De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting ouders groep 8 januari 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting ouders groep 8 januari 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting ouders groep 8 januari 2013
Wat na de Basisschool? Voorlichting ouders groep 8 januari 2013 Anneke Vermeulen-Dijkstra Vera de Wolf Welkom op deze voorlichtingsavond over het voortgezet onderwijs. Iedereen treft elkaar weer …. Veel bekenden …. Misschien wel hier op school Ouders van kinderen van groep 8 Scholen benoemen? Hemelum: De Barte Bakhuizen: De Toekomst Warns: Skoalfinne en de Totem Stavoren: de Skutslus. Koudum: Grovestinshof en de Welle Workum: Pipegaal, .. en Ludgerus Heidenskip: de Brege Hindeloopen: de Skulpe VOORLICHTING BASISONDERWIJS

2 VOORLICHTING BASISONDERWIJS
Team Koudum VOORLICHTING BASISONDERWIJS

3 VOORLICHTING BASISONDERWIJS
Wat na de basisschool? LWOO? Bolsward? HAVO? Koudum? VWO? VMBO? SNEEK? Wat na de basischool. Geen wonder dat VOORLICHTING BASISONDERWIJS

4 VOORLICHTING BASISONDERWIJS
sectoren tweede fase onderbouw profielen BASISVORMING bovenbouw leerwegen studiehuis VOORLICHTING BASISONDERWIJS

5 Het voortgezet onderwijs
UNIVERSITEIT 6 jarige opleiding HBO MBO 5 jarige opleiding Theoretische leerweg 4 jarige opleiding Het voortgezet onderwijs in nederland Grove indeling: VMBO, HAVO en VWO Voorbereidend Middelbaar beroepsonderwijs: 4 jaar Hoger Algemeneen Vormend Onderwijs: 5 jaar Vooorbereidend Wetenschappelijk onderwijs: 6 jaar VWO HAVO VMBO VOORLICHTING BASISONDERWIJS

6 VOORLICHTING BASISONDERWIJS
Onderbouw 6 5 4 3 2 VWO HAVO VMBO 1 VOORLICHTING BASISONDERWIJS

7 VOORLICHTING BASISONDERWIJS
Leerwegen 6 5 Theoretische leerweg Kaderberoepsgericht Basisberoepsgericht 4 Gemengde leerweg 3 2 VMBO: verschillende niveau’s: Basisberoepsniveau: meest praktisch Kaderberoeps: iets hoger niveau, wel praktisch Gemengd en theoretich: hoogste niveau, MAVO VMBO VWO HAVO 1 VOORLICHTING BASISONDERWIJS

8 Welke vakken in de leerwegen?
6 X algemeen vak 5 X algemeen vak 1 X beroeps- gericht 4 X algemeen vak 2 X beroeps- gericht 4 X algemeen vak 2 X beroeps- gericht Hoe praktischer de leerweg, hoe meer praktijkvakken. KADER BEROEPS- GERICHTE LEERWEG BASIS BEROEPS- GERICHTE LEERWEG THEORETISCHE LEERWEG GEMENGDE LEERWEG VOORLICHTING BASISONDERWIJS

9 Leerwegen en sectoren: welke combinaties zijn er ?
techniek zorg en welzijn economie landbouw Naast een onderverdeling in niveau, is er vanaf klas 3 ook een verschik inbelangstelling: Techniek, Z&W, economie en landbouw KADER BEROEPS- GERICHTE LEERWEG BASIS BEROEPS- GERICHTE LEERWEG THEORETISCHE LEERWEG GEMENGDE LEERWEG VOORLICHTING BASISONDERWIJS

10 VOORLICHTING BASISONDERWIJS
Na het VMBO Vak-of middenkader- opleiding (MBO) Basis- beroeps- opleiding HAVO Met het VMBO-diploma dan ga je naar het MBO Weer niveau belangstelling TL GL KBL BBL VOORLICHTING BASISONDERWIJS

11 VOORLICHTING BASISONDERWIJS
Bovenbouw HAVO/VWO 1 2 3 4 5 6 2e fase Studiehuis VWO HAVO VMBO VOORLICHTING BASISONDERWIJS

12 VOORLICHTING BASISONDERWIJS
Profielen in HAVO/VWO Natuur en techniek Natuur en gezondheid Economie en maatschappij Cultuur en maatschappij 4,5 HAVO 4,5,6 VWO VOORLICHTING BASISONDERWIJS

13 VOORLICHTING BASISONDERWIJS
Plaatsingscriteria Advies basisschool Leerlingvolgsysteem vanaf groep 6: Friese plaatsingswijzer! Cito-score VMBO BB/KB Vanaf 516 VMBO GL/TL Vanaf 530 HAVO Vanaf 540 VWO / Gymnasium Vanaf 545 VOORLICHTING BASISONDERWIJS

14 Kenmerken van de leerling
Sturen en loslaten Alleen en in de groep Eigen mening en die van anderen Regels en ruimte Laten zien en zelf ontdekken VOORLICHTING BASISONDERWIJS

15 VOORLICHTING BASISONDERWIJS
Nieuwe onderbouw Actief en zelfstandig leren Samen met anderen leren Meer samenhang in vakken Oriëntatie op loopbaan en samenleving Een uitdagende, veilige en gezonde leeromgeving. VOORLICHTING BASISONDERWIJS

16 VOORLICHTING BASISONDERWIJS
Kerndeel 2/3 deel van de lessen in leerjaar 1 en 2 Nederlands Engels Wiskunde Mens & Maatschappij : geschiedenis aardrijkskunde Mens & Natuur : natuur/scheikunde, biologie/ verz./technniek Kunst & Cultuur Sport & Bewegen VOORLICHTING BASISONDERWIJS

17 VOORLICHTING BASISONDERWIJS
Differentieel deel: 1/3 deel van de lessen in leerjaar 1 en 2 Frysk Frans Duits Latijn en Grieks (Gymnasium) Economie Informatiekunde Godsdienst / levensbeschouwing ………. keuze aan de school VOORLICHTING BASISONDERWIJS

18 VOORLICHTING BASISONDERWIJS
VRAGEN VOORLICHTING BASISONDERWIJS

19 VOORLICHTING BASISONDERWIJS
CVO Zuid-West Fryslan VOORLICHTING BASISONDERWIJS

20 VOORLICHTING BASISONDERWIJS
SNEEK, HEMDIJK 47: klas 1T/H/V, 1, 2, 3, 4 SNEEK, HEMDIJK 2 : Vakcollege HAVO, VWO leerjaar 2, 3, 4, 5, 6 KOUDUM : VMBO leerjaar 1, 2, 3*, 4* HAVO, VWO leerjaar 1, 2, 3 WOMMELS : VMBO leerjaar 1, 2, 3*, 4* HAVO, VWO leerjaar 1, 2, 3 VOORLICHTING BASISONDERWIJS

21 VOORLICHTING BASISONDERWIJS
Bogerman Koudum VMBO bk 1 2 3 4 5 6 HAVO SNEEK VWO VMBO b k vakcollege VMBO t/H HAVO/VWO HAVO / VWO. VMBO t Gymn.SNEEK HAVO VWO VMBO kt VOORLICHTING BASISONDERWIJS

22 VOORLICHTING BASISONDERWIJS
Aansluiting Sneek Welke afspraken zijn er? Wat zijn de resultaten? Wie maakt de keuze? Zie map op leestafel ! VOORLICHTING BASISONDERWIJS

23 VOORLICHTING BASISONDERWIJS
Bogerman Koudum lessen van 60 minuten Flexuren Mediaprofiel VOORLICHTING BASISONDERWIJS

24 VOORLICHTING BASISONDERWIJS
Lessen van 60 minuten Gebruik van activerende werkvormen Gelegenheid voor herhaling en verdieping VOORLICHTING BASISONDERWIJS

25 Media: Filmproject En wat nog meer? Wat leer je? Samenwerken
Een plan maken Taken verdelen Afspraken maken Elkaar aanspreken Wat leer je? Een verhaal omzetten in script Storyboard maken Filmen en spelen Monteren Geluid toevoegen Cd-hoesjes maken

26 MEERTALIG ONDERWIJS VOOR HAVO / VWO
Meer talen, meer toekomst!

27 MEERTALIG ONDERWIJS VOOR HAVO / VWO
Frysk in het Frysk Skiednis in het Frysk Engels in het Engels Ak in het Engels

28 We leren op verschillende manieren
VOORLICHTING BASISONDERWIJS

29 BEGELEIDING Leraar Mentor Decaan Zorgcoördinator RT’er
Leerlingbegeleider

30 VOORLICHTING BASISONDERWIJS
VMBO met lwoo VMBO met leerwegondersteuning voor leerlingen die moeite hebben met leren, of die meer aandacht nodig hebben. veel hulp minder docenten voorwaarden voor toelating kleinere klassen LWOO VOORLICHTING BASISONDERWIJS

31 Dyyslexie, en dan? Voor leerling (pas met aanbevelingen) Extra tijd
Vergroot materiaal Luisterboeken of films Teksten voorlezen Kurzweil Daisyspeler ( Op pas ook bv leerling niet laten voorlezen in de klas. Daisyspeler-Maatwerk .nl 31

32 VOORLICHTING BASISONDERWIJS
Flexuren Begeleiding Keuzeprogramma’s Projecten VOORLICHTING BASISONDERWIJS

33 VOORLICHTING BASISONDERWIJS
MFA de Swel website VOORLICHTING BASISONDERWIJS

34 BOGERMAN open dag doedag!!
Woensdag 27 februari Koudum: uur Wommels: – uur Sneek: – uur doedag!! Woensdag 30 januari 2013 VOORLICHTING BASISONDERWIJS

35 Extra voorlichtingsavond in Sneek: VOORLICHTING BASISONDERWIJS
6 maart 2013 VOORLICHTING BASISONDERWIJS

36 VOORLICHTING BASISONDERWIJS
Je leert goed als je lekker in je vel zit ! VOORLICHTING BASISONDERWIJS

37 VOORLICHTING BASISONDERWIJS
Bogerman VRAGEN Neemt u de flyer mee … VOORLICHTING BASISONDERWIJS


Download ppt "Voorlichting ouders groep 8 januari 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google