De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

van inhoud naar prestatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "van inhoud naar prestatie"— Transcript van de presentatie:

1 van inhoud naar prestatie
Ketenzorg van inhoud naar prestatie Meynouw Wentink Rozemarije Schlotter

2 Wat is een keten? Een samenwerkingsverband van partijen die zowel zelfstandig als afhankelijk van elkaar functioneren omdat ze samenhangende handelingen uitvoeren gericht op een gemeenschappelijk doel. (bron INK)

3 Ketenzorg Ketenzorg is vooral gericht op goede samenwerking met verschillende instanties om zo efficiënt mogelijk kwalitatief goede zorg aan een bepaalde cliëntengroep te kunnen verzorgen.

4 Waarom ketenzorg Aantal chronisch zieken neemt toe
Complexiteit van de zorgvraag neemt toe Verplicht (voor dementie) Waarborgen van: de samenhang van de zorg (transparantie) de kwaliteit voor de patiënt

5 Doel (dementieketen) Verschillende invalshoeken:
Cliënt kwaliteit van leven ↑ Mantelzorger draaglast ↓ Financiers prijs ↓ Instelling kwaliteit ↑ / kosten ↓

6 0-meting CQ Ketenzorgmodel Afdeling georiënteerd
Instelling georiënteerd Doelgroep georiënteerd Netwerk georiënteerd Keten georiënteerd Doel Doel gericht op goed uitvoeren van zorg Doel samenwerking gericht op goed uitvoeren van zorg Doel gericht op behandel effect Doel samenwerking gericht op eigen behandeleffect Doel samenwerking gericht op totale behandeleffect Proces Producten zijn bekend Gelijke producten over hele instelling Producten per doelgroep in samenhang bekend Product per keten in samenhang bekend Eén zorgpad Processen zijn bekend Instellingsproces bekend Processen binnen instelling per doelgroep bekend Onderlinge processen bekend Eén logistiek model Minimale bekwaamheid personeel bekend Aanbod relevante partners is bekend Sociale kaart van regio is bekend Sociale kaart van regio is per doelgroep bekend Zorgdiensten van keten partners zijn per doelgroep bekend Zorgdiensten van instelling en ketenpartners vormen een logisch geheel Besturing Gericht op productie Idem + gericht op rendement Idem + gericht op cliëntenlogistiek en behandeleffect Gericht op win-win situaties Gericht op maatschappelijk rendement: - QoL cliënt / systeem - Financiën Organisatie Job shop Samenwerkende Job shop Flow Samenwerking in flow Eén flow Specialisme opgesplitst in doelgroep Zeggenschap ligt (deels) buiten de instelling Informatie (over cliënt) Dossier op afdelingsniveau Eén dossier in instelling Eén dossier specifiek naar doelgroep Dossier met relevante gegevens van netwerk partners Automatische koppeling en uitwisseling dossier binnen de zorgketen Eén MIS MIS per doelgroep MIS met relevante gegevens van netwerk partners Ketenindicatoren Financiën Product afspraak per afdeling gerealiseerd Substitutie tussen afspraken mogelijk Zorgverkoop: zorgdiensten koppelen aan financiering Afstemmen financiering over gehele zorgketen Integrale afspraak

7 Stap 1: De inhoud van zorg
Beschrijven huidige zorg per organisatie Doelen beschreven Zorgpad wordt beschreven vanuit de inhoud. Voordeel: betrokken professionals hebben hetzelfde beeld van de zorg en ondersteuning. Proces inrichten

8 Stap 1: De inhoud van zorg
Zorgpad Een zorgpad beschrijft stapsgewijs in de vorm van een processchema het zorgtraject voor een specifieke cliëntengroep. Hierdoor ontstaat voor alle betrokkenen een helder beeld van het zorgtraject dat de cliënt doorloopt, inclusief taken, beslissingscriteria en werkwijzen. Om dat te bereiken maken we gebruik van zorgpaden en effectmeting. Eerst maar beginnen met het eerste, wat is een zorgpad?

9 Stap 1: De inhoud van zorg
Invoeren zorgpad Het zorgpad wordt continu verbeterd (P – D – C – A) Taakafspraken Evaluatie Eigen behaalde resultaten Externe ontwikkelingen Verbeterde afspraken Om dat te bereiken maken we gebruik van zorgpaden en effectmeting. Eerst maar beginnen met het eerste, wat is een zorgpad?

10 Stap 1: De inhoud van zorg
Zorgpad De juiste dingen Het juiste moment De juiste zorgverlener

11 Stap 1: De inhoud van zorg
Zorgpad – gewenst Incl. Verhaal over 3 organisaties met eigen zorgpad -> samengevoegd.

12 Stap 1: De inhoud van zorg
Zorgpad – gewenst

13 Stap 1: De inhoud van zorg
Stap 1 – Bevindingen Dubbelingen Intake, behandelplan, zorgadvies en bemiddeling. Gevolg: inefficiëntie en verwarring voor de cliënt. Gaten Ontbrekende zorg/ondersteuning: activiteiten- begeleiding thuis, opname mogelijkheid, respijtzorg. Gaten in proces: één duidelijke ingang, delen van informatie tussen hulpverleners.

14 Stap 2: Van inhoud naar samenwerken
Afstemmen: 1 Proces 2 Organisatie 3 Financiën 4 Informatie

15 Stap 2: Van inhoud naar samenwerken
Stap 2 – Bevindingen 1 Samenhang tussen verschillende producten van organisaties is duidelijker. 2 Zorgaanbieders moeten eigen organisatiestructuur aanpassen (m.n. voordeur en achterdeur + casemanager). 3 Inhoud van zorg heeft consequenties voor financiering (bv. HH2 ipv alfahulp). 4 Informatie uitwisselen: format om meest gevraagde informatie te delen.

16 Stap 3 : van samenwerken naar prestatie
Gezamenlijke keten dementie: Voorspellen toekomstige vraag & aanbod Afstemming financiering Afstemming netwerkindicatoren/prestaties

17 Stap 3 : van samenwerken naar prestatie
Stap 3 - Bevindingen (1) Vraag & aanbod: Grote capaciteitsvraag, maar niet overal hetzelfde. Financiering Netwerkindicatoren / prestatie-indicatoren

18 Hoe gaat de vraag zich ontwikkelen?
Stap 3 : van samenwerken naar prestatie Hoe gaat de vraag zich ontwikkelen? 2009 2030 % groei Delft 1186 1709 44 Midden-Delfland 204 365 78 Pijnacker-Nootdorp 407 1044 150 Westland 1219 2252 85 Lansingerland 450 1014 125 Totaal 3466 6384 84 Bron: Primos

19 Verblijf in # bedden/ regio
Stap 3 : van samenwerken naar prestatie Verblijf in # bedden/ regio Geschatte vraagontwikkeling Geschatte aanbod ontwikkeling

20 Casemanagement in FTE/ regio
Stap 3 : van samenwerken naar prestatie Casemanagement in FTE/ regio Geschatte vraagontwikkeling Geschatte aanbod ontwikkeling 50 cases per fte (landelijke aanname)

21 Stap 3 : van samenwerken naar prestatie
Stap 3 Bevindingen (2) Vraag & aanbod Financiering: Rol financiers / rol betrokken partijen Invloed op inkoopbeleid zorgkantoren en gemeentes Netwerkindicatoren / prestatie-indicatoren

22 Stap 3 : van samenwerken naar prestatie
Stap 3 Bevindingen (3) Vraag & aanbod Financiering Netwerkindicatoren / prestatie-indicatoren: Niet zomaar gaan meten

23 Netwerk / prestatie-indicatoren
Stap 3 : van samenwerken naar prestatie Netwerk / prestatie-indicatoren Beschrijven van de zorg en doelen niet voldoende? Welke invalshoek is belangrijk? Welk doel wil de keten bereiken? Waar kan en wil de keten op sturen? Balanced scorecard

24 Succesfactoren Breed bestuurlijk commitment
Scheiden van inhoud en bestuurlijke vraagstukken Financiering: Fonds 1818 Draagvlak professionals en bestuur Veel ondersteuning

25 Huidige status CQ Ketenzorgmodel Afdeling georiënteerd
Instelling georiënteerd Doelgroep georiënteerd Netwerk georiënteerd Keten georiënteerd Doel Doel gericht op goed uitvoeren van zorg Doel samenwerking gericht op goed uitvoeren van zorg Doel gericht op behandel effect Doel samenwerking gericht op eigen behandeleffect Doel samenwerking gericht op totale behandeleffect Proces Producten zijn bekend Gelijke producten over hele instelling Producten per doelgroep in samenhang bekend Product per keten in samenhang bekend Eén zorgpad Processen zijn bekend Instellingsproces bekend Processen binnen instelling per doelgroep bekend Onderlinge processen bekend Eén logistiek model Minimale bekwaamheid personeel bekend Aanbod relevante partners is bekend Sociale kaart van regio is bekend Sociale kaart van regio is per doelgroep bekend Zorgdiensten van keten partners zijn per doelgroep bekend Zorgdiensten van instelling en ketenpartners vormen een logisch geheel Besturing Gericht op productie Idem + gericht op rendement Idem + gericht op cliëntenlogistiek en behandeleffect Gericht op win-win situaties Gericht op maatschappelijk rendement: - QoL cliënt / systeem - Financiën Organisatie Job shop Samenwerkende Job shop Flow Samenwerking in flow Eén flow Specialisme opgesplitst in doelgroep Zeggenschap ligt (deels) buiten de instelling Informatie (over cliënt) Dossier op afdelingsniveau Eén dossier in instelling Eén dossier specifiek naar doelgroep Dossier met relevante gegevens van netwerk partners Automatische koppeling en uitwisseling dossier binnen de zorgketen Eén MIS MIS per doelgroep MIS met relevante gegevens van netwerk partners Ketenindicatoren Financiën Product afspraak per afdeling gerealiseerd Substitutie tussen afspraken mogelijk Zorgverkoop: zorgdiensten koppelen aan financiering Afstemmen financiering over gehele zorgketen Integrale afspraak

26 Vragen? Demo

27 Uw meting CQ Ketenzorgmodel Afdeling georiënteerd
Instelling georiënteerd Doelgroep georiënteerd Netwerk georiënteerd Keten georiënteerd Doel o Doel gericht op goed uitvoeren van zorg Doel samenwerking gericht op goed uitvoeren van zorg Doel gericht op behandel effect Doel samenwerking gericht op eigen behandeleffect Doel samenwerking gericht op totale behandeleffect Proces Producten zijn bekend Gelijke producten over hele instelling Producten per doelgroep in samenhang bekend Product per keten in samenhang bekend Eén zorgpad Processen zijn bekend Instellingsproces bekend Processen binnen instelling per doelgroep bekend Onderlinge processen bekend Eén logistiek model Minimale bekwaamheid personeel bekend Aanbod relevante partners is bekend Sociale kaart van regio is bekend Sociale kaart van regio is per doelgroep bekend Zorgdiensten van keten partners zijn per doelgroep bekend Zorgdiensten van instelling en ketenpartners vormen een logisch geheel Besturing Gericht op productie Idem + gericht op rendement Idem + gericht op cliëntenlogistiek en behandeleffect Gericht op win-win situaties Gericht op maatschappelijk rendement: - QoL cliënt / systeem - Financiën Organisatie Job shop Samenwerkende Job shop Flow Samenwerking in flow Eén flow Specialisme opgesplitst in doelgroep Zeggenschap ligt (deels) buiten de instelling Informatie (over cliënt) Dossier op afdelingsniveau Eén dossier in instelling Eén dossier specifiek naar doelgroep Dossier met relevante gegevens van netwerk partners Automatische koppeling en uitwisseling dossier binnen de zorgketen Eén MIS MIS per doelgroep MIS met relevante gegevens van netwerk partners Ketenindicatoren Financiën Product afspraak per afdeling gerealiseerd Substitutie tussen afspraken mogelijk Zorgverkoop: zorgdiensten koppelen aan financiering Afstemmen financiering over gehele zorgketen Integrale afspraak


Download ppt "van inhoud naar prestatie"

Verwante presentaties


Ads door Google