De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom, fijn dat u er bent!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom, fijn dat u er bent!"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom, fijn dat u er bent!
Vrijwilligers in de zorg; waar ligt de grens? Welkom, fijn dat u er bent! Janet Vos, manager ketenzorg Drechtzorg Ben van Asten, Beleidsadviseur WGV Zorg en Welzijn ZHZ Janet

2 Programma 14.30 uur Opening en inleiding Janet Vos en Ben van Asten uur Anne-Marie Vrijssen (Laurens Liduina) uur Anita Peters (MOVISIE) uur Debat uur Afsluiting en netwerkborrel Janet

3 Drechtzorg in het kort Stichting is in 2000 opgericht door zorgaanbieders in regio Dordrecht. Transmuraal samenwerkingsverband en netwerkorganisatie. Doelstelling: stimuleert en ondersteunt initiatieven, activiteiten en projecten gericht op samenhang, afstemming en continuïteit van de zorg. Oftewel: De juiste zorg voor de juiste cliënt op de juiste plek met de juiste hulpverlener. Janet

4 Deelnemers Albert Schweitzer ziekenhuis - Zorgwaard
Rivas Zorggroep - Stichting De Wielborgh Internos Katholieke St. Thuiszorg - De Lange Wei Aafje - Huis ter Leede RST Zorgverleners - Koningin Emmahuis Swinhove Groep - Zorggroep Alblasserwaard St. Protestantse Zorggroep Crabbehoff - Yulius Het Parkhuis - Het Spectrum Gemiva-SVG - Revalidatiecentrum Rijndam Stichting Waardeburgh - Stichting Syndion Leger des Heils Zuid-West Nederland - Stichting Philadelphia Zorg Zorgorganisatie De Blije Borgh - ASVZ Zuid West Cedrah - MEE Drechtsteden Woon- en zorgcentrum De - GGD Merwelanden - Apothekers Agathos - Zorggroep West-Alblasserwaard Van den Dool De Riederborgh Janet

5 Werkgeversvereniging in het kort
De toekomstige medewerker Goed Personeel Vandaag en morgen De vitale medewerker De competente medewerker Informatie-voorziening Belangen-behartiging Netwerk-onderhoud Ben

6 Het waarom vanuit Drechtzorg
De informele zorgverlener incl. vrijwilligers positioneren in het zorgproces Door samenwerking met vrijwilligers de kwaliteit van zorg bewaken Sluit aan bij jaarthema Drechtzorg: zelfmanagement en zelfregie. Belang om deelnemers onderling informatie uit te laten wisselen en handvatten te bieden bij interne en gezamenlijke vernieuwingen. Janet

7 Het waarom vanuit de WGV
Financiering van de zorg vraagt om meer efficiënte besteding van middelen De overstap van de verzorgingsstaat naar een “participatiesamenleving” vraagt om een nieuw perspectief bij en op personeel Beleid is nu landelijk in ontwikkeling. Nu voorsorteren voorkomt veel frictie bij toekomstige implementatie van landelijk beleid. Ben

8 Waarom in gezamenlijkheid?
Vervolg op de bijeenkomst van 21 maart 2013 Voorstellen aan de regio Verbinden perspectief op de cliënt en perspectief op de medewerker Versterken regionale samenwerking ook tussen de verbanden zelf Samen

9 Vragen, ideeën, suggesties; laat het ons weten!
Mail: Telefoon: Mobiel: Mail: Telefoon:

10 ZORG BETER MET VRIJWILLIGERS
Anne-Marie Vrijssen | Laurens Liduina

11 Presentatie - Kort beeld Laurens Liduina. - Situatie in begin project.
- Verbeteren samenwerking > doel. - Aantal verschillende stappen van Project Zorg Beter met Vrijwilligers . - Toekomst: hoe verder. 28 november Zorg Beter met Vrijwilligers -

12 LAURENS LIDUINA Woonzorgcentrum 3 kleinschalige teams per etage
115 bewoners p.g. somatiek - 120 medewerkers - 115 vrijwilligers 28 november Zorg Beter met Vrijwilligers -

13 TOEKOMSTIGE ZORG ROND DE BEWONER
zowel professionele als informele zorg 28 november Zorg Beter met Vrijwilligers -

14 VRIJWILLIGER ALS TEAMSPELER
DE WEG NAAR VRIJWILLIGER ALS TEAMSPELER Het gaat om: - beter samenspel beroepskrachten - vrijwilligers - vrijwilliger als volwaardige teamspeler door project ZORG BETER MET VRIJWILLIGERS - deelproject Samenwerking 28 november Zorg Beter met Vrijwilligers -

15 Project Zorg Beter met Vrijwilligers
DOEL Samenwerking zodanig vormgeven dat het in heel Liduina een vanzelfsprekendheid wordt dat medewerkers en (afdelingsgebonden) vrijwilligers bij aanwezigheid elkaar zodanig informeren en met elkaar communiceren en samenwerken, dat dit voor de bewoners een zo optimaal mogelijke zorg oplevert. 28 november Zorg Beter met Vrijwilligers -

16 WAT IS ER BEREIKT - Betere communicatie tussen medewerkers en vrijwilligers - Informatie-uitwisseling over en weer - Taakomschrijving medewerkers en vrijwilligers m.b.t. samenwerking > heldere verwachtingen 28 november Zorg Beter met Vrijwilligers -

17 De weg naar de vrijwilliger als volwaardige teamspeler - 1
Samenstelling werkgroepen: - Projectgroep: teamleider zorg/evv-er/3 vrijwilligers/coördinator vrijwilligers - Stuurgroep - Klankbordgroep 28 november Zorg Beter met Vrijwilligers -

18 De weg naar de vrijwilliger als volwaardige teamspeler - 2
- Nulmeting in Liduina eigen enquête - Daarna jaarlijks (aangepaste) WIFA-scans . Waarderen . Informeren . Faciliteren . Afstemmen 28 november Zorg Beter met Vrijwilligers -

19 De weg naar de vrijwilliger als volwaardige teamspeler - 3
PROTOCOLLEN en CHECKLISTS m.b.t. werkzaamheden afdelingsgebonden vrijwilligers: wat te verwachten van medewerkers en van vrijwilligers? - Koffieronddelers - Bezoekvrijwilligers - Wandelvrijwilligers - Vrijwilligers die bewoners begeleiden naar ziekenhuis - Administratieve vrijwilligers 28 november Zorg Beter met Vrijwilligers -

20 De weg naar de vrijwilliger als volwaardige teamspeler - 4
- Fotocollages op alle etages. . n.b.:Kennismakingsboekje niet van grond gekomen. - Vrijwilligers melden zich bij binnenkomst en bij vertrek . telefoonnummer bekend bij receptie. - 'Vrijwilligers' vast agendapunt teamoverleg medewerkers . bespreken hoe contact verloopt: wat gaat goed, wat niet? - Extra momenten van waardering . Dag van de Vrijwilliger (7 december) . Dag van de Verpleging (12 mei) 28 november Zorg Beter met Vrijwilligers -

21 Fotocollages 28 november Zorg Beter met Vrijwilligers -

22 De weg naar de vrijwilliger als volwaardige teamspeler - 5
AANDACHTSVELDER VRIJWILLIGERS (avv-ers) - Beschrijving taken avv-ers. - Toerusting avv-ers (twee trainingsmiddagen). * Ambassadeur’ vrijwilligers(werk) . voor medewerkers en vrijwilligers. * Aanspreekpunt voor afdelingsgebonden vrijwilligers . algemene zaken en problemen. 28 november Zorg Beter met Vrijwilligers -

23 De weg naar de vrijwilliger als volwaardige speler - 6
CONTACTVERZORGENDEN betrekken INDIVIDUELE VRIJWILLIGERS bij zorg rond bewoner (zorgleefplan) - Beschrijving taken contactverzorgenden. - Toerusting van contactverzorgenden (twee trainingsmiddagen) - Beschrijving taken vrijwilligers. - Toerusting van vrijwilligers. 28 november Zorg Beter met Vrijwilligers -

24 6a: Contact c.v. en vrijwilliger, ook vóór en na zorgleefplan
Taken CONTACTVERZORGENDE: * Aanspreekpunt voor individuele vrijwilliger m.b.t. bewoner. * Verzoek om informatie voor bespreking ZLP . 2-3 weken voor bespreking . standaardformulier (m.b.t. verleden - toekomst) . eventueel toelichting * C.v. neemt inhoud mee in bespreking ZLP * C.v. koppelt terug naar vrijwilliger na afloop bespreking ZLP 28 november Zorg Beter met Vrijwilligers - -

25 6b: Contact c.v. en vrijwilliger, ook vóór en na zorgleefplan
Taken INDIVIDUELE VRIJWILLIGER: * Geregeld contact met c.v. * Deelt op verzoek informatie over situatie bewoner afgelopen halfjaar (standaardformulier) * Ontvangt na ZLP van c.v. relevante informatie terug m.b.t. veranderingen in het contact met bewoner. 28 november Zorg Beter met Vrijwilligers -

26 De weg naar de vrijwilliger als volwaardige teamspeler - 7
INTERVISIE VRIJWILLIGERS - Individuele vrijwilligers - Koffieronddelers 28 november Zorg Beter met Vrijwilligers -

27 De weg naar de vrijwilliger als volwaardige teamspeler - 8
GEZAMENLIJKE BIJEENKOMSTEN VAN MEDEWERKERS EN AFDELINGSGEBONDEN VRIJWILLIGERS - per etage Inhoudelijke thema's over zorg Gezellig accent > Spel 'In de Wandelgangen' 28 november Zorg Beter met Vrijwilligers -

28 Spel In de wandelgangen

29 TOEKOMSTIGE ZORG ROND DE BEWONER
- Duidelijke afspraken over borging project ZBmV - Project ZBmV > project Informele Zorg . verder mét ervaringen van ZBmV . vervolg cultuuromslag . meer aandacht voor individueel welzijn / maatjes door eigen regie bewoner . samenwerking medewerker met vrijwilliger én mantelzorger 28 november Zorg Beter met Vrijwilligers -

30 TOEKOMSTIGE ZORG ROND DE BEWONER
28 november Zorg Beter met Vrijwilligers -


Download ppt "Welkom, fijn dat u er bent!"

Verwante presentaties


Ads door Google