De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De kern van het arrangeren

Verwante presentaties


Presentatie over: "De kern van het arrangeren"— Transcript van de presentatie:

1 De kern van het arrangeren

2 De beweging die we willen maken
Van  Naar Probleemgericht  Oplossingsgericht Slagboom  Hefboom Nul fouten  Toegevoegde waarde Verantwoording  Verantwoordelijkheid Professionele bureaucratie  Ondernemende professionals Diagnostisch onderzoek  Lerend handelen Beheren  Innoveren

3 Waar hebben we het over…
Arrangement Het onderwijsaanbod voor het kind dat de school en de ouders (en het kind) samen hebben afgesproken. Soms is deze afspraak impliciet, soms expliciet. Arrangeren Proces waarin de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van het kind (en de leerkracht) gematchd worden met een daarbij passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod.

4 Extra Ondersteuning Basisondersteuning Basiskwaliteit
Zwaarste arrangementen  SO Met een toelaatbaarheidsverklaring van het SWV Met afspraken over: het ontwikkelperspectief, duur van het arrangement ‘(Massa) Maatwerk’ Arrangementen  samenwerking tussen BaO, SBO, SO. SWV en mogelijk gezinskant Met afspraken over: het ontwikkelperspectief, de duur van het arrangement Op basis van OGO met ouders Extra Ondersteuning Lichte arrangementen  BaO Kunnen alle scholen van SWV op ‘eigen kracht’ Mede mogelijk gemaakt door middelen SWV Basisondersteuning Lichtste arrangementen  regulier onderwijsaanbod Basiskwaliteit

5 Welke vragen stel je? Wat heeft het kind nodig? Wat hebben ouders nodig? Wat heeft de leerkracht nodig? Is (extra) ondersteuning nodig? Is hulpverlening nodig? Kan de huidige basisschool de benodigde ondersteuning bieden? Kan een andere basisschool de benodigde ondersteuning bieden? Kan een basisschool de onderwijsondersteuning bieden m.b.v. een ‘lichte’ tussenvoorziening / arrangement? Kan een basisschool de onderwijsondersteuning bieden m.b.v. een ‘zware’ tussenvoorziening / arrangement? Kan het speciaal (basis)onderwijs binnen onze regio de onderwijsondersteuning bieden? Kan het speciaal onderwijs buiten onze regio de onderwijsondersteuning bieden?

6 Hoe organiseer je dat? Wat moeten we weten over de leerling?
Wat moeten we weten van de scholen? Hoe werken we samen met de ouders? Wie kan de vragen het best beantwoorden? (zie vorige slide) Wie neemt voor of namens het bevoegd gezag een besluit? Hoe worden deze besluiten vastgelegd? Welke criteria hanteren we voor deze besluiten? Wie binnen de school neemt de beslissingen? Wat is de rol van het SWV? Op welke wijze kan bezwaar worden gemaakt?

7 Een goede systematiek Ondersteunt de maatschappelijke beweging die je wilt maken. Geeft de juiste prikkels aan scholen. Geeft de juiste prikkels aan besturen. Geeft de juiste prikkels aan samenwerkingsverbanden. Voorkomt bureaucratie Voorkomt onwenselijke automatismen. Verbindt geld aan inzet en prestatie. Een systematiek van integrale ondersteuningstoewijzing in afstemming met partners. Een duidelijke route voor ouders en kinderen. Korte doorlooptijd en minder administratie. Voorkomen van dubbele onderzoeken en dubbel werk. Afspraken, gegevens en informatie worden gedeeld. Snelle hulp en zorgvuldige afhandeling.

8 Dus … Een systematiek van integrale ondersteuningstoewijzing in afstemming met partners. Een duidelijke route voor ouders en kinderen. Korte doorlooptijd en minder administratie. Voorkomen van dubbele onderzoeken en dubbel werk. Afspraken, gegevens en informatie worden gedeeld. Snelle hulp en zorgvuldige afhandeling. Meer kennis bij het reguliere basisonderwijs Besluitvorming zoveel mogelijk in 1 hand Vertrouwen in de kunde en integriteit van professionals Een SWV met visie en ambitie Afspraken over criteria en een beredeneerde vergelijking / toepassing

9 Arrangeren doe je thuis, in je nieuwe samenwerkingsverband!


Download ppt "De kern van het arrangeren"

Verwante presentaties


Ads door Google