De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jeugd en Onderwijs 6 februari 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jeugd en Onderwijs 6 februari 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Jeugd en Onderwijs 6 februari 2014
Informatiebijeenkomst PO Integrale beschikking Jeugd en Onderwijs 6 februari 2014

2 Beleidsregel en hulpdocument : wijzigingen 2014-2015 tov. 2013-2014
Agenda bijeenkomst Beleidsregel en hulpdocument : wijzigingen tov Aanvraagformulieren en webportal 2

3 Beleidsregel 2013-2014 - Doel Uitgangspunten onveranderd:
In lijn met het programma Beter Presteren: Subsidie wordt verleend voor het verhogen van de onderwijsresultaten Continuering van subsidie wanneer resultaten gehaald en gelijkblijvende aanvraag 3

4 Proces aanvraag en beoordelen
Minder subsidievoorwaarden Zwakke en zeer zwakke scholen, afdelingen en opleidingen relateren hun subsidieaanvraag aan het verbeterplan Prioriteitstelling: schoolgroepscore Continuïteit wanneer geen recente resultaten beschikbaar zijn 4

5 Proces verantwoording
Wijziging agv. nieuwe Subsidieverordening Rotterdam per : Inhoudelijke verantwoording inclusief assurancerapport Financiële verantwoording: Inzicht in toegekende en uitgegeven middelen over scholen van het bestuur

6 Inhoudelijke verantwoording
Inhoudelijk verslag over uitgevoerd beleid Resultaten op SB niveau Resultaten op schoolniveau Activiteiten op schoolniveau (alleen wanneer bestuurs- EN schoolafspraken niet zijn gehaald)

7 Verantwoordingstrappen
Trap 1: Resultaten op SB niveau + ass.rapp Trap 2: Resultaten op schoolniveau + ass.rapp. als resultaatafspraken op bestuurlijk niveau niet zijn gehaald Trap 3: Activiteiten op schoolniveau + ass.rapp als bestuurs- EN schoolafspraken niet zijn gehaald

8 Resultaatindicatoren
Primaire indicator: Cito eindscore ongewogen Ambitie relateren aan systematiek beoordeling Cito: landelijk gemiddelde per schoolgroepscore Steunindicatoren: vaardigheidsscores leerling volg systeem toetsen van Cito (DMT3, RW4 en RW6 eindtoets en BL6 middentoets)

9 Subsidieonderdelen I vve + basisvoorziening peuterspeelzaalwerk + eventueel Groep nul Nieuwe Groepen nul (43): starten per 1 sept 2014 Meer leertijd: tijdens schoolweek en in de vakantie, zelfde budget en bekostiging, niet te gebruiken voor lunch of begeleid overblijven. 9

10 Subsidieonderdelen II
Schakelklassen: mogelijk toename leerplichtige nieuwkomers door toetreden EU van Bulgarije en Roemenie Medewerker ouderbetrokkenheid: diploma op minimaal mbo 4 niveau of hiervoor studerend 10

11 Subsidieonderdelen III
Topklassenarrangement: wordt afgebouwd, alleen vervolgaanvragen mogelijk Geen aanvragen ISO arrangement meer Middelen voor subsidie OOVR VO en SMW over naar afdeling Jeugd. School vraagt trekkingsrecht SMW via IB aan 11

12 Hulpdocument Deel A: onderbouwing aanvraag Deel B: verantwoording
Deel C: Resultaatindicatoren


Download ppt "Jeugd en Onderwijs 6 februari 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google