De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studie2daagse directies Unicoz 15 en 16 november 2012 Communicatie, ouderbetrokkenheid, educatief partnerschap een ideale combinatie . . . . . . voor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studie2daagse directies Unicoz 15 en 16 november 2012 Communicatie, ouderbetrokkenheid, educatief partnerschap een ideale combinatie . . . . . . voor."— Transcript van de presentatie:

1 Studie2daagse directies Unicoz 15 en 16 november Communicatie, ouderbetrokkenheid, educatief partnerschap een ideale combinatie voor ontwikkeling en het leren van kinderen, thuis en op school

2 Uit de notitie ‘Hoe verder met het primair onderwijs!’
Om het maximale uit onze leerlingen te halen willen wij: staan voor kwaliteit en continuïteit; leren en ontwikkelen; ondernemen; open, inspirerend en zichtbaar zijn.

3 De kernwaarde Openheid
We staan voor een inbreng van ieder in gesprekken over identiteit en schoolontwikkeling om te komen tot een gezamenlijke visie en de uitvoering daarvan. We willen open staan voor de ander en in de ontmoeting met anderen onszelf verrijken.

4 Onderwijskwaliteit In ons strategisch beleidsplan staat onder meer dat scholen, binnen hun eigen organisatorische eenheid, “onderwijsconcepten” aanbieden die gekenmerkt worden doordat het onderwijs: levensbeschouwelijk is; maatschappelijk geëngageerd is; in samenwerking met ouders wordt gegeven; gericht is op de optimale persoonlijkheidsontwikkeling van de leerling; ruim aandacht besteedt aan waarden en normen.

5 Ouders, relaties en vertrouwen
Relaties: Gelijkwaardigheid is voor een goede relatie een belangrijke waarde. Vertrouwen: Uiterst belangrijke basis onder relaties.

6 Kwaliteitslabel en ouders
Iedere Unicoz-school: zorgt voor een geborgen schoolklimaat waar opvoeding, onderwijs en zorg samengaan; heeft oog en oor voor tevreden en enthousiaste leerlingen en personeelsleden, die met plezier naar school komen; is laagdrempelig en werkt samen met de ouders/verzorgers; beschouwt ouders/verzorgers als partners en handelt klantgericht.

7 De focus op ouders duidelijke informatie over de resultaten van hun kind; nabijheid van onderwijs; continuïteit van goed onderwijs; passend onderwijsaanbod voor elke leerling; op duidelijke manier verantwoording afleggen; medezeggenschap op open manier betrekken bij belangrijke beslissingen over onderwijs; ouderbetrokkenheid en educatief partnerschap.

8 Educatief partnerschap tussen ouders en school 1
Hieronder kunnen we verstaan: een wederzijdse betrokkenheid van ouders en school teneinde optimale omstandigheden te realiseren voor de ontwikkeling en het leren van kinderen, thuis en op school. Daartoe gaan ze met elkaar in gesprek en werken ze zoveel mogelijk samen.

9 Educatief partnerschap tussen ouders en school 2
twee pijlers als fundament; pedagogische driehoek; Kenmerken; algemene doelen en wederzijdse betrokkenheid; posities, rollen en eindverantwoordelijkheden.

10 Tot slot meer lezen Wil je hier meer over lezen, dan kan je de volgende publicaties gratis downloaden: Educatief partnerschap tussen ouders en school. Visie en praktijk op de Wittering.nl door C. de Wit Educatief partnerschap met ouders in het primair onderwijs. Samen kun je meer dan alleen. Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit


Download ppt "Studie2daagse directies Unicoz 15 en 16 november 2012 Communicatie, ouderbetrokkenheid, educatief partnerschap een ideale combinatie . . . . . . voor."

Verwante presentaties


Ads door Google