De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basisschool ‘t Heuvelke De zorgstructuur. De zorg structuur van basisschool ‘t Heuvelke is opgebouwd uit 5 niveaus:  Niveau 1Het normale klassikaal onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basisschool ‘t Heuvelke De zorgstructuur. De zorg structuur van basisschool ‘t Heuvelke is opgebouwd uit 5 niveaus:  Niveau 1Het normale klassikaal onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 Basisschool ‘t Heuvelke De zorgstructuur

2 De zorg structuur van basisschool ‘t Heuvelke is opgebouwd uit 5 niveaus:  Niveau 1Het normale klassikaal onderwijs  Niveau 2Waar hebben de kinderen in de klas behoefte aan?  Niveau 3Er word individueel verder gekeken naar een leerling  Niveau 4Er wordt extern onderzoek of begeleiding aangevraagd  Niveau 5Verwijzing naar Speciaal basisonderwijs of Speciaal onderwijs

3 Niveau 1 Het onderwijs in de groep Wat doet de IB-er op dit niveau?

4 A.Bewaken van de methodes  We kijken samen met de leerkrachten naar de methodes.  Pakken knelpunten uit de methodes samen met de leerkrachten aan.  Nieuwe methodes worden samen ingevoerd.

5 B.Het werken binnen de groep  De organisatie in de klas Zelfstandig werken Coöperatief leren Regels en afspraken

6 C.Contacten met andere scholen  Bij verhuizingen  Bij Vervolgonderwijs

7 D.Toetsen bewaken  Alle toetsen in een jaarkalender zetten  Tijd inplannen voor afname toetsen door leerkrachten  Bewaken groepsklappers  Samen bespreken uitslagen en actie nemen

8 E.Ontwikkelingen volgen  Landelijke en regionale ontwikkelingen volgen  Nieuwe toetsen volgen en invoeren  Cursussen en opleidingen volgen  IB- netwerk

9 F.Groepsbesprekingen  Hieruit kunnen 3 vervolgacties komen:  Leerling ontwikkelt zich goed binnen de groep  Leerling laat ten aanzien van leeftijdsgenoten/ klasgenoten een achterstand of voorsprong zien, maar die kan met voldoende hulp en een handelingsplan op niveau 2 verder binnen de groep  Leerling laat een dusdanige achterstand of voorsprong zien dat verder onderzoek noodzakelijk is (niveau 3)

10 G. Overleg met directie  Wekelijks  Over alle ontwikkelingen binnen het onderwijs

11 Niveau 2 Het geven van goed onderwijs in de groep Hoe bewaken we in de groep goed onderwijs aan alle kinderen?

12 A. Door een goede klassenorganisatie te bewaken  Door coöperatief leren  Door zelfstandig werken  Door goede regels en afspraken  Goede doorgaande lijn door de groepen heen  Door te kijken naar de kansen van kinderen  Goed oudercontact tussen leerkracht en ouder

13 B. Aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling  Invullen sociogrammen  Sociaal emotionele methodes aan leerkrachten aanbieden  Pedagogische groepsoverzichten en plannen  Pestvrij Heuvelke speelplaatsproject

14 C.Werken met 3 niveaus  Basisgroep  volgen methode  Verlengde instructiegroep  krijgen in kleine groep extra instructie  Werken met extra materialen  Aanpassing in hoeveelheid  Plusgroep  Gaan sneller door methode heen  Krijgen verdiepingsmateriaal

15 D.Werken met handelingsplannen  Voor de hele groep (nieuwe ontwikkeling)  Voor een kleine groep kinderen  Individueel (niveau 3)  Evalueren van de handelingsplannen  Leerling gaat weer binnen groepslijn mee (terug naar niveau 1)  Leerling gaat vooruit, maar extra aandacht door leerkracht blijft nodig (niveau 2)  Hulp heeft te weinig effect gehad, verder naar niveau 3

16 Niveau 3 De individuele leerling

17 A.Wanneer gaan we verder kijken naar een individuele leerling?  Als ouders en school zich, ondanks extra inspanningen, zorgen blijven maken over de ontwikkeling  Als de kinderen zelf duidelijke signalen afgeven

18 B.Hoe gaan we verder?  Oudergesprek tussen leerkracht en ouders  Leerlingbespreking tussen leerkracht en IB (goedkeuring ouders)  Leerling inbrengen in blokuren met externe begeleider Thieu van Dael (goedkeuring ouders)  Gesprek met leerkracht, IB en ouders

19 C. Wat betekent dit in de praktijk?  Handelingsgericht werken, wat zijn de kansen voor dit kind?  Eventueel individueel handelingsplan  Eventueel extra toetsen afnemen  Remedial teaching (extra hulp) binnen de groep, eventueel extra leesmomenten buiten de groep  Dossiervorming door IB in apart zorgdossier  Leerling inbrengen in zorgteam of schoolmaatschappelijk werk, met goedkeuring ouders  Bij blijvende zorgen verder naar niveau 4, het verwijzen naar externe instanties voor onderzoek, behandeling of begeleiding.

20 Niveau 4 Extern onderzoek Behandeling Begeleiding

21 Te denken valt aan: Ondersteuning taal-spraakontwikkeling logopedie Motorische ondersteuning ergotherapie, fysiotherapie Spelbegeleiding, sociale vaardigheidstraining Virenze, amacura, PIW, Vacare Persoonlijkheidsonderzoek, ontwikkelingsonderzoek Virenze, Orbis GGZ, Amacura, Amalexis, Synthese Preventieve ambulante begeleiding SBO, cluster 1 t/m 4 Rugzak met ambulante begeleiding SBO, cluster 1 t/m 4

22 Niveau 5 Verwijzing naar speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs

23 Hoe vindt verwijzing plaats?  Aanmelding bij kwadrant onderwijsloket  Indienen onderwijskundig rapport, onderzoeksverslagen en handelingsplannen  PCL (SBO) en CvI (cluster 1 t/m 4) beslist of plaatsing akkoord is

24 Vormen van speciaal onderwijs:  Speciaal basisonderwijs (SBO)  Cluster 1 blinden en slechtzienden  Cluster 2 taal- spraak- en gehoorstoornissen  Cluster 3 Verstandelijk beperkt, lichamelijk beperkt, langdurig ziek, epilepsie  Cluster 4 Gedragsproblemen, psychiatrische problemen

25 Zijn er nog vragen?  U kunt altijd terecht bij de groepsleerkracht of de IB-er na het maken van een afspraak.  Bedankt voor het luisteren! Monique (1 t/m4) Elles (5 t/m 8)


Download ppt "Basisschool ‘t Heuvelke De zorgstructuur. De zorg structuur van basisschool ‘t Heuvelke is opgebouwd uit 5 niveaus:  Niveau 1Het normale klassikaal onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google