De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kennismakingsavond 13 september 2012 Even voorstellen ! Welkom in de groep.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kennismakingsavond 13 september 2012 Even voorstellen ! Welkom in de groep."— Transcript van de presentatie:

1 Kennismakingsavond 13 september 2012 Even voorstellen ! Welkom in de groep

2 Werken in de groep Regels en afspraken  schoolregels o.a. kapstokregels  klassenregels  pestprotocol Rooster  technisch lezen : We beginnen met klankzuivere woorden, dit zijn woorden die je schrijft zoals je ze zegt. In het begin zijn dit woorden met twee of drie letters, zoals b.v. maan. Hierna komen woorden met meerdere medeklinkers vooraan of achteraan: ‘draak, baars, straf, worst’. Ook komen samengestelde woorden aan bod: ‘leesboek, rugzak’.  Rekenen: We werken aan getalbegrip: een hoeveelheid kunnen koppelen aan een getal. Begrippen komen aan de orde: meer-minder, groot-klein, weinig-veel, evenveel-niet evenveel. Kinderen leren vergelijken en splitsen (= verdelen). Het splitsen gebeurt eerst concreet: we verdelen een schaal met echte appels. Daarna wordt er gewerkt met plaatjes en tot slot maken de kinderen rijtjes met sommen tot en met 10. Het is heel belangrijk dat de kinderen goed kunnen splitsen, dit om de sommen tot en met 10 snel te kunnen uitrekenen. Na het splitsen worden de bussommen aangeboden, ook dit gebeurt eerst weer concreet: kinderen spelen dat ze in een bus zitten en stappen in en uit. Hierna gebruiken we een speelgoedbus met poppetjes. Daarna wordt het een tekeningetje op het bord en op het laatst is het alleen nog een som. We spreken over ‘erbij’ en ‘eraf’ en niet ‘plus’en ‘min’! Kinderen moeten aan het einde van groep 3 de sommen tot en met 10 geautomatiseerd hebben. Aan het einde van groep 3 wordt begonnen met het klokkijken.

3 Werken in de groep  Wereldoriëntatie: We werken thematisch en sluiten aan bij actuele onderwerpen.  Gymmen: op woensdag en donderdag  Handvaardigheid en tekenen: nieuwe methode; Moet je doen! De schooltijden zijn de lestijden. Zelfstandig werken  - stoplicht  - uitgestelde aandacht; stoplichtkaartje  - timetimer

4 Bijzondere activiteiten  de VAK, Papaver, DOK, Kinderboerderij  projectweken: September: Verkeersweek “Op voeten en fietsen” Oktober: projectweek 1: Kinderboekenweek “Hallo wereld” Januari: Nationale Voorleesweek April: projectweek 2: thema nog niet bekend Werken in/buiten de groep

5 Leerlingzorg In de groep  Niveaugroepen: verlengde instructie groep, basisgroep, plusgroep  Lesgeven op maat  kijken naar onderwijsbehoeften  coöperatieve werkvormen (leren met elkaar en van elkaar) Buiten de groep  Remedial teacher  Intern begeleider  Handelingsplannen  Zorgmanager

6 Huiswerk Doel Het inoefenen van reeds aangeleerde stof. Zo blijft de stof beter hangen. Hoeveelheid  In de groep 3 zonodig 1 x per week leeshuiswerk in de vorm van Herhaald Lezen. Oefenen op de website bij groep 3: Leuk voor thuis

7 Toetsing en rapportage Toetsen  Citotoetsen: rekenen, spelling, woordenschat, AVI (tekst lezen) en DMT (woordjes lezen).  Methodegebonden toetsen: rekenen, spelling, technisch lezen.  W.O. wordt alleen beoordeeld op inzet. Rapport  3 keer per jaar een rapport: november, maart, juni  2 keer per jaar rapportgesprekken.  Leerlingvolgsysteem waarin toetsresultaten worden bijgehouden

8 Omgang ouders - school Vragen, conflicten, problemen ?  Neem gerust contact op met de leerkracht.  De school neemt altijd contact op indien nodig. Er is altijd contact tussen ouders en school indien een kind extra begeleiding (een handelingsplan) krijgt. Ouderhulp: graag!

9 Algemene informatie Bij afwezigheid  Telefoon: 015-2568365  Mail: ziek@cornelismusius.nlziek@cornelismusius.nl Overblijven  Los overblijven: 2 euro  Strippenkaart: 20 keer voor 30 euro Naschoolse opvang: De lange keizer Luizencape: 2,50 euro Brede school is leuk én gratis! Sportactiviteiten; elke do. van 15.30 -16.30 in de gymzaal. Opgeven bij Jim. Website, schoolkalender en Informusie

10 Afronding van de avond Vragen? Wijziging(en) van adres of telefoonnummer, graag doorgeven. Bedankt voor uw komst!


Download ppt "Kennismakingsavond 13 september 2012 Even voorstellen ! Welkom in de groep."

Verwante presentaties


Ads door Google