De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoogwaardige OGGZ Hoe gaan we dat betalen?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoogwaardige OGGZ Hoe gaan we dat betalen?"— Transcript van de presentatie:

1 Hoogwaardige OGGZ Hoe gaan we dat betalen?
ir. Michiel van Hees, CQ procesmanagament

2 Wat betaalt u aan zorg? Zorgverzekering Aanvullende zorgverzekering
Eigen risico/ eigen bijdrage AWBZ WMO Justitie Provincies -> jeugdzorg Defensie Werkgever Europese subsidies Etc.

3 Wat betaalt u aan zorg? Ongeveer 15% van uw inkomen Variërend van:
25% bij een inkomen van ong euro 4% bij een inkomen van ong euro

4 Wat kost u aan zorg vergelijking kosten Europa
Bron: J.A. Walburg, Trimbos instituut

5 Ontwikkelingen komende jaren
Kosten van zorg nemen toe, want: Er is meer mogelijk (technologisch, medicijnen) Er is meer geaccepteerd (depressie, alcohol, ADHD)

6 Vergelijk kosten zorg in Europa
Bron: J.A. Walburg, Trimbos instituut

7 Ontwikkelingen komende jaren
Kosten van zorg nemen toe, want: Er is meer mogelijk (technologisch, medicijnen) Er is meer geaccepteerd (depressie, alcohol) Vraag naar zorg neemt toe, want: Vergrijzing van de bevolking

8 Vergelijk kosten zorg in Europa
Bron: J.A. Walburg, Trimbos instituut

9 Ontwikkelingen komende jaren
Kosten van zorg nemen toe, want: Er is meer mogelijk (technologisch, medicijnen) Er is meer geaccepteerd (depressie, alcohol) Vraag naar zorg neemt toe, want: Vergrijzing van de bevolking Belangrijkste groep betalers krimpt, want: Inkrimping beroepsbevolking

10 Wat is het grootste probleem van de zorg?
Betaalbaarheid op lange termijn (vanwege demografische ontwikkelingen) Betaalbaarheid op korte/ middellange termijn (vanwege de bezuinigingen als gevolg van kredietcrisis)

11 Hoe blijft de zorg betaalbaar?
U gaat meer betalen aan zorg (40% van inkomen?) B. U krijgt niet meer alle zorg die nodig is (geen heupoperatie bij 80 jaar?) C. Aanpassen van demografie (versoepeling immigratie) D. Innoveren binnen de zorg (zowel vraag als kosten naar beneden brengen)

12 Hoe blijft de zorg betaalbaar?
U gaat meer betalen aan zorg (40% van inkomen?) B. U krijgt niet meer alle zorg die nodig is (geen heupoperatie bij 80 jaar?) C. Aanpassen van demografie (versoepeling immigratie) D. Innoveren binnen de zorg (zowel vraag als kosten naar beneden brengen)

13 Innoveren binnen zorg In eerste instantie de vraag voor:
Zorgverzekeraars Zorgkantoren Gemeenten Zij leggen de vraag bij: Zorginstellingen Cliënten Bedrijven

14 Veranderende financiering
Van: gemeente AWBZ Naar: WMO (gemeente) DBC (zorgverzekeraar) ZZP (zorgkantoor) Extramurale zorg (zorgkantoor) PGB (zorgkantoor) DBBC (justitie) POH (huisarts) (etc.)

15 Wat betekent dit voor de OGGZ?
Hoe kan ik lange termijn goede zorg blijven leveren? En waar zitten nu de knoppen om mee te sturen?

16 Waar zitten de knoppen?

17 Visie op zorg Breng eerst in kaart wat voor zorg je wilt leveren.
Wat is je doelgroep? Welke zorg wil je leveren? Welke medewerkers zet je in?

18 Visie op zorg Wie zijn de doelgroepen? Daklozen Mensen in isolement
Slachtoffers van huiselijk geweld Verslaafden

19 Welke zorg wil je leveren?
Op basis van diagnosegroepen? bv. dementie, depressie, alcoholverslaving Welke functies wil je leveren? behandeling, begeleiding, verblijf, dagbesteding, etc. Welke visie heb je op zorg? biopsychosociaal? - verslavingspsychiatrie antroposofisch? - community reinforcement approach christelijk? Welke medewerkers zet je in? psychiater, verpleegkundige, assistent, vrijwilliger?

20 Welke zorg wil je leveren?
Hulpmiddelen bij definiëren: zorgpad beroepsmix

21 Zorgpad Een zorgpad beschrijft stapsgewijs in de vorm van een processchema het zorgtraject voor een specifieke cliëntengroep.

22 Zorgpad: voorbeeld depressie

23 Beroepsmix De mix van beroepen die de organisatie gezien haar visie op zorg in huis wil hebben.

24 Beroepsmix

25 Voorspellen zorgvraag
Afhankelijk van ziektebeeld/ vraag. Prevalentie en incidentie Aantal inwoners in regio Demografische ontwikkelingen

26 Voorspellen zorgvraag
Uitvoeren marktanalyse welke concurrenten/ collega’s zijn er? zijn er nieuwe toetreders? welke alternatieven heeft de cliënt? welke macht heeft de financier?

27 Voorspellen zorgvraag
Gegeven de zorgvraag en de marktanalyse: hoeveel cliënten gaan wij komende periode verwachten? wanneer en waar gaan de cliënten komen? welke zorgvragen gaan zij hebben? Wat zeggen mijn historische gegevens?

28 Voorspellen zorgvraag voorbeeld dementie
Voorbeeld: dementie zorg

29 Vraag ontwikkeling Vraag naar dementie in regio DWO 2009 2030 % groei
Delft 1186 1709 44 Midden-Delfland 204 365 78 Pijnacker-Nootdorp 407 1044 150 Westland 1219 2252 85 Lansingerland 450 1014 125 Totaal 3466 6384 84

30 Voorspellen zorgvraag voorbeeld dementie
Voorbeeld: dementie zorg

31 Vraagontwikkeling: verblijf
Geschatte vraagontwikkeling Geschatte aanbod ontwikkeling

32 Voorspellen zorgvraag voorbeeld dementie
Voorbeeld: dementie zorg

33 Vraagontwikkeling: casemanagement
Geschatte vraagontwikkeling Geschatte aanbod ontwikkeling 50 cases per fte (landelijke aanname)

34 Hoe gaan we het financieren?

35 Van zorginkoop naar zorgverkoop
Zorginkoop: Het inkopen van zorg namens verzekerden, burgers Zorgverkoop: Het gestructureerd matchen van de verwachte te leveren zorg aan de financiers die dit betalen.

36 Zorgverkoop Google op zorginkoop: ~ 17.600 hits
Google op zorgverkoop: hits

37 Zorgverkoop Afhankelijk van de zorg zijn er meerdere vormen van financiering mogelijk Voorbeeld zorgdiagnostiek bij dementie bij de GGZ: in de DBC bij de thuiszorg: vanuit de gemeente bij de V&V: vanuit de ZZP (of niet betaald)

38 Zorgverkoop – vb depressie
Aanmelding Triage, inclusie zorgpad + ROM Licht/matig < 6mnd Licht/matig > 6mnd Ernstig Kennismaking + lichte versie ROM Minimale interventies: Cursus in de put uit de put: 12 sessies + terugkom-bijeenkomst, 120 min. Zelfhulpcursus: 6 contacten. of Running therapie nader uit te werken. Minimale interventie: Psychoeducatie 1e lijn * Intake, ROM + PSON Ambulant I Duur: max. 6 mnd FT: Gem. 5 tot 8 sessies (in 3 mnd). 45/15 min of 20/10 min. Volgens FT-richtlijn. en/of PT: max. 16 sessies. IPT: gem. 12 sessies CGT: gem. 10 sessies 45/15 min. Start wekelijks, daarna afbouw. Indien niet eerder gevolgd: cursus in de put uit de put: 12 sessies. Specifieke toevoeging running therapie. Ambulant II: Duur: max. 6 mnd. Evt langer als nog niet alle FT stappen zijn doorlopen. FT: Gem. 5 tot 8 sessies. FT + PT op indicatie (CGT). 20/10 min. PT: wekelijks tot 3-wekelijks. 45/15 min. lichte versie ROM + evaluatie. Na mnd of eerder bij beëindiging behandeling. ROM + evaluatie. Na 6 mnd of eerder bij beëindiging behandeling. Afsluiting actieve behandeling: Mindfullness Based CGT. 12 bijeenkomsten, 150 min. Recidive preventie/ boostersessies CGT. Duur: max 6 mnd, 5 tot 8 sessies, 45/15 min. Flankerende modules op indicatie voor alle sub-groepen: - Psycho-educatie. - Hulp bij psychosociale problematiek. - Vaktherapie. - Systeemtherapie. - Bed (opname). Ambulant I: Duur: max. 6 mnd. PT: max. 16 sessies. Start als cliënt er klaar voor is. en CGT: gem. 10 sessies. Indien niet eerder gevolgd: cursus in de put uit de put:12 sessies. Deeltijd Duur: 3 mnd. 3 tot 5 dagen/week Behandelmodules zie ambulant. Klinisch Evaluatie 1x/6 wk. Behandelmodules zie ambulant. ROM+ evaluatie. Na 3 mnd of eerder bij beëindiging behandeling. Na 6 wk of eerder bij beëindiging behandeling. Verlenging alleen bij te verwachten verbetering. 3 tot 5 dagen/week behandelmodules zie ambulant. Volgens FT-richtlijn alle relevante stappen doorlopen. CGT indien cliënt toegankelijk hiervoor is. Verwijzing naar gespecialiseerde hulpverlening. O.a. indicatie ECT. Zorgpad ander ziektebeeld Mindfullness Based CGT. 12 bijeenkomsten, 150 min. Crisisinterventie POH WMO DBC ZZP EMZ werkgever

39 Zorgverkoop Maak duidelijk wat de financier moet inkopen.
Soort zorg Bekwaamheid medewerkers/ kwaliteit Hoeveelheid nu en in de toekomst Maak duidelijk wat het oplevert

40 Zorgverkoop Financiering op de lange termijn? Zorg dat je innoveert:
Zorg wordt beter/ goedkoper Vraag naar zorg wordt kleiner (dan verwacht)

41 Innovatie in zorg Mogelijk? 24 uurs voorzieningen dak/thuislozen
(F)ACT teams CTI Housing First Healing Environment Schizofrenie Compliance Programma Heroine project Etc.

42 Innovatie in zorg Maak duidelijk wat de meerwaarde is op lange termijn
Maak duidelijk dat het werkt in jouw omgeving Ontwikkel samen met andere belanghebbenden: Gemeente Zorgkantoor/Zorgverzekeraar Politie Justitie Etc.

43 Samenvatting De kosten zijn eigenlijk het probleem niet:
De zorg is het namelijk meer dan waard Het probleem is de bekostiging: Wie gaat betalen?

44 Samenvatting Maak de omslag van zorginkoop naar zorgverkoop en laat de inhoud hierbij leidend zijn Zorg ervoor dat je elk jaar meer levert voor dezelfde investering

45 Vragen?


Download ppt "Hoogwaardige OGGZ Hoe gaan we dat betalen?"

Verwante presentaties


Ads door Google