De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM IN GROEP 8.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM IN GROEP 8."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM IN GROEP 8

2 Programma van deze avond
Groep 8 - Periode van veranderingen. Voorbereidingen Voortgezetonderwijs. Toetsen in groep 8 De (afname van) de Citotoets. Hoe? Wat? Waarom? Verantwoorde schoolkeuze / toelatingsprocedure. Regels voor aanmelding / toelating. Wat verwachten we van u als ouders? Adviesgesprekken Informatie over Open Dagen scholen voor het VO in onze regio Enkele slotopmerkingen en gelegenheid tot stellen van vragen.

3 Groep 8 – periode van veranderingen
Na de basisschool gaan alle kinderen naar een school voor voortgezet onderwijs. De kinderen krijgen te maken met: - allerlei docenten - veel vakken / nieuwe vakken - meer huiswerk

4 Groep 8 – voorbereidingen VO
Huiswerk - leren studeren (voorbereiding voortgezet onderwijs) - leren plannen (wanneer sporten, huiswerk, buiten spelen, computeren, gamen, tv-kijken?) maandag: overhoring woordpakket spelling + maakwerk of topografie Vrijdag: rekenen of spelling (maakwerk) Halverwege het jaar zal het schema aangepast worden.

5 Groep 8 – Voorbereidingen VO
Werken in groep 8: weektaken werken met de computer boekverslagen werkstuk projecten Engels extra aandacht voor spelling en informatiebronnen / studieteksten

6 Activiteiten Activiteiten: - project Prinsjesdag
- museumbezoek in oktober ( museumschatjes) - kinderpostzegels - van vakwerk tot meesterwerk - kinderboekenweek - voorleeswedstrijd - tutorlezen - brieven sinterklaas - drempelonderzoek - proefCITO - Eindtoets Basisonderwijs (CITO) - bezoek aan het Hanze College ? - gehandicaptenplatform - EHBO examen - BAVO project - kamp - musical

7 (GEEN afspraken met orthodontist, tandarts, etc.!!!)
Toetsmomenten groep 8 Drempelonderzoek november / december 2011 Proefcito 17, 18 en 19 januari 2012 Eindtoets Basisonderwijs (CITO) 7,8 en 9 februari 2012 (GEEN afspraken met orthodontist, tandarts, etc.!!!)

8 Drempelonderzoek Het Drempelonderzoek wordt binnen het basisonderwijs gebruikt naast de CITO Eindtoets Basisonderwijs. Het Drempelonderzoek 678 geeft aan welke leervorderingen er zijn op de onderdelen spelling, begrijpend lezen, technisch lezen, inzichtelijk rekenen en woordenschat. De uitslag van het Drempelonderzoek 678 kan een bijdrage leveren aan een juiste keuze voor het vervolgonderwijs.

9 De Cito eindtoets Wat is de Cito eindtoets?
Het is een onafhankelijk onderzoek naar de vorderingen van leerlingen aan het einde van de basisschool. Het gaat hierbij om kennis, vaardigheden en inzicht en de toepassing daarvan. De score, het aantal goed beantwoorde vragen, geeft aan hoe de kansen liggen in de verschillende typen van voortgezet onderwijs. De cito geeft antwoord op de vraag: “Wat heeft uw kind in vergelijking met andere kinderen geleerd in de acht jaar basisonderwijs?”

10 De Cito Toets Vindt plaats op: 7,8 en 9 februari met een rapportage in week 10 (de week van 5 maart). De Citotoets is geen examen waarvoor een leerling kan slagen of zakken. De opgaven sluiten aan bij de oefeningen die de leerlingen op school gewend zijn en de vragen zijn niet extra moeilijk.

11 CITO Hoe wordt getoetst?
De Citogroep maakt jaarlijks een nieuwe versie van de Eindtoets. Leerlingen krijgen op drie ochtenden vragen voorgelegd op het gebied van: Taal Rekenen-Wiskunde Studievaardigheden Wereldoriëntatie. De Eindtoets Basisonderwijs bestaat volledig uit meerkeuzevragen. Leerlingen noteren de keuze op een antwoordblad. De antwoordbladen worden door de Citogroep (computer) nagekeken, waarna rapportage volgt.

12 CITO Per onderdeel wordt het volgende getoetst:
Taal - spelling, schrijven van teksten, begrijpend lezen en woordenschat (100 opgaven). Rekenen-Wiskunde - begrip van getallen, hoofdrekenen, procenten, breuken, rekenkundige bewerkingen, omgaan met maten, gewichten, geld en tijd (60 opgaven). Studievaardigheden - gebruiken van studieteksten en informatiebronnen (telefoonboek, encyclopedie), lezen en begrijpen van schema's, tabellen, grafieken en kaarten (40 opgaven). Wereldoriëntatie - toepassen van kennis op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuurkunde, staatsinrichting en geestelijke stromingen (90 opgaven, facultatief).

13 CITO Voorbereiding op het maken van de Eindtoets
Maak uw kind niet nerveuzer dan nodig. kennismaken met vorm en inhoud. (bekijken en oefenen met oude (delen) van citotoetsen) CITO-Trainingsprogramma’s/cd-roms zijn niet nodig! (wordt afgeraden door cito-groep)

14 CITO Uitslag Met behulp van de zgn. standaardscore is het mogelijk om na te gaan hoe uw zoon/dochter het vergeleken met andere kinderen in de verschillende schooltypen zou doen.

15

16

17 Verantwoorde schoolkeuze/toelatingsprocedure
Schoolkeuze op grond van: - werkhouding - huiswerkattitude - toetsgegevens groep 6, 7 en 8 - rapportgegevens groep 6, 7 en 8 - Entreetoets groep 7 - proefCITO - drempelonderzoek - eigen wens - toelatingseisen van de scholen voor Voortgezet Onderwijs

18 Regels voor aanmelding/toelating
U als ouder bepaalt voor welk schooltype u uw kind aanmeldt. De school voor voortgezet onderwijs beslist of uw kind inderdaad wordt toegelaten In dat besluit van de toelatende school speelt het advies van de basisschool een hele grote rol.

19 Regels voor aanmelding/toelating
De nieuwe school: Vraagt informatie aan de basisschool - basisschooladvies - citoscore (andere onderzoeksresultaten) - aanvullende informatie Als advies en citoscore niet overeenkomen: - overleg met de basisschool, en/of - aanvullend onderzoek Hierna: beslissing of uw kind wel of niet wordt toegelaten

20 Verwachtingen ouders bij schoolkeuze
Wat verwachten we van de ouders bij de schoolkeuze? Oriënteren op verschillende scholen (via websites, folders, ervaringsdeskundigen e.d.) Met hun kind de schoolkeuze bespreken. Met hun kind verschillende scholen bezoeken op de Open dagen of avonden in januari.

21 Adviesgesprekken Adviesgesprekken februari 2012
Uitslag eindtoets CITO week 10 (week van 5 maart) (6 weken na afname) Adviesgesprekken februari 2012 Deze gesprekken duren 20 minuten, en worden i.p.v. ouderavond 2 gehouden.

22 Open dagen 2012 Dongemond College R’veer:
Open dagen VO Dongemond College R’veer: zaterdag 21 januari 2012 (9.30 – uur) St.Oelbert Gymnasium Oosterhout: vrijdag 3 februari 2012 (17.00 – uur) Hanze College Oosterhout: dinsdag 24 januari en donderdag 26 januari 2012 (19.00 – uur)

23 Aanmelding Voortgezet onderwijs
Aanmeldingsformulieren worden tijdens het adviesgesprek (februari 2012) uitgereikt. Aanmelding gebeurt op de school voor voortgezet onderwijs op een nader te bepalen datum. U krijgt daarvan bericht!! Besluitvorming omtrent toelating door toelatingscommissie eind april/begin mei Mededeling omtrent toelating en afwijzing naar ouders half mei. Toezending programmaboekje, boekenlijsten en/of andere informatie mei/juni door school van aanmelding.

24 opvoering in de laatste week van het schooljaar.
Overige activiteiten Kamp schoolkamp van 5 t/m 8 Juni 2012 locatie: Dongen Musical opvoering in de laatste week van het schooljaar.

25 Presentatie groep 8 – 2011/2012 Klassencontactouder: Conny van Gils

26 Vragen? Presentatie groep 8 – 2011/2012 Bedankt voor jullie aandacht.
Nelleke Oort


Download ppt "WELKOM IN GROEP 8."

Verwante presentaties


Ads door Google