De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoogwaardige OGGZ Hoe gaan we dat betalen? ir. Michiel van Hees, CQ procesmanagament.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoogwaardige OGGZ Hoe gaan we dat betalen? ir. Michiel van Hees, CQ procesmanagament."— Transcript van de presentatie:

1 Hoogwaardige OGGZ Hoe gaan we dat betalen? ir. Michiel van Hees, CQ procesmanagament

2 Wat betaalt u aan zorg? •Zorgverzekering •Aanvullende zorgverzekering •Eigen risico/ eigen bijdrage •AWBZ •WMO •Justitie •Provincies -> jeugdzorg •Defensie •Werkgever •Europese subsidies •Etc.

3 Wat betaalt u aan zorg? •Ongeveer 15% van uw inkomen •Variërend van: –25% bij een inkomen van ong. 10.000 euro –4% bij een inkomen van ong. 200.000 euro

4 Wat kost u aan zorg vergelijking kosten Europa Bron: J.A. Walburg, Trimbos instituut

5 Ontwikkelingen komende jaren •Kosten van zorg nemen toe, want: –Er is meer mogelijk (technologisch, medicijnen) –Er is meer geaccepteerd (depressie, alcohol, ADHD)

6 Vergelijk kosten zorg in Europa Bron: J.A. Walburg, Trimbos instituut

7 Ontwikkelingen komende jaren •Kosten van zorg nemen toe, want: –Er is meer mogelijk (technologisch, medicijnen) –Er is meer geaccepteerd (depressie, alcohol) •Vraag naar zorg neemt toe, want: –Vergrijzing van de bevolking

8 Vergelijk kosten zorg in Europa Bron: J.A. Walburg, Trimbos instituut

9 Ontwikkelingen komende jaren •Kosten van zorg nemen toe, want: –Er is meer mogelijk (technologisch, medicijnen) –Er is meer geaccepteerd (depressie, alcohol) •Vraag naar zorg neemt toe, want: –Vergrijzing van de bevolking •Belangrijkste groep betalers krimpt, want: –Inkrimping beroepsbevolking

10 Wat is het grootste probleem van de zorg? •Betaalbaarheid op lange termijn (vanwege demografische ontwikkelingen) •Betaalbaarheid op korte/ middellange termijn (vanwege de bezuinigingen als gevolg van kredietcrisis)

11 Hoe blijft de zorg betaalbaar? A.U gaat meer betalen aan zorg (40% van inkomen?) B. U krijgt niet meer alle zorg die nodig is (geen heupoperatie bij 80 jaar?) C. Aanpassen van demografie (versoepeling immigratie) D. Innoveren binnen de zorg (zowel vraag als kosten naar beneden brengen)

12 Hoe blijft de zorg betaalbaar? A.U gaat meer betalen aan zorg (40% van inkomen?) B. U krijgt niet meer alle zorg die nodig is (geen heupoperatie bij 80 jaar?) C. Aanpassen van demografie (versoepeling immigratie) D. Innoveren binnen de zorg (zowel vraag als kosten naar beneden brengen)

13 Innoveren binnen zorg •In eerste instantie de vraag voor: –Zorgverzekeraars –Zorgkantoren –Gemeenten •Zij leggen de vraag bij: –Zorginstellingen –Cliënten –Bedrijven

14 Veranderende financiering Van: •gemeente •AWBZ Naar: •WMO (gemeente) •DBC (zorgverzekeraar) •ZZP (zorgkantoor) •Extramurale zorg (zorgkantoor) •PGB (zorgkantoor) •DBBC (justitie) •POH (huisarts) •(etc.)

15 Wat betekent dit voor de OGGZ? •Hoe kan ik lange termijn goede zorg blijven leveren? •En waar zitten nu de knoppen om mee te sturen?

16 Waar zitten de knoppen?

17 Visie op zorg •Breng eerst in kaart wat voor zorg je wilt leveren. –Wat is je doelgroep? –Welke zorg wil je leveren? –Welke medewerkers zet je in?

18 Visie op zorg •Wie zijn de doelgroepen? –Daklozen –Mensen in isolement –Slachtoffers van huiselijk geweld –Verslaafden

19 Welke zorg wil je leveren? •Op basis van diagnosegroepen? –bv. dementie, depressie, alcoholverslaving •Welke functies wil je leveren? –behandeling, begeleiding, verblijf, dagbesteding, etc. •Welke visie heb je op zorg? –biopsychosociaal?- verslavingspsychiatrie –antroposofisch?- community reinforcement approach –christelijk? •Welke medewerkers zet je in? –psychiater, verpleegkundige, assistent, vrijwilliger?

20 Welke zorg wil je leveren? •Hulpmiddelen bij definiëren: –zorgpad –beroepsmix

21 Zorgpad •Een zorgpad beschrijft stapsgewijs in de vorm van een processchema het zorgtraject voor een specifieke cliëntengroep.

22 Zorgpad: voorbeeld depressie

23 Beroepsmix •De mix van beroepen die de organisatie gezien haar visie op zorg in huis wil hebben.

24 Beroepsmix

25 Voorspellen zorgvraag •Afhankelijk van ziektebeeld/ vraag. –Prevalentie en incidentie –Aantal inwoners in regio –Demografische ontwikkelingen

26 Voorspellen zorgvraag •Uitvoeren marktanalyse –welke concurrenten/ collega’s zijn er? –zijn er nieuwe toetreders? –welke alternatieven heeft de cliënt? –welke macht heeft de financier?

27 Voorspellen zorgvraag •Gegeven de zorgvraag en de marktanalyse: –hoeveel cliënten gaan wij komende periode verwachten? –wanneer en waar gaan de cliënten komen? –welke zorgvragen gaan zij hebben? •Wat zeggen mijn historische gegevens?

28 Voorspellen zorgvraag voorbeeld dementie •Voorbeeld: dementie zorg

29 Vraag ontwikkeling •Vraag naar dementie in regio DWO 20092030 % groei Delft1186170944 Midden-Delfland20436578 Pijnacker-Nootdorp4071044150 Westland1219225285 Lansingerland4501014125 Totaal3466638484

30 Voorspellen zorgvraag voorbeeld dementie •Voorbeeld: dementie zorg

31 Vraagontwikkeling: verblijf Geschatte vraagontwikkelingGeschatte aanbod ontwikkeling

32 Voorspellen zorgvraag voorbeeld dementie •Voorbeeld: dementie zorg

33 Vraagontwikkeling: casemanagement Geschatte vraagontwikkelingGeschatte aanbod ontwikkeling 50 cases per fte (landelijke aanname)

34 Hoe gaan we het financieren?

35 Van zorginkoop naar zorgverkoop Zorginkoop: Het inkopen van zorg namens verzekerden, burgers Zorgverkoop: Het gestructureerd matchen van de verwachte te leveren zorg aan de financiers die dit betalen.

36 Zorgverkoop •Google op zorginkoop: ~ 17.600 hits •Google op zorgverkoop: 2440 hits

37 Zorgverkoop Afhankelijk van de zorg zijn er meerdere vormen van financiering mogelijk Voorbeeld zorgdiagnostiek bij dementie -bij de GGZ: in de DBC -bij de thuiszorg: vanuit de gemeente -bij de V&V: vanuit de ZZP (of niet betaald)

38 Zorgverkoop – vb depressie Aanmelding Triage, inclusie zorgpad + ROM Licht/matig < 6mnd Licht/matig > 6mnd Ernstig Kennismaking + lichte versie ROM Minimale interventies: Cursus in de put uit de put: 12 sessies + terugkom-bijeenkomst, 120 min. of Zelfhulpcursus: 6 contacten. Running therapie nader uit te werken. Minimale interventie: Psychoeducati e 1e lijn * Intake, ROM + PSON Ambulant I Duur: max. 6 mnd FT: Gem. 5 tot 8 sessies (in 3 mnd). 45/15 min of 20/10 min. Volgens FT-richtlijn. en/of PT: max. 16 sessies. CGT: gem. 10 sessies IPT: gem. 12 sessies 45/15 min. Start wekelijks, daarna afbouw. of Indien niet eerder gevolgd: cursus in de put uit de put: 12 sessies. Specifieke toevoeging running therapie. Ambulant II: Duur: max. 6 mnd. Evt langer als nog niet alle FT stappen zijn doorlopen. FT + PT op indicatie (CGT). FT: Gem. 5 tot 8 sessies. 20/10 min. PT: wekelijks tot 3-wekelijks. 45/15 min. lichte versie ROM + evaluatie. ROM + evaluatie. Na 3 + 6 mnd of eerder bij beëindiging behandeling. ROM + evaluatie. Na 6 mnd of eerder bij beëindiging behandeling. Afsluiting actieve behandeling: Mindfullness Based CGT. 12 bijeenkomsten, 150 min. of Recidive preventie/ boostersessies CGT. Duur: max 6 mnd, 5 tot 8 sessies, 45/15 min. Flankerende modules op indicatie voor alle sub-groepen: - Psycho-educatie. - Hulp bij psychosociale problematiek. - Vaktherapie. - Systeemtherapie. - Bed (opname). Intake, ROM + PSON Ambulant I: Duur: max. 6 mnd. FT: Gem. 5 tot 8 sessies (in 3 mnd). 45/15 min of 20/10 min. Volgens FT-richtlijn. en PT: max. 16 sessies. Start als cliënt er klaar voor is. CGT: gem. 10 sessies. 45/15 min. Start wekelijks, daarna afbouw. of Indien niet eerder gevolgd: cursus in de put uit de put:12 sessies. Specifieke toevoeging running therapie. Deeltijd Duur: 3 mnd. 3 tot 5 dagen/week Behandelmodules zie ambulant. Klinisch Evaluatie 1x/6 wk. Behandelmodule s zie ambulant. ROM+ evaluatie. Na 3 mnd of eerder bij beëindiging behandeling. ROM+ evaluatie. Na 6 wk of eerder bij beëindiging behandeling. Deeltijd Verlenging alleen bij te verwachten verbetering. Duur: 3 mnd. 3 tot 5 dagen/week behandelmodules zie ambulant. Klinisch Evaluatie 1x/6 wk. Volgens FT-richtlijn alle relevante stappen doorlopen. CGT indien cliënt toegankelijk hiervoor is. ROM+ evaluatie. Na 6 wk of eerder bij beëindiging behandeling. ROM+ evaluatie. Na 3 mnd of eerder bij beëindiging behandeling. Verwijzing naar gespecialiseerde hulpverlening. O.a. indicatie ECT. Zorgpad ander ziektebeeld Afsluiting actieve behandeling: Mindfullness Based CGT. 12 bijeenkomsten, 150 min. of Recidive preventie/ boostersessies CGT. Duur: max 6 mnd, 5 tot 8 sessies, 45/15 min. Zorgpad ander ziektebeeld Afsluiting actieve behandeling: Mindfullness Based CGT. 12 bijeenkomsten, 150 min. of Recidive preventie/ boostersessies CGT. Duur: max 6 mnd, 5 tot 8 sessies, 45/15 min. Crisisinterv entie POH WMO DBC ZZP EMZ werkgever

39 Zorgverkoop •Maak duidelijk wat de financier moet inkopen. –Soort zorg –Bekwaamheid medewerkers/ kwaliteit –Hoeveelheid nu en in de toekomst •Maak duidelijk wat het oplevert

40 Zorgverkoop •Financiering op de lange termijn? •Zorg dat je innoveert: –Zorg wordt beter/ goedkoper –Vraag naar zorg wordt kleiner (dan verwacht)

41 Innovatie in zorg •Mogelijk? –24 uurs voorzieningen dak/thuislozen –(F)ACT teams –CTI –Housing First –Healing Environment –Schizofrenie Compliance Programma –Heroine project –Etc.

42 Innovatie in zorg –Maak duidelijk wat de meerwaarde is op lange termijn –Maak duidelijk dat het werkt in jouw omgeving –Ontwikkel samen met andere belanghebbenden: •Gemeente •Zorgkantoor/Zorgverzekeraar •Politie •Justitie •Etc.

43 Samenvatting •De kosten zijn eigenlijk het probleem niet: –De zorg is het namelijk meer dan waard •Het probleem is de bekostiging: –Wie gaat betalen?

44 Samenvatting •Maak de omslag van zorginkoop naar zorgverkoop en laat de inhoud hierbij leidend zijn •Zorg ervoor dat je elk jaar meer levert voor dezelfde investering

45 Vragen? m.v.hees@cqp.nl


Download ppt "Hoogwaardige OGGZ Hoe gaan we dat betalen? ir. Michiel van Hees, CQ procesmanagament."

Verwante presentaties


Ads door Google