De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Even voorstellen.... Presentatie PABO-2 september 2009

Verwante presentaties


Presentatie over: "Even voorstellen.... Presentatie PABO-2 september 2009"— Transcript van de presentatie:

1 Even voorstellen.... Presentatie PABO-2 september 2009
Ik ben Marisa Raouf-van Nassau en ik wek nu 7 jaar op Daltonschool De Edelsteen, waarvan 6 jaar als directeur. : 6 minuten Ik ben lid van het regiobestuur Dalton van Zuid Holland Toen ik de Pabo begon had ik allerlei idealen. Zelf had ik als kind op de Vrije School gezeten en dat vond ik mooi onderwijs m.b.t. Het vormen van mensen, je eigen identiteit werd daar ontwikkeld en je werd voor vol aangezien als je met iets kwam. Op de PABO kreeg ik al snel een voorliefde voor het Montessorionderwijs. Daar heb ik me toen ook verder in verdiept en stage gelopen op de MR verwers in Zoetermeer. Per ongeluk kwam ik op een Daltonschool terecht en dat paste écht helemaal bij mijn gevoel. De school stond nog in de kinderschoenen van Dalton en dat ben ik verder gaan uitbouwen Daltonschool De Edelsteen Sieraadlaan 100 2729 SN Zoetermeer

2 “Onderwijs in ontwikkeling”
Presentatie PABO-2 september 2009 Thema: “Onderwijs in ontwikkeling” Onderwijs moet naar mijn mening ALTIJD in ontwikkeling zijn. : 3 minuten Vanuit welke visie je ook werkt: geen ontwikkeling = stilstand = achteruitgang! Op onze Daltonschool zijn we ook altijd aan hte bekijken wat beter kan. Veranderingen vinden plaats door: Praktische invloeden (maatjeswerk -> tafelgroepjes) Invloeden van buitenaf: wetenschap (coöperatief leren/ MI) Invloeden van buitenaf: maatschappij (leerlingpopulatie) Invloeden vanuit controle (inspectie/ Daltonvisitatie) Daltonschool De Edelsteen Sieraadlaan 100 2729 SN Zoetermeer

3 Presentatie PABO-2 september 2009
Daltononderwijs Opdracht: Noem om de beurt met je schoudermaatje een kenmerk op van het Daltononderwijs. 1 1/2 minuut de tijd. 3 minuten enkele groepjes de beurt geven : 5 min Daltonschool De Edelsteen Sieraadlaan 100 2729 SN Zoetermeer

4 Vrijheid (in gebondenheid)
Presentatie PABO-2 september 2009 Daltononderwijs 3 Peilers: Zelfstandigheid Samenwerking Vrijheid (in gebondenheid) Dit zijn de 3 peilers : 2 minuten Daltonschool De Edelsteen Sieraadlaan 100 2729 SN Zoetermeer

5 De maatschappij verandert snel………..
Shift Happens De maatschappij verandert snel……….. Welke zaken zijn dan belangrijk voor de leerlingen in het onderwijs? Daltonschool De Edelsteen Sieraadlaan 100 2729 SN Zoetermeer

6 Welke Daltonelementen zie je terug?
Shift Happens Opdracht: Welke Daltonelementen zie je terug? Video bekijken: minuten Schrijf voor jezelf op de zaken die je denkt te herkennen van het Daltononderwijs Daltonschool De Edelsteen Sieraadlaan 100 2729 SN Zoetermeer

7 De maatschappij verandert snel………..
Shift Happens De maatschappij verandert snel……….. Denken, delen, uitwisselen: Mensen eerst voor zichzelf en daarna met elkaar in 2 tallen de info uitwisselen. : 8 minuten - Welke Daltonelementen zag je terug? 5 minuten Daltonschool De Edelsteen Sieraadlaan 100 2729 SN Zoetermeer

8 Conclusie: Shift Happens Kinderen:
1. hebben de basisvaardigheden onder de knie: lezen, rekenen, spellen 2. doorlopen een ononderbroken ontwikkeling 3. worden aangesproken op hun talenten (MI) Conclusie: minuut kinderen hebben de basisvaardigheden onder de knie: lezen, rekenen, spellen Kinderen doorlopen een ononderbroken ontwikkeling Kinderen worden aangesproken op hun talenten (MI) Kinderen plannen zelf hun werk Kinderen zijn flexibel Kinderen weten hoe ze dingen moeten aanpakken/ uitvinden/ informatie moeten verwerven = studievaardigheden Kinderen denken en handelen op creatieve wijze Kinderen leren voor een groot deel middels visueel onderwijs Kinderen leren d.m.v. ‘samenwerkend leren’ Kinderen leren d.m.v. ‘zelfstandig leren’ Kinderen kunnen veilig met het internet/ informatiebronnen om kunnen gaan Kinderen kunnen informatie valideren en selecteren: kritisch zijn om echt van niet echt te onderscheiden en zich afvragen of de informatie wel actueel is of verouderd ……. Daltonschool De Edelsteen Sieraadlaan 100 2729 SN Zoetermeer

9 Conclusie: Shift Happens 4. plannen zelf hun werk 5. zijn flexibel
6. weten hoe ze dingen moeten aanpakken/ uitvinden/ informatie moeten verwerven = studievaardigheden 7. leren middels visueel onderwijs Conclusie: minuten Kinderen 4. plannen zelf hun werk 5. zijn flexibel 6. weten hoe ze dingen moeten aanpakken/ uitvinden/ informatie moeten verwerven = studievaardigheden 7. leren middels visueel onderwijs Daltonschool De Edelsteen Sieraadlaan 100 2729 SN Zoetermeer

10 Conclusie: Shift Happens
8. denken en handelen op creatieve wijze = oplossingsstrategieën 9. leren d.m.v. “samenwerkend leren” 10.leren d.m.v. “zelfstandig leren” 11. kunnen informatie valideren en selecteren: kritisch zijn om echt van niet echt te onderscheiden en zich afvragen of de informatie actueel is, of verouderd Conclusie: minuut Kinderen 8. denken en handelen op creatieve wijze = oplossingsstrategieën 9. leren d.m.v “samenwerkend leren” 10. leren d.m.v. “zelfstandig leren” 11. kunnen informatie valideren en selecteren: kritisch zijn om echt van niet echt te onderscheiden en zich afvragen of de informatie actueel is, of verouderd Daltonschool De Edelsteen Sieraadlaan 100 2729 SN Zoetermeer

11 Onze Onderwijsvisie “De Edelsteen is een een school voor, door en van de kinderen, waarin vrijheid, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking tussen alle leerlingen centraal staat en waar we ervan uitgaan dat ieder mens, ieder kind, uniek is en zich dus op eigen wijze en in eigen tempo ontwikkelt.” “De Edelsteen is een een school voor, door en van de kinderen, waarin vrijheid, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking tussen alle leerlingen centraal staat en waar we ervan uitgaan dat ieder mens, ieder kind uniek is en zich dus op eigen wijze en in eigen tempo ontwikkelt.” : 2 minuten Daltonschool De Edelsteen Sieraadlaan 100 2729 SN Zoetermeer

12 Een school voor, door en van de kinderen:
Hoe doen wij dat in de praktijk? Een school voor, door en van de kinderen: Initiatieven van kinderen worden gewaardeerd. Kinderen hebben een eigen inbreng en keuze in lesstof. Kinderen hebben een eigen inbreng en keuze in lesstof: 3 minuten - In de groepen 1 t/m 8 worden de leerlingen betrokken bij het samenstellen van de taak. - de kinderen werken met een PORTFOLIO: het keuzeplanbord/ keuzekist/ keuzekas/ keuzemap. - De portfolioactiviteiten worden door de leerkracht in samenspraak met de leerlingen samengesteld: “Mijn werk”. - Daarnaast is er ruimte voor eigen interesses: “Mijn KEUS” Initiatieven van kinderen worden gewaardeerd zoals het organiseren van een klassenavond, Halloweendisco, een optreden voor het daltonpodium etc. Daltonschool De Edelsteen Sieraadlaan 100 2729 SN Zoetermeer

13 Vrijheid (verantwoordelijkheid):
Hoe doen wij dat in de praktijk? Vrijheid (verantwoordelijkheid): Leerlingen bepalen zelf de volgorde bij het werken aan de taak. Leerlingen houden zelf werk, materiaal en taakbrief bij. Leerlingen kunnen regelmatig kiezen met wie ze werken en waar. Leerlingen kijken hun eigen werk na. vrijheid (in gebondenheid) / verantwoordelijkheid: minuten leerlingen bepalen zelf de volgorde bij het werken aan de taak; leerlingen houden zelf: werk/materiaal/taakbrief bij; leerlingen kunnen regelmatig kiezen met wie ze werken en waar; leerlingen kijken hun eigen werk na. Daltonschool De Edelsteen Sieraadlaan 100 2729 SN Zoetermeer

14 Zelfstandigheid: Hoe doen wij dat in de praktijk?
Leerlingen hebben hun taak af op het afgesproken tijdstip. Leerlingen pakken materialen/ hulpmiddelen die ze nodig hebben en ruimen zelf op. Leerlingen bepalen zelf of zij medeleerlingen, de leerkracht, naslagwerk of ander materiaal raadplegen. Zelfstandigheid: 3 minuten leerlingen hebben hun taak af op het afgesproken tijdstip; leerlingen pakken materialen/ hulpmiddelen die ze nodig hebben en ruimen zelf op; leerlingen bepalen zelf of zij medeleerlingen, de leerkracht, naslagwerk of ander materiaal raadplegen. Leerlingen kunnen met uitgestelde aandacht werken Zelfstandigheid kan slechts succesvol groeien als de kinderen voldoende vrijheid en verantwoordelijkheid krijgen. Daltonschool De Edelsteen Sieraadlaan 100 2729 SN Zoetermeer

15 Samenwerking: Hoe doen wij dat in de praktijk?
Leerlingen helpen elkaar en er is veel onderlinge communicatie. Leerlingen organiseren en regelen veel met elkaar. Leerlingen maken onderling afspraken over het werk. Samenwerken : 2 minuten leerlingen helpen elkaar en er is veel onderlinge communicatie; leerlingen organiseren en regelen veel met elkaar; leerlingen maken onderling afspraken over het werk; leerlingen leren samenwerken met elkaar; leerlingen werken groepsdoorbrekend met elkaar. Overal in het leven zal blijken dat een mens ondanks zijn vrijheid en zelfstandigheid niet zonder zijn medemens kan. Een medemens om te steunen en om steun van te krijgen. Een medemens kan ook de grens van de persoonlijke vrijheid mede bepalen. De grens van de individuele vrijheid wordt altijd gevormd door de vrijheid van een ander. Daarom is het kunnen samenwerken een belangrijke vaardigheid voor het goed kunnen functioneren als mens. Daltonschool De Edelsteen Sieraadlaan 100 2729 SN Zoetermeer

16 Samenwerking: Hoe doen wij dat in de praktijk?
Leerlingen leren samenwerken met elkaar d.m.v. coöperatieve werkvormen. Leerlingen werken groepsdoorbrekend met elkaar: maatjesklassen en tutorlezen. Samenwerken: minuten leerlingen helpen elkaar en er is veel onderlinge communicatie; leerlingen organiseren en regelen veel met elkaar; leerlingen maken onderling afspraken over het werk; leerlingen leren samenwerken met elkaar; leerlingen werken groepsdoorbrekend met elkaar: maatjesklassen en tutorlezen, Overal in het leven zal blijken dat een mens ondanks zijn vrijheid en zelfstandigheid niet zonder zijn medemens kan. Een medemens om te steunen en om steun van te krijgen. Een medemens kan ook de grens van de persoonlijke vrijheid mede bepalen. De grens van de individuele vrijheid wordt altijd gevormd door de vrijheid van een ander. Daarom is het kunnen samenwerken een belangrijke vaardigheid voor het goed kunnen functioneren als mens. Daltonschool De Edelsteen Sieraadlaan 100 2729 SN Zoetermeer

17 Op eigen wijze en in eigen tempo ontwikkelen:
Hoe doen wij dat in de praktijk? Op eigen wijze en in eigen tempo ontwikkelen: Gedifferentieerd onderwijs: op maat. Taak op niveau. Keuzewerk gebaseerd op de Meervoudige Intelligenties. Portfoliowerk. Speurneuzen. Gedifferentieerd onderwijs: op maat/ niveau : 3 minuten Keuzewerk gebaseerd op Meervoudige Intelligenties van Howerd Gardner. Portfoliowerk. Speurneuzen Daltonschool De Edelsteen Sieraadlaan 100 2729 SN Zoetermeer

18 Een school voor, door en van de kinderen:
Hoe zie je dat in de praktijk? Een school voor, door en van de kinderen: Projecten vanuit de kinderen die in de klas worden uitgewerkt. Kinderen die samen een activiteit organiseren: “So you think you can dance”. Een school voor, door en van de kinderen: minuten Projecten vanuit de kinderen die in de klas worden uitgewerkt. Kinderen die samen een activiteit organiseren: “So you think you can dance”. Daltonschool De Edelsteen Sieraadlaan 100 2729 SN Zoetermeer

19 Vrijheid (verantwoordelijkheid):
Hoe zie je dat in de praktijk? Vrijheid (verantwoordelijkheid): De taakbrief/ het daltonbord. Materiaal (schriften, potloden etc.) bereikbaar voor de leerlingen Werkplekken buiten de klassen. Nakijkboekjes/ -bladen voor de leerlingen in de kast. De taakbrief gr 3-8/ het daltonbord gr : 2 minuten Materiaal (schriften, potloden etc.) bereikbaar voor de leerlingen Werkplekken buiten de klassen. Nakijkboekjes/ -bladen voor de leerlingen in de kast. Daltonschool De Edelsteen Sieraadlaan 100 2729 SN Zoetermeer

20 Daltonschool De Edelsteen Sieraadlaan 100 2729 SN Zoetermeer
Uitleg taak, symbolen en evaluatie : 2 minuten Daltonschool De Edelsteen Sieraadlaan 100 2729 SN Zoetermeer

21 Zelfstandigheid: Hoe zie je dat in de praktijk?
Leerlingen hanteren een uitlegschrift. Kinderen werken zelfstandig aan opdrachten. Stoplicht. ‘Inleverbakken’ voor het gemaakte werk. Huishoudelijk takenbord. Leerlingen hanteren een uitlegschrif minuten Kinderen werken zelfstandig aan opdrachten. Stoplicht. Inleverbakken voor het gemaakte werk voorin de klas. Huishoudelijk takenbord. Stoplicht: Rood = Niemand storen/stil werken. Dit duurt maximaal 20 minuten Oranje = Juf niet storen, stil werken, je mag elkaar wel zachtjes om hulp vragen. Bij de kleuters betekent het oranje licht: tijd om op te ruimen. Groen = Hulp vragen mag, eerst aan een klasgenootje dan aan de juf. Daltonschool De Edelsteen Sieraadlaan 100 2729 SN Zoetermeer

22 Samenwerking: Hoe zie je dat in de praktijk? Groepsdoorbrekende
creatieve activiteiten. Daltonpodium. Tutorlezen. Coöperatieve werkvor- men tijdens instructies. Groepsdoorbrekende creatieve activiteiten. : minuten Daltonpodium. Tutorlezen. Coöperatieve werkvormen tijdens instructies. Daltonschool De Edelsteen Sieraadlaan 100 2729 SN Zoetermeer

23 Op eigen wijze en in eigen tempo ontwikkelen:
Hoe zie je dat in de praktijk? Op eigen wijze en in eigen tempo ontwikkelen: Instructies op 3 niveaus. Instructietafel. Werk op niveau. Keuzewerk. Portfoliowerk. Instructies op 3 niveaus. : 2 minuten Instructietafel. Werk op niveau. Keuzewerk. Portfoliowerk. Daltonschool De Edelsteen Sieraadlaan 100 2729 SN Zoetermeer

24 Daltonschool De Edelsteen Sieraadlaan 100 2729 SN Zoetermeer
Uitleg keuzewerk: buiten de methode om, voor iedere leerling, verplicht onderdeel van de taak, gebaseerd op MI. Leerkracht bepaalt welk werk en hoe vaak in samenspraak met leerlingen. : 3 minuten Daltonschool De Edelsteen Sieraadlaan 100 2729 SN Zoetermeer

25 Op een Daltonschool werk je vanuit vaststaande uitgangspunten.
Tot slot Op een Daltonschool werk je vanuit vaststaande uitgangspunten. Hoe aan die visie invulling wordt gegeven en praktisch wordt uitgewerkt, verschilt van school tot school. Op een Daltonschool werk je vanuit vaststaande uitgangspunten. Hoe aan die visie invulling wordt gegeven en praktisch wordt uitgewerkt, verschilt van school tot school. : 2 minuten Daltonschool De Edelsteen Sieraadlaan 100 2729 SN Zoetermeer

26 Bedankt voor uw aandacht.
Vragen? Bedankt voor uw aandacht. Daltonschool De Edelsteen Sieraadlaan 100 2729 SN Zoetermeer

27 Pauze Tot over 10 minuten……… Daltonschool De Edelsteen Sieraadlaan 100
Pauze: 10 minuten = presentatie tot hier ongeveer 1 uur 10 minuten Daltonschool De Edelsteen Sieraadlaan 100 2729 SN Zoetermeer


Download ppt "Even voorstellen.... Presentatie PABO-2 september 2009"

Verwante presentaties


Ads door Google