De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeente Rotterdam Jeugd en Onderwijs 6 februari 2014 Informatiebijeenkomst PO Integrale beschikking 2014-2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeente Rotterdam Jeugd en Onderwijs 6 februari 2014 Informatiebijeenkomst PO Integrale beschikking 2014-2015."— Transcript van de presentatie:

1 Gemeente Rotterdam Jeugd en Onderwijs 6 februari 2014 Informatiebijeenkomst PO Integrale beschikking 2014-2015

2 Gemeente Rotterdam 2 Agenda bijeenkomst. Beleidsregel en hulpdocument : wijzigingen 2014-2015 tov. 2013-2014. Aanvraagformulieren en webportal 2

3 Gemeente Rotterdam 33 Beleidsregel 2013-2014 - Doel Uitgangspunten onveranderd:. In lijn met het programma Beter Presteren: Subsidie wordt verleend voor het verhogen van de onderwijsresultaten. Continuering van subsidie wanneer resultaten gehaald en gelijkblijvende aanvraag

4 Gemeente Rotterdam 44 Proces aanvraag en beoordelen. Minder subsidievoorwaarden. Zwakke en zeer zwakke scholen, afdelingen en opleidingen relateren hun subsidieaanvraag aan het verbeterplan. Prioriteitstelling: schoolgroepscore. Continuïteit wanneer geen recente resultaten beschikbaar zijn

5 Gemeente Rotterdam 5 Proces verantwoording. Wijziging agv. nieuwe Subsidieverordening Rotterdam per 1-1-2014:. Inhoudelijke verantwoording inclusief assurancerapport. Financiële verantwoording: Inzicht in toegekende en uitgegeven middelen over scholen van het bestuur

6 Gemeente Rotterdam 6 Inhoudelijke verantwoording. Inhoudelijk verslag over uitgevoerd beleid. Resultaten op SB niveau. Resultaten op schoolniveau. Activiteiten op schoolniveau (alleen wanneer bestuurs- EN schoolafspraken niet zijn gehaald)

7 Gemeente Rotterdam 7 Verantwoordingstrappen. Trap 1: Resultaten op SB niveau + ass.rapp. Trap 2: Resultaten op schoolniveau + ass.rapp. als resultaatafspraken op bestuurlijk niveau niet zijn gehaald. Trap 3: Activiteiten op schoolniveau + ass.rapp als bestuurs- EN schoolafspraken niet zijn gehaald

8 Gemeente Rotterdam 8 Resultaatindicatoren. Primaire indicator: Cito eindscore ongewogen. Ambitie relateren aan systematiek beoordeling Cito: landelijk gemiddelde per schoolgroepscore. Steunindicatoren: vaardigheidsscores leerling volg systeem toetsen van Cito (DMT3, RW4 en RW6 eindtoets en BL6 middentoets)

9 Gemeente Rotterdam 99 Subsidieonderdelen I. vve + basisvoorziening peuterspeelzaalwerk + eventueel Groep nul. Nieuwe Groepen nul (43): starten per 1 sept 2014. Meer leertijd: tijdens schoolweek en in de vakantie, zelfde budget en bekostiging, niet te gebruiken voor lunch of begeleid overblijven.

10 Gemeente Rotterdam 10 Subsidieonderdelen II. Schakelklassen: mogelijk toename leerplichtige nieuwkomers door toetreden EU van Bulgarije en Roemenie. Medewerker ouderbetrokkenheid: diploma op minimaal mbo 4 niveau of hiervoor studerend

11 Gemeente Rotterdam 11 Subsidieonderdelen III. Topklassenarrangement: wordt afgebouwd, alleen vervolgaanvragen mogelijk. Geen aanvragen ISO arrangement meer. Middelen voor subsidie OOVR VO en SMW over naar afdeling Jeugd. School vraagt trekkingsrecht SMW via IB aan 11

12 Gemeente Rotterdam 12 Hulpdocument. Deel A: onderbouwing aanvraag. Deel B: verantwoording. Deel C: Resultaatindicatoren


Download ppt "Gemeente Rotterdam Jeugd en Onderwijs 6 februari 2014 Informatiebijeenkomst PO Integrale beschikking 2014-2015."

Verwante presentaties


Ads door Google