De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SWV 2802 Bijeenkomst 26 november Johan Frisoschool Lansingerland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SWV 2802 Bijeenkomst 26 november Johan Frisoschool Lansingerland."— Transcript van de presentatie:

1 SWV 2802 Bijeenkomst 26 november Johan Frisoschool Lansingerland

2 Stand van zaken Wat is er na 5 juni 2012 gebeurd? – Werkgroepen juni – september 2012. – Hoofdlijnennotitie 0.4 – Najaarsconferentie 1 november 2012.

3 Hoofdlijnennotitie Basisondersteuning. Extra ondersteuning Speciale lesplaatsen. Professionalisering. Organisatie.

4 Basisondersteuning Datgene wat elke school biedt. – Eenduidig geldend voor het gehele swv. – Ondersteuning begint in de klas. – Ouders worden altijd “meegenomen”in een traject. – Ook de leerling is zo veel mogelijk betrokken. – Kwaliteitsniveau. – Planmatig.

5 Basisondersteuning. Alle indicatoren onderwijsinspectie groen. Handelingsgericht werken. Zorgstructuur school. Groeimodel.

6 Extra ondersteuning. Kind blijft op reguliere school, maar er is wat extra’s nodig. – Schoolondersteuningsprofiel. – Voorzichtig met extra profielen. – Van rugzak naar arrangement. (Overgangsperiode)

7 Schoolondersteuningsprofielen Q3 model. Voldoet aan toezichtsnormen onderwijsinspectie. Voor Krokusvakantie concept ingevuld. Adviesrecht MR school.

8 Speciale lesplaatsen. Uitgaan van huidige verwijzingscijfers. Swv beoordeelt verwijzing op basis van criteria. Toelaatbaarheid geldt voor één of meerdere jaren. Laatste jaar van toelaatbaarheid wordt terugplaatsing voorbereid. Onderscheid cluster 3 en 4 school verdwijnt. Terughoudend met integratie verschillende typen scholen Regionale invulling locaties

9 Professionalisering. Expertise, scholing, netwerken. Taakverdeling schoolbesturen en samenwerkingsverband. Netwerken Makelaarsfunctie.

10 Inrichting swv. Bestuurlijk model. – Variant op AB- DB model. – Verschil bestuur en toezicht. Verschillen bestuur – swv. – Deelverantwoordelijk. – Tegengestelde belangen.

11 Inrichting swv Werkeenheden. – Delft, Den Hoorn, schipluiden. – Pijnacker-Nootdorp. – Lansingerland. Schoolondersteuningsteam. Adviseur. Expertisecentrum

12 Najaarsconferentie 1 november 2012 Bestuurders, directeuren en interne begeleiders. Constructieve bijeenkomst. Opbrengsten.

13 Structuur

14 Monitoring, evaluatie en verantwoording. Samenwerking is niet vrijblijvend. Kwaliteitseisen. Evaluatie. Lerende organisatie. Verantwoording. Horizontaal en verticaal.

15 Vanaf december 2012. 29 januari 2013 constituerende vergadering. Coördinatiegroep en externe adviseurs. Werkagenda. Concept-ondersteuningsplan zomer 2013. Najaar 2013. OOGO gemeenten. Uiterlijk 1 februari 2014. Instemming vragen OPR.

16 Hoe komen we tot een OPR? Samenstelling klankbordgroep/ VOPR. Minimale ( wettelijke) eisen OPR. Voorlopige OPR en eerste ondersteuningsplan.

17 Eisen OPR. SWV is verplicht om een OPR in te stellen. Indien personeel in dienst is, dient ook een MR ingericht te worden. Aansluiting bestuur bij SWV is wettelijke verplichting.

18 Samenstelling OPR Leden OPR worden afgevaardigd door leden van afzonderlijke medezeggenschapsraden die deelnemen aan het swv. Aantal leden personeel is gelijk aan aantal leden ouders. Wet geeft niet aan hoeveel leden.

19 Samenstelling OPR. Advies PO-raad. Ten behoeve van kwaliteit. – Minimaal 12. maximaal 24. – Lid OPR hoeft geen lid te zijn van MR. – Leden OPR handelen in beginsel zonder last of ruggespraak met de afzonderlijke MR.

20 Instemmingsrecht OPR Swv dient elke vier jaar een ondersteuningsplan vast te stellen. Geen instemming. Landelijke geschillencommissie

21 Medezeggenschapsreglement Vastgesteld door swv. – Aantal leden. – Wijze en organsiatie. – Zittingsduur. – Informatievoorziening. – Relatie bestuur en directeur mbt OPR.

22 Eerste ondersteuningsplan Uiterlijk 1 februari 2014 voorleggen. OPR spreekt zicht binnen vier weken uit. Uiterlijk 1 maart 2014. Eerste ondersteuningsplan kan voor vier jaar of korter gelden.


Download ppt "SWV 2802 Bijeenkomst 26 november Johan Frisoschool Lansingerland."

Verwante presentaties


Ads door Google