De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basisschool ‘t Heuvelke

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basisschool ‘t Heuvelke"— Transcript van de presentatie:

1 Basisschool ‘t Heuvelke
De zorgstructuur

2 Niveau 1 Het normale klassikaal onderwijs
De zorg structuur van basisschool ‘t Heuvelke is opgebouwd uit 5 niveaus: Niveau 1 Het normale klassikaal onderwijs Niveau 2 Waar hebben de kinderen in de klas behoefte aan? Niveau 3 Er word individueel verder gekeken naar een leerling Niveau 4 Er wordt extern onderzoek of begeleiding aangevraagd Niveau 5 Verwijzing naar Speciaal basisonderwijs of Speciaal onderwijs

3 Niveau 1 Het onderwijs in de groep
Wat doet de IB-er op dit niveau?

4 A. Bewaken van de methodes
We kijken samen met de leerkrachten naar de methodes. Pakken knelpunten uit de methodes samen met de leerkrachten aan. Nieuwe methodes worden samen ingevoerd.

5 B. Het werken binnen de groep
De organisatie in de klas Zelfstandig werken Coöperatief leren Regels en afspraken

6 C. Contacten met andere scholen
Bij verhuizingen Bij Vervolgonderwijs

7 D. Toetsen bewaken Alle toetsen in een jaarkalender zetten
Tijd inplannen voor afname toetsen door leerkrachten Bewaken groepsklappers Samen bespreken uitslagen en actie nemen

8 E. Ontwikkelingen volgen
Landelijke en regionale ontwikkelingen volgen Nieuwe toetsen volgen en invoeren Cursussen en opleidingen volgen IB- netwerk

9 F. Groepsbesprekingen Hieruit kunnen 3 vervolgacties komen:
Leerling ontwikkelt zich goed binnen de groep Leerling laat ten aanzien van leeftijdsgenoten/ klasgenoten een achterstand of voorsprong zien, maar die kan met voldoende hulp en een handelingsplan op niveau 2 verder binnen de groep Leerling laat een dusdanige achterstand of voorsprong zien dat verder onderzoek noodzakelijk is (niveau 3)

10 G. Overleg met directie Wekelijks
Over alle ontwikkelingen binnen het onderwijs

11 Niveau 2 Het geven van goed onderwijs in de groep
Hoe bewaken we in de groep goed onderwijs aan alle kinderen?

12 A. Door een goede klassenorganisatie te bewaken
Door coöperatief leren Door zelfstandig werken Door goede regels en afspraken Goede doorgaande lijn door de groepen heen Door te kijken naar de kansen van kinderen Goed oudercontact tussen leerkracht en ouder

13 B. Aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling
Invullen sociogrammen Sociaal emotionele methodes aan leerkrachten aanbieden Pedagogische groepsoverzichten en plannen Pestvrij Heuvelke speelplaatsproject

14 C. Werken met 3 niveaus Basisgroep Verlengde instructiegroep Plusgroep
volgen methode Verlengde instructiegroep krijgen in kleine groep extra instructie Werken met extra materialen Aanpassing in hoeveelheid Plusgroep Gaan sneller door methode heen Krijgen verdiepingsmateriaal

15 D. Werken met handelingsplannen
Voor de hele groep (nieuwe ontwikkeling) Voor een kleine groep kinderen Individueel (niveau 3) Evalueren van de handelingsplannen Leerling gaat weer binnen groepslijn mee (terug naar niveau 1) Leerling gaat vooruit, maar extra aandacht door leerkracht blijft nodig (niveau 2) Hulp heeft te weinig effect gehad, verder naar niveau 3

16 Niveau 3 De individuele leerling

17 A. Wanneer gaan we verder kijken naar een individuele leerling?
Als ouders en school zich, ondanks extra inspanningen, zorgen blijven maken over de ontwikkeling Als de kinderen zelf duidelijke signalen afgeven

18 B. Hoe gaan we verder? Oudergesprek tussen leerkracht en ouders
Leerlingbespreking tussen leerkracht en IB (goedkeuring ouders) Leerling inbrengen in blokuren met externe begeleider Thieu van Dael (goedkeuring ouders) Gesprek met leerkracht, IB en ouders

19 C. Wat betekent dit in de praktijk?
Handelingsgericht werken, wat zijn de kansen voor dit kind? Eventueel individueel handelingsplan Eventueel extra toetsen afnemen Remedial teaching (extra hulp) binnen de groep, eventueel extra leesmomenten buiten de groep Dossiervorming door IB in apart zorgdossier Leerling inbrengen in zorgteam of schoolmaatschappelijk werk, met goedkeuring ouders Bij blijvende zorgen verder naar niveau 4, het verwijzen naar externe instanties voor onderzoek, behandeling of begeleiding.

20 Extern onderzoek Behandeling Begeleiding
Niveau 4 Extern onderzoek Behandeling Begeleiding

21 Te denken valt aan: Ondersteuning taal-spraakontwikkeling logopedie
Motorische ondersteuning ergotherapie, fysiotherapie Spelbegeleiding, sociale vaardigheidstraining Virenze, amacura, PIW, Vacare Persoonlijkheidsonderzoek, ontwikkelingsonderzoek Virenze, Orbis GGZ, Amacura, Amalexis, Synthese Preventieve ambulante begeleiding SBO, cluster 1 t/m 4 Rugzak met ambulante begeleiding

22 Verwijzing naar speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs
Niveau 5 Verwijzing naar speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs

23 Hoe vindt verwijzing plaats?
Aanmelding bij kwadrant onderwijsloket Indienen onderwijskundig rapport, onderzoeksverslagen en handelingsplannen PCL (SBO) en CvI (cluster 1 t/m 4) beslist of plaatsing akkoord is

24 Vormen van speciaal onderwijs:
Speciaal basisonderwijs (SBO) Cluster 1 blinden en slechtzienden Cluster 2 taal- spraak- en gehoorstoornissen Cluster 3 Verstandelijk beperkt, lichamelijk beperkt, langdurig ziek, epilepsie Cluster 4 Gedragsproblemen, psychiatrische problemen

25 Zijn er nog vragen? U kunt altijd terecht bij de groepsleerkracht of de IB-er na het maken van een afspraak. Bedankt voor het luisteren! Monique (1 t/m4) Elles (5 t/m 8)


Download ppt "Basisschool ‘t Heuvelke"

Verwante presentaties


Ads door Google