zorgdiensten van instelling en ketenpartners vormen een logisch geheel Besturing  Gericht op productie  Idem + gericht op rendement  Idem + gericht op cliëntenlogistiek en behandeleffect  Gericht op win-win situaties  Gericht op maatschappelijk rendement:      - QoL cliënt / systeem      - Financiën Organisatie  Job shop  Samenwerkende Job shop  Flow  Samenwerking in flow  Eén flow    Specialisme opgesplitst in doelgroep   Zeggenschap ligt (deels) buiten de instelling Informatie (over cliënt)  Dossier op afdelingsniveau  Eén dossier in instelling  Eén dossier specifiek naar doelgroep  Dossier met relevante gegevens van netwerk partners  Automatische koppeling en uitwisseling dossier binnen de zorgketen   Eén MIS  MIS per doelgroep  MIS met relevante gegevens van netwerk partners  Ketenindicatoren Financiën  Product afspraak per afdeling gerealiseerd  Substitutie tussen afspraken mogelijk  Zorgverkoop: zorgdiensten koppelen aan financiering  Afstemmen financiering over gehele zorgketen  Integrale afspraak

7 Beschrijven huidige zorg per organisatie Doelen beschreven Zorgpad wordt beschreven vanuit de inhoud. Voordeel: betrokken professionals hebben hetzelfde beeld van de zorg en ondersteuning. Stap 1: De inhoud van zorg

8 Zorgpad Een zorgpad beschrijft stapsgewijs in de vorm van een processchema het zorgtraject voor een specifieke cliëntengroep. Hierdoor ontstaat voor alle betrokkenen een helder beeld van het zorgtraject dat de cliënt doorloopt, inclusief taken, beslissingscriteria en werkwijzen. Stap 1: De inhoud van zorg

9 Invoeren zorgpad Het zorgpad wordt continu verbeterd (P – D – C – A) TaakafsprakenEvaluatie Eigen behaalde resultaten Externe ontwikkelingen Verbeterde afspraken Stap 1: De inhoud van zorg

10 Zorgpad De juiste dingen Het juiste moment De juiste zorgverlener Stap 1: De inhoud van zorg

11 Zorgpad – gewenst 11 Stap 1: De inhoud van zorg

12 12 Zorgpad – gewenst Stap 1: De inhoud van zorg

13 Stap 1 – Bevindingen Dubbelingen –Intake, behandelplan, zorgadvies en bemiddeling. –Gevolg: inefficiëntie en verwarring voor de cliënt. Gaten –Ontbrekende zorg/ondersteuning: activiteiten- begeleiding thuis, opname mogelijkheid, respijtzorg. –Gaten in proces: één duidelijke ingang, delen van informatie tussen hulpverleners. Stap 1: De inhoud van zorg

14 Stap 2: Van inhoud naar samenwerken Afstemmen: 1 Proces 2 Organisatie 3 Financiën 4 Informatie

15 Stap 2 – Bevindingen 1 Samenhang tussen verschillende producten van organisaties is duidelijker. 2 Zorgaanbieders moeten eigen organisatiestructuur aanpassen (m.n. voordeur en achterdeur + casemanager). 3 Inhoud van zorg heeft consequenties voor financiering (bv. HH2 ipv alfahulp). 4 Informatie uitwisselen: format om meest gevraagde informatie te delen. Stap 2: Van inhoud naar samenwerken

16 Stap 3 : van samenwerken naar prestatie Gezamenlijke keten dementie: Voorspellen toekomstige vraag & aanbod Afstemming financiering Afstemming netwerkindicatoren/prestaties

17 Stap 3 - Bevindingen (1) Vraag & aanbod: –Grote capaciteitsvraag, maar niet overal hetzelfde. Financiering Netwerkindicatoren / prestatie-indicatoren Stap 3 : van samenwerken naar prestatie

18 Hoe gaat de vraag zich ontwikkelen? 20092030 % groei Delft1186170944 Midden-Delfland20436578 Pijnacker-Nootdorp4071044150 Westland1219225285 Lansingerland4501014125 Totaal3466638484 Stap 3 : van samenwerken naar prestatie

19 Verblijf in # bedden/ regio Geschatte vraagontwikkelingGeschatte aanbod ontwikkeling Stap 3 : van samenwerken naar prestatie

20 Casemanagement in FTE/ regio Geschatte vraagontwikkelingGeschatte aanbod ontwikkeling 50 cases per fte (landelijke aanname) Stap 3 : van samenwerken naar prestatie

21 Stap 3 Bevindingen (2) Vraag & aanbod Financiering: –Rol financiers / rol betrokken partijen –Invloed op inkoopbeleid zorgkantoren en gemeentes Netwerkindicatoren / prestatie-indicatoren Stap 3 : van samenwerken naar prestatie

22 Stap 3 Bevindingen (3) Vraag & aanbod Financiering Netwerkindicatoren / prestatie-indicatoren: –Niet zomaar gaan meten Stap 3 : van samenwerken naar prestatie

23 23 Netwerk / prestatie-indicatoren Beschrijven van de zorg en doelen niet voldoende? Welke invalshoek is belangrijk? Welk doel wil de keten bereiken? Waar kan en wil de keten op sturen? Balanced scorecard Stap 3 : van samenwerken naar prestatie

24 Succesfactoren Breed bestuurlijk commitment Scheiden van inhoud en bestuurlijke vraagstukken Financiering: Fonds 1818 Draagvlak professionals en bestuur Veel ondersteuning 24

25 Huidige status 25 CQ Ketenzorgmodel Afdeling georiënteerd Instelling georiënteerd Doelgroep georiënteerd Netwerk georiënteerd Keten georiënteerd Doel  Doel gericht op goed uitvoeren van zorg  Doel samenwerking gericht op goed uitvoeren van zorg  Doel gericht op behandel effect  Doel samenwerking gericht op eigen behandeleffect  Doel samenwerking gericht op totale behandeleffect Proces  Producten zijn bekend  Gelijke producten over hele instelling  Producten per doelgroep in samenhang bekend  Product per keten in samenhang bekend  Eén zorgpad  Processen zijn bekend  Instellingsproces bekend  Processen binnen instelling per doelgroep bekend  Onderlinge processen bekend  Eén logistiek model     Minimale bekwaamheid personeel bekend   Aanbod relevante partners is bekend  Sociale kaart van regio is bekend  Sociale kaart van regio is per doelgroep bekend  Zorgdiensten van keten partners zijn per doelgroep bekend  Zorgdiensten van instelling en ketenpartners vormen een logisch geheel Besturing  Gericht op productie  Idem + gericht op rendement  Idem + gericht op cliëntenlogistiek en behandeleffect  Gericht op win-win situaties  Gericht op maatschappelijk rendement:      - QoL cliënt / systeem      - Financiën Organisatie  Job shop  Samenwerkende Job shop  Flow  Samenwerking in flow  Eén flow    Specialisme opgesplitst in doelgroep   Zeggenschap ligt (deels) buiten de instelling Informatie (over cliënt)  Dossier op afdelingsniveau  Eén dossier in instelling  Eén dossier specifiek naar doelgroep  Dossier met relevante gegevens van netwerk partners  Automatische koppeling en uitwisseling dossier binnen de zorgketen   Eén MIS  MIS per doelgroep  MIS met relevante gegevens van netwerk partners  Ketenindicatoren Financiën  Product afspraak per afdeling gerealiseerd  Substitutie tussen afspraken mogelijk  Zorgverkoop: zorgdiensten koppelen aan financiering  Afstemmen financiering over gehele zorgketen  Integrale afspraak

26 Vragen? Demo

27 27 CQ Ketenzorgmodel Afdeling georiënteerd Instelling georiënteerd Doelgroep georiënteerd Netwerk georiënteerd Keten georiënteerd Doel  Doel gericht op goed uitvoeren van zorg  Doel samenwerking gericht op goed uitvoeren van zorg  Doel gericht op behandel effect  Doel samenwerking gericht op eigen behandeleffect  Doel samenwerking gericht op totale behandeleffect Proces  Producten zijn bekend  Gelijke producten over hele instelling  Producten per doelgroep in samenhang bekend  Product per keten in samenhang bekend  Eén zorgpad  Processen zijn bekend  Instellingsproces bekend  Processen binnen instelling per doelgroep bekend  Onderlinge processen bekend  Eén logistiek model     Minimale bekwaamheid personeel bekend   Aanbod relevante partners is bekend  Sociale kaart van regio is bekend  Sociale kaart van regio is per doelgroep bekend  Zorgdiensten van keten partners zijn per doelgroep bekend  Zorgdiensten van instelling en ketenpartners vormen een logisch geheel Besturing  Gericht op productie  Idem + gericht op rendement  Idem + gericht op cliëntenlogistiek en behandeleffect  Gericht op win-win situaties  Gericht op maatschappelijk rendement:      - QoL cliënt / systeem      - Financiën Organisatie  Job shop  Samenwerkende Job shop  Flow  Samenwerking in flow  Eén flow    Specialisme opgesplitst in doelgroep   Zeggenschap ligt (deels) buiten de instelling Informatie (over cliënt)  Dossier op afdelingsniveau  Eén dossier in instelling  Eén dossier specifiek naar doelgroep  Dossier met relevante gegevens van netwerk partners  Automatische koppeling en uitwisseling dossier binnen de zorgketen   Eén MIS  MIS per doelgroep  MIS met relevante gegevens van netwerk partners  Ketenindicatoren Financiën  Product afspraak per afdeling gerealiseerd  Substitutie tussen afspraken mogelijk  Zorgverkoop: zorgdiensten koppelen aan financiering  Afstemmen financiering over gehele zorgketen  Integrale afspraak © Uw meting


Download ppt "Ketenzorg van inhoud naar prestatie Meynouw Wentink Rozemarije Schlotter."

Verwante presentaties


Ads door Google