De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

W.M.S. Wet Medezeggenschap op Scholen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "W.M.S. Wet Medezeggenschap op Scholen."— Transcript van de presentatie:

1 W.M.S. Wet Medezeggenschap op Scholen

2 Referaat Mr.J.W.Voorwinden
Medezeggenschap in het onderwijs

3 Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS)
- Toename beleidsruimte door:  autonomievergroting (bijv. lumpsumbekostiging)  deregulering (bijv. decentralisatie arbeidsvoorwaarden) - Naast verticale ook horizontale verantwoording - WMS per 1 januari 2007

4 Gevolgen WMS voor het reformatorisch onderwijs
 geen ontheffingsmogelijkheid meer  één geschillencommissie

5 MR / GMR Bij meerpitters naast medezeggenschapsraad (MR) per school tevens een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) instellen Samenstelling (G)MR: 50% ouders en 50% personeelsleden

6 Diverse vormen van gezag
Centraal: gezag van Gods Woord en de daarop gegronde drie Formulieren van Enigheid.  Relationeel gezag : ouders < > kinderen  Institutioneel gezag : overheid < > onderdanen  Contractueel gezag : werkgever < > werknemer

7 Positie van ouders en personeel
primair verantwoordelijk voor opvoeding (doopbelofte) - school in het verlengde van gezin en kerk - ouders ook mogelijkheid bieden om daadwerkelijk nauw betrokken te zijn bij de school

8 Personeel - verzorgen daadwerkelijk het onderwijs
- vrijwillige arbeidsovereenkomst - toenemende beleidsvrijheid, ook inzake de arbeidsvoorwaarden - duidelijke positionering personeel gewenst

9 Gesprekken met minister Van der Hoeven leidden tot tegemoetkoming binnen de WMS
 artikel 29 WMS - geleding kan bevoegdheid omzetten in bijv. adviesbevoegdheid - geleding kan (instemmings-)bevoegdheid overdragen aan andere geleding - bevoegd gezag stelt reglement vast - voorwaarde: 2/3 van alle betrokkenen stemt daarmee in - geldig voor 5 jaar

10 De school op weg naar 2009  Gedachtevorming en standpuntbepaling op bestuurs- en schoolniveau  Verkiezing voorlopige MR  Vaststelling MR-reglement en –statuut (voor modellen:  Verkiezing definitieve MR


Download ppt "W.M.S. Wet Medezeggenschap op Scholen."

Verwante presentaties


Ads door Google