De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM. Welkom op de algemene informatie-avond Van de St. Josephschool Even voorstellen:Managementteam en Zorg Manon van Druten bovenbouwteamleider Rachel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM. Welkom op de algemene informatie-avond Van de St. Josephschool Even voorstellen:Managementteam en Zorg Manon van Druten bovenbouwteamleider Rachel."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM

2 Welkom op de algemene informatie-avond Van de St. Josephschool Even voorstellen:Managementteam en Zorg Manon van Druten bovenbouwteamleider Rachel Narononderbouwteamleider Menalda Bavinckintern begeleider gr. 1-4 Marije Kamerlingintern begeleider gr. 5-8 Gert de Witdirecteur Wijze van vragen stellen.

3 Terugblik Inspectiebezoek najaar 2009 Predicaat “Zeer zwakke school” Nieuw managementteam Schoolverbeterplan Per 31 maart 2011: predicaat “Zwakke school” Vervolg inspectie: oktober 2011 / augustus 2012

4 Schoolverbeterplan 15 augustus 2010 – 1 januari 2013 Didactische strategieënCoaching jonge leerkrachten Toetskalender KlassenbezoekenScholing CITO (MT) Nieuwe leesmethode Estafette Monitor tussenresultaten Effectieve onderwijstijdBeginnende geletterdheid Lesroosters / lesuren Borging afspraken Monitoring Eindresultaten Technisch Lezen Methodisch aanbod gr.1/2 Leesverb.traject CPS WoordenschatBegrijpend Lezen SpellingRekenen / wiskunde Analyse leerlingzorg- / Kwaliteitszorg Schoolconcept / visie

5 Schoolplan 2013 – 2017 (verantwoording naar inspectie) inzet extern bureau - 3 Studiedagen Visie verwoord in handzaam document / Jaarplannen Richtinggever / Stip aan de horizon Lerende organisatie Werken met zelfsturende leerteams Leerteams ontwikkelen beleid / theorie en praktijk Betrokkenheid ouders

6 St. Josephschool een zwakke school? Op de goede weg! “Eén stap tegelijk”, aldus de Inspecteur. Goede toetsresultaten / duurzaamheid Een betrokken en gemotiveerd team / Er wordt hard gewerkt! Leesverbetertraject Vliegwieleffect (Rekenen lift mee) CITO-eindtoets februari 2012

7 Toetsresultaten CITO Schooljaar 2010-2011 Terugblik

8 Welke (landelijke) toetsen? Taal voor Kleuters (TvK): groep 1 en groep 2 Ordenen: groep 2 Rekenen: groep 1

9 Taal voor kleuters groep 1

10 Taal voor Kleuters groep 2

11 Rekenen groep 1

12 Ordenen Groep 2

13 2011-2012 Kennis uitbreiden Clusterbijeenkomsten CPS –Beginnende geletterdheid (borgen) –Woordenschat –begrijpend luisteren Waar moet goed kleuteronderwijs aan voldoen –Didactiek: vervolg directe instructie volgens het IGDI-model werken in de grote en kleine kring (borgen) –Rijke leeromgeving Invoering methode Kleuterplein – met registratie Groepsplannen maken (1-zorgroute)

14 Vastleggen/borgen Dat wat werkt is/wordt beschreven in een borgingsdocument: –Visie op kleuteronderwijs –Werkwijze kleuterbouw St.Josephschool –Hoe zetten wij kleuterplein in Klassenbezoeken door MT en/ of zorg: –worden de afspraken goed uitgevoerd? –Doorgaande lijnen monitoren

15 Methodisch aanbod: Kleuterplein Werken met thema’s Samen ontdekken en ervaren Persoonlijke beleving van het kind Werken/spelen in hoeken Raai de Kraai Aansluiting bij groep 3

16 Kleuterplein omvat de gebieden: Taal en Lezen Woordenschat Rekenen Motoriek Wereldoriëntatie Sociaal- emotioneel (Vreedzame School) Muziek

17 Structuur Werken met routines: –Thematafel –Interactief voorlezen –Dit ben ik –De lettertafel –De ‘reken’hoek –Terugblik op het thema

18 Afsluiting - Vragen/opmerkingen (briefje) -Vervolg van de avond Dank voor uw aandacht


Download ppt "WELKOM. Welkom op de algemene informatie-avond Van de St. Josephschool Even voorstellen:Managementteam en Zorg Manon van Druten bovenbouwteamleider Rachel."

Verwante presentaties


Ads door Google