De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WERKAGENDA BESTUURLIJKE EN FINANCIELE ASPECTEN Voorpublicatie Instrumentarium passend onderwijs November 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WERKAGENDA BESTUURLIJKE EN FINANCIELE ASPECTEN Voorpublicatie Instrumentarium passend onderwijs November 2011."— Transcript van de presentatie:

1 WERKAGENDA BESTUURLIJKE EN FINANCIELE ASPECTEN Voorpublicatie Instrumentarium passend onderwijs November 2011

2 Colofon Deze presentatie is gebaseerd op de inhoud van een brochure die zal verschijnen in de reeks Instrumentarium Passend Onderwijs. Zodra wettelijke en beleids-kaders zijn vastgesteld, zal de brochure verschijnen. In deze voorpublicatie wordt de inhoud op hoofdlijnen alvast gepubliceerd.

3 Werkagenda voor de Oriëntatiefase Deze werkagenda biedt overzicht over de thema ’ s die in de ori ë ntatiefase aan de orde zijn. I Ori ë ntatiefasenajaar 2011 II Voorbereidingsfasenov/maart 2012 III Besluitfase Iapril 2012 IVUitwerkingsfaseapril/mei 2012 VBesluitfase IIjuni/juli 2012 VIInrichtingsfasesept/okt 2012 Transitiefasejan-aug2013

4 Werkorganisatie Beslissers Bijvoorbeeld een stuurgroep met in ieder geval de besturen RegisseurVoorbereidingsgroep of projectleider DeelnemersDirecteuren, zorgfunctionarissen, gemeente, jeugdzorg, ouders, MR-vertegenwoordigers

5 Werkagenda Thema Visie en Bestuurlijke inrichting Thema Onderwijsondersteuning Thema Personeel Thema Financiën

6 Thema Visie en Bestuurlijke inrichting Waar ligt de focus in het samenwerkingsverband? Welke visie op onderwijsondersteuning is leidend? Hoe wordt ambitie vanuit referentiekader gerealiseerd? Wel of geen kamermodel? Hoe wordt dekkend onderwijsaanbod gegarandeerd? Welk bestuurlijk model past het beste bij de ambitie voor betere onderwijsondersteuning? Op welke wijze wordt bestuur en toezicht gescheiden? Hoe ziet bestuur en management/coördinatie van het samenwerkingsverband eruit? Hoe wordt voorkomen dat ongewenste bestuurlijke situaties worden vermeden (zie referentiekader)? Hoe wordt de medezeggenschap vorm gegegeven?

7 Thema onderwijszorg Welke basisondersteuning gaan de deelnemende scholen verlenen? Hoe ziet de extra ondersteuning eruit, welke ondersteuningsarrangementen zijn er? Hoe ziet de toelaatbaarheidsprocedure richting speciaal onderwijs eruit? Hoe worden de ondersteuningsmiddelen voor extra ondersteuning verdeeld? (criteria, van indiceren naar arrangeren, handelingsgericht werken etc.) Zijn schoolondersteuningsprofielen opgesteld en afgestemd met elkaar en met het te ontwikkelen ondersteuningsplan? Hoe wordt het ondersteuningsplan ingericht?

8 Thema Personeel Welke bovenschoolse functies ontstaan in het nieuwe samenwerkingsverband? – (bv coördinatie/directie, administratieve ondersteuning, ondersteuningsfunctionarissen) Hoe is het werkgeverschap van het ondersteuningspersoneel straks geregeld? – (bv in dienst van het samenwerkingsverband) Hoe om te gaan met de expertise in speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs? – (bv inzet ambulante begeleiders)

9 Thema Financiën Hoe ziet op hoofdlijn de meerjarenbegroting eruit? Hoe ziet de verdeling van ondersteuningsmiddelen eruit, welk verdeelmodel wordt gehanteerd? Hoe ziet de financiële en administratieve organisatie eruit? – (wie beheert de middelen en is verantwoordelijk voor opstellen begroting, uitvoeren begroting, opstellen jaarverslag, verantwoording etc.)

10 Ontwikkeling: Harry Nijkamp, Veronique Janssen


Download ppt "WERKAGENDA BESTUURLIJKE EN FINANCIELE ASPECTEN Voorpublicatie Instrumentarium passend onderwijs November 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google