De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM IN GROEP 8. Programma van deze avond 1. Groep 8 - Periode van veranderingen. 2. Voorbereidingen Voortgezetonderwijs. 3. Toetsen in groep 8 4. De.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM IN GROEP 8. Programma van deze avond 1. Groep 8 - Periode van veranderingen. 2. Voorbereidingen Voortgezetonderwijs. 3. Toetsen in groep 8 4. De."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM IN GROEP 8

2 Programma van deze avond 1. Groep 8 - Periode van veranderingen. 2. Voorbereidingen Voortgezetonderwijs. 3. Toetsen in groep 8 4. De (afname van) de Citotoets. Hoe? Wat? Waarom? 5. Verantwoorde schoolkeuze / toelatingsprocedure. 6. Regels voor aanmelding / toelating. 7. Wat verwachten we van u als ouders? 8. Adviesgesprekken 9. Informatie over Open Dagen scholen voor het VO in onze regio 10. Enkele slotopmerkingen en gelegenheid tot stellen van vragen.

3 Groep 8 – periode van veranderingen  Na de basisschool gaan alle kinderen naar een school voor voortgezet onderwijs.  De kinderen krijgen te maken met: - allerlei docenten - veel vakken / nieuwe vakken - meer huiswerk

4 Groep 8 – voorbereidingen VO  Huiswerk - leren studeren (voorbereiding voortgezet onderwijs) - leren plannen (wanneer sporten, huiswerk, buiten spelen, computeren, gamen, tv-kijken?) maandag: overhoring woordpakket spelling + maakwerk of topografie Vrijdag: rekenen of spelling (maakwerk) Halverwege het jaar zal het schema aangepast worden.

5 Groep 8 – Voorbereidingen VO  Werken in groep 8: weektaken werken met de computer boekverslagen werkstuk projecten Engels extra aandacht voor spelling en informatiebronnen / studieteksten

6 Activiteiten  Activiteiten: - project Prinsjesdag - museumbezoek in oktober ( museumschatjes) - kinderpostzegels - van vakwerk tot meesterwerk - kinderboekenweek - voorleeswedstrijd - tutorlezen - brieven sinterklaas - drempelonderzoek - proefCITO - Eindtoets Basisonderwijs (CITO) - bezoek aan het Hanze College ? - gehandicaptenplatform - EHBO examen - BAVO project - kamp - musical

7 Toetsmomenten groep 8  Drempelonderzoek november / december 2011  Proefcito 17, 18 en 19 januari 2012  Eindtoets Basisonderwijs (CITO) 7,8 en 9 februari 2012 (GEEN afspraken met orthodontist, tandarts, etc.!!!)

8 Drempelonderzoek  Het Drempelonderzoek wordt binnen het basisonderwijs gebruikt naast de CITO Eindtoets Basisonderwijs.  Het Drempelonderzoek 678 geeft aan welke leervorderingen er zijn op de onderdelen spelling, begrijpend lezen, technisch lezen, inzichtelijk rekenen en woordenschat.  De uitslag van het Drempelonderzoek 678 kan een bijdrage leveren aan een juiste keuze voor het vervolgonderwijs.

9 De Cito eindtoets  Wat is de Cito eindtoets?  Het is een onafhankelijk onderzoek naar de vorderingen van leerlingen aan het einde van de basisschool. Het gaat hierbij om kennis, vaardigheden en inzicht en de toepassing daarvan.  De score, het aantal goed beantwoorde vragen, geeft aan hoe de kansen liggen in de verschillende typen van voortgezet onderwijs.  De cito geeft antwoord op de vraag: “Wat heeft uw kind in vergelijking met andere kinderen geleerd in de acht jaar basisonderwijs?”

10 De Cito Toets  Vindt plaats op: 7,8 en 9 februari met een rapportage in week 10 (de week van 5 maart).  De Citotoets is geen examen waarvoor een leerling kan slagen of zakken.  De opgaven sluiten aan bij de oefeningen die de leerlingen op school gewend zijn en de vragen zijn niet extra moeilijk.

11 CITO  Hoe wordt getoetst?  De Citogroep maakt jaarlijks een nieuwe versie van de Eindtoets. Leerlingen krijgen op drie ochtenden vragen voorgelegd op het gebied van:  Taal  Rekenen-Wiskunde  Studievaardigheden  Wereldoriëntatie.  De Eindtoets Basisonderwijs bestaat volledig uit meerkeuzevragen. Leerlingen noteren de keuze op een antwoordblad. De antwoordbladen worden door de Citogroep (computer) nagekeken, waarna rapportage volgt.

12 CITO  Per onderdeel wordt het volgende getoetst:  Taal - spelling, schrijven van teksten, begrijpend lezen en woordenschat (100 opgaven).  Rekenen-Wiskunde - begrip van getallen, hoofdrekenen, procenten, breuken, rekenkundige bewerkingen, omgaan met maten, gewichten, geld en tijd (60 opgaven).  Studievaardigheden - gebruiken van studieteksten en informatiebronnen (telefoonboek, encyclopedie), lezen en begrijpen van schema's, tabellen, grafieken en kaarten (40 opgaven).  Wereldoriëntatie - toepassen van kennis op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuurkunde, staatsinrichting en geestelijke stromingen (90 opgaven, facultatief).

13 CITO  Voorbereiding op het maken van de Eindtoets  Maak uw kind niet nerveuzer dan nodig.  kennismaken met vorm en inhoud. (bekijken en oefenen met oude (delen) van citotoetsen)  CITO-Trainingsprogramma’s/cd-roms zijn niet nodig! (wordt afgeraden door cito-groep)

14 CITO  Uitslag  Met behulp van de zgn. standaardscore is het mogelijk om na te gaan hoe uw zoon/dochter het vergeleken met andere kinderen in de verschillende schooltypen zou doen.

15

16

17 Verantwoorde schoolkeuze/toelatingsprocedure  Schoolkeuze op grond van: - werkhouding - huiswerkattitude - toetsgegevens groep 6, 7 en 8 - rapportgegevens groep 6, 7 en 8 - Entreetoets groep 7 - proefCITO - drempelonderzoek - eigen wens - toelatingseisen van de scholen voor Voortgezet Onderwijs

18 Regels voor aanmelding/toelating  Regels voor aanmelding/toelating.  U als ouder bepaalt voor welk schooltype u uw kind aanmeldt.  De school voor voortgezet onderwijs beslist of uw kind inderdaad wordt toegelaten  In dat besluit van de toelatende school speelt het advies van de basisschool een hele grote rol.

19 Regels voor aanmelding/toelating  De nieuwe school:  Vraagt informatie aan de basisschool  - basisschooladvies  - citoscore (andere onderzoeksresultaten)  - aanvullende informatie  Als advies en citoscore niet overeenkomen:  - overleg met de basisschool, en/of  - aanvullend onderzoek  Hierna: beslissing of uw kind wel of niet wordt toegelaten

20 Verwachtingen ouders bij schoolkeuze  Wat verwachten we van de ouders bij de schoolkeuze?  Oriënteren op verschillende scholen (via websites, folders, ervaringsdeskundigen e.d.)  Met hun kind de schoolkeuze bespreken.  Met hun kind verschillende scholen bezoeken op de Open dagen of avonden in januari.

21 Adviesgesprekken  Uitslag eindtoets CITO week 10 (week van 5 maart) (6 weken na afname)  Adviesgesprekken februari 2012 Deze gesprekken duren 20 minuten, en worden i.p.v. ouderavond 2 gehouden.

22 Open dagen 2012  Open dagen VO Dongemond College R’veer: zaterdag 21 januari 2012 (9.30 – 13.00 uur) St.Oelbert Gymnasium Oosterhout: vrijdag 3 februari 2012 (17.00 – 21.00 uur) Hanze College Oosterhout: dinsdag 24 januari en donderdag 26 januari 2012 (19.00 – 21.30 uur)

23 Aanmelding Voortgezet onderwijs  Aanmeldingsformulieren worden tijdens het adviesgesprek (februari 2012) uitgereikt.  Aanmelding gebeurt op de school voor voortgezet onderwijs op een nader te bepalen datum. U krijgt daarvan bericht!!  Besluitvorming omtrent toelating door toelatingscommissie eind april/begin mei Mededeling omtrent toelating en afwijzing naar ouders half mei.  Toezending programmaboekje, boekenlijsten en/of andere informatie mei/juni door school van aanmelding.

24 Overige activiteiten  Kamp schoolkamp van 5 t/m 8 Juni 2012 locatie: Dongen  Musical opvoering in de laatste week van het schooljaar.

25 Presentatie groep 8 – 2011/2012  Klassencontactouder: Conny van Gils

26 Presentatie groep 8 – 2011/2012 Vragen? Bedankt voor jullie aandacht. Nelleke Oort


Download ppt "WELKOM IN GROEP 8. Programma van deze avond 1. Groep 8 - Periode van veranderingen. 2. Voorbereidingen Voortgezetonderwijs. 3. Toetsen in groep 8 4. De."

Verwante presentaties


Ads door Google