De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

W.M.S. Wet Medezeggenschap op Scholen. Referaat Mr.J.W.Voorwinden Medezeggenschap in het onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "W.M.S. Wet Medezeggenschap op Scholen. Referaat Mr.J.W.Voorwinden Medezeggenschap in het onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 W.M.S. Wet Medezeggenschap op Scholen

2 Referaat Mr.J.W.Voorwinden Medezeggenschap in het onderwijs

3 Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) -Toename beleidsruimte door: autonomievergroting (bijv. lumpsumbekostiging) deregulering (bijv. decentralisatie arbeidsvoorwaarden) -Naast verticale ook horizontale verantwoording -WMS per 1 januari 2007

4 Gevolgen WMS voor het reformatorisch onderwijs geen ontheffingsmogelijkheid meer één geschillencommissie

5 MR / GMR Bij meerpitters naast medezeggenschapsraad (MR) per school tevens een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) instellen Samenstelling (G)MR: 50% ouders en 50% personeelsleden

6 Diverse vormen van gezag Centraal: gezag van Gods Woord en de daarop gegronde drie Formulieren van Enigheid. Relationeel gezag : ouders kinderen Institutioneel gezag : overheid onderdanen Contractueel gezag : werkgever werknemer

7 Positie van ouders en personeel Ouders -primair verantwoordelijk voor opvoeding (doopbelofte) -school in het verlengde van gezin en kerk -ouders ook mogelijkheid bieden om daadwerkelijk nauw betrokken te zijn bij de school

8 Personeel - verzorgen daadwerkelijk het onderwijs - vrijwillige arbeidsovereenkomst - toenemende beleidsvrijheid, ook inzake de arbeidsvoorwaarden - duidelijke positionering personeel gewenst

9 Gesprekken met minister Van der Hoeven leidden tot tegemoetkoming binnen de WMS artikel 29 WMS -geleding kan bevoegdheid omzetten in bijv. adviesbevoegdheid -geleding kan (instemmings-)bevoegdheid overdragen aan andere geleding -bevoegd gezag stelt reglement vast -voorwaarde: 2/3 van alle betrokkenen stemt daarmee in -geldig voor 5 jaar

10 De school op weg naar 2009 Gedachtevorming en standpuntbepaling op bestuurs- en schoolniveau Verkiezing voorlopige MR Vaststelling MR-reglement en –statuut (voor modellen: www.vgs.nl) Verkiezing definitieve MR


Download ppt "W.M.S. Wet Medezeggenschap op Scholen. Referaat Mr.J.W.Voorwinden Medezeggenschap in het onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google