De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kennismakingsavond Donderdag 13 september 2012 Welkom in groep 5.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kennismakingsavond Donderdag 13 september 2012 Welkom in groep 5."— Transcript van de presentatie:

1 Kennismakingsavond Donderdag 13 september 2012 Welkom in groep 5

2 Werken in de groep Regels en afspraken - schoolregels o.a kapstokregels - klassenregels N(etjes) A(ardig) R(ustig) - pestprotocol Rooster - nieuwe vakken, methoden - schooltijden zijn de lestijden - pestprotocol Zelfstandig werken - stoplicht - uitgestelde aandacht - werken aan taken Bijzondere activiteiten - de VAK, Papaver, DOK - projectweken: verkeersweek, Kinderboekenweek, techniek, voorleesweek

3 Leerlingzorg In de groep: -Niveaugroepen: verlengde instructie, basisgroep, plusgroep -Lesgeven op maat Buiten de groep: -Groepsdoorbrekend werken -Remedial teacher -Intern begeleider -Handelingsplannen -Zorgmanager

4 Huiswerk  Doel Het inoefenen van reeds aangeleerde stof. Zo blijft de stof beter hangen.  Melden als er problemen zijn.  Huiswerkmap. Agenda: presentaties, toetsen, uitjes, maakwerk.  Huiswerk op een vaste dag: dinsdag. (Meerdere keren huiswerk per week mogelijk.)  Naast gewone huiswerk ook: boekbesprekingen en spreekbeurten op maandag

5 Toetsing en rapportage Toetsen: Citotoetsen: rekenen, spelling, begrijpend lezen, woordenschat, AVI en DMT. Methodegebonden toetsen. Rapport: 3 keer per jaar een rapport: november, maart, juli. 2 keer per jaar rapportgesprekken. leerlingvolgsysteem

6 Omgang ouders - school Vragen, conflicten, problemen ? - Neem gerust contact op met de leerkracht. - De school neemt altijd contact op indien nodig. Er is contact tussen ouders en school indien een kind (extra) begeleiding krijgt. Ouderhulp: bij bezoek aan ……

7 Algemene informatie Afwezig? - Telefoon: 015-2568365 - Mail: ziek@cornelismusius.nlziek@cornelismusius.nl Overblijven: - Los overblijven: € 2,= - Strippenkaart: 20 keer voor € 30,= Naschoolse opvang: De lange keizer. Brede school is gratis (graag opgeven) Website, schoolkalender en Informusie

8 Afronding van de avond Vragen? Bedankt voor uw komst naar groep 5.


Download ppt "Kennismakingsavond Donderdag 13 september 2012 Welkom in groep 5."

Verwante presentaties


Ads door Google