De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hartelijk welkom 13 juni 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hartelijk welkom 13 juni 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Hartelijk welkom 13 juni 2013

2 Gezond verstand innovatie
Partnerschapschool – locatie Bolster

3 Even voorstellen

4 Enorme diversiteit in:
12 jaar Enorme diversiteit in: Gedrag; Leerstrategie; Capaciteit; Interesse; Motivatie; 4 jaar Grote diversiteit in: Gedrag; Leerstrategie; Capaciteit; Interesse; Motivatie;

5 Diversiteit In school Sociaal- emotionele ontwikkeling Motorische
Cognitieve Ontw. intrumenteel Cognitieve Ontw. rest In school

6 maximaal of optimaal Cognitieve Ontw. intrumenteel rendement
Zicht op instrumentele vaardigheden van minstens 24 kinderen; Doelstellingen instrumentele vaardigheden formuleren voor minstens 24 kinderen; Onderwijsaanbod afstemmen op behoefte van minstens 24 kinderen; Vorderingen volgen van minstens 24 kinderen; Aandacht verdelen over minstens 24 kinderen; En dat alles in een setting met minstens 24 kinderen waarbij de leerkracht pedagogisch excellent moet zijn om een klimaat te creëren waarin kinderen kunnen leren.

7 Partnerschap met ouders
De oplossing! Partnerschap met ouders

8 Ouders gaan een prestatie overeenkomst aan met de school;
Er ontstaat een werkrelatie tussen de ouders en de leerkracht; Er is werkoverleg in plaats van een oudergesprek; De leerkracht voert regie en is verantwoordelijk voor het resultaat; Aanvangsfase is op school; Geschiktheid ouder. Zie het als een leerkracht met voor elk kind een onderwijsassistent.

9 Voor de niet instrumentele vakken zoals gymnastiek, wereldoriëntatie, handvaardigheid en dergelijke wordt het kind op school verwacht; De kinderen worden aan de bestaande groepen toegevoegd.

10

11 Partnerschapschool – locatie De Bolster
Rest ma, di, do en vrij ochtend Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8

12 Urenverdeling Groep Partnerschap Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag
Vrijdag 8.30 – 12.15 Partnerschap Groep 12.15 – TSO/BSO 13.15 – Groep 15.15 – TSO/BSO

13 Partnerschap-ochtend
Elke morgen gezamenlijke online start. 2 keer per week online afspraak. Online hulp bij vraag. Hulp op school!

14 Ontwikkeling op maat

15 Evaluatie & portfoliogesprek
10-weken cyclus Doelen stellen Onderwijs Tussenevaluatie Toetsen Evaluatie & portfoliogesprek

16 Continue analyse vaardigheden
Toetsing Continue analyse vaardigheden en oefening op maat Methode Cito midden (op school) Cito eind (op school)

17 Weekdoelstelling Doelstelling 10 weken Uitgewerkt per vak Weekdoelen
Uitgewerkt per vak wat te doen Etc.

18 Inzet ICT

19 Weekdoelen

20 Portfoliogesprek Opdracht Presenteren Kind Samenwerking school
Brede ontwikkeling Samenwerking ouder Opdracht Presenteren

21 Regulier vs. Partnerschap
2 x per jaar analyse prestaties leerling Onderwijs in drie niveaugroepen Rapporten 8 x per jaar analyse prestaties leerling Individueel onderwijs Portfoliogesprekken

22 Wet en regelgeving

23 Veel gestelde vragen! Is het alleen bedoeld voor ouders uit de gemeente Heusden? Is elke ouder geschikt voor de Partnerschapschool? Is elk kind geschikt voor de Partnerschapschool? Is de Partnerschapschool een oplossing voor thuiszitters? Mag de ouder iemand anders inzetten om het kind thuis te begeleiden? Mogen er meer kinderen uit één gezin deelnemen aan de Partnerschapschool? Mag je ook kinderen uit een ander gezin, tegelijk met je eigen kinderen begeleiden? Is het geen oplossing voor vermogende mensen? Je kunt zo iemand inhuren. Ondermijnt het niet de professionaliteit van de leerkracht? Ouders kunnen toch niet zomaar het werk van de leerkracht overnemen? Hoeveel plaatsen zijn er beschikbaar?

24


Download ppt "Hartelijk welkom 13 juni 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google