De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VOORLICHTING BASISONDERWIJS 1 Voorlichting ouders groep 8 januari 2013 Wat na de Basisschool? Anneke Vermeulen-Dijkstra Vera de Wolf.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VOORLICHTING BASISONDERWIJS 1 Voorlichting ouders groep 8 januari 2013 Wat na de Basisschool? Anneke Vermeulen-Dijkstra Vera de Wolf."— Transcript van de presentatie:

1 VOORLICHTING BASISONDERWIJS 1 Voorlichting ouders groep 8 januari 2013 Wat na de Basisschool? Anneke Vermeulen-Dijkstra Vera de Wolf

2 Team Koudum VOORLICHTING BASISONDERWIJS 2

3 3 VWO ? HAVO ? VMBO ? Bolsward ? Koudum ? SNEEK ? LWOO ? Wat na de basisschool?

4 VOORLICHTING BASISONDERWIJS 4 leerwegen sectoren studiehuis tweede fase profielen onderbouw bovenbouw

5 VOORLICHTING BASISONDERWIJS 5 Het voortgezet onderwijs 6 jarige opleiding VWO 5 jarige opleiding HAVO 4 jarige opleiding VMBO UNIVERSITEIT HBO MBO Theoretische leerweg

6 VOORLICHTING BASISONDERWIJS 6 Onderbouw HAVO VWO 1 2 3 4 5 6 VMBO

7 VOORLICHTING BASISONDERWIJS 7 VMBO HAVOVWO 1 2 3 4 5 6 Theoretische leerweg Gemengde leerweg Kaderberoepsgericht Basisberoepsgericht Leerwegen

8 VOORLICHTING BASISONDERWIJS 8 Welke vakken in de leerwegen? THEORETISCHE LEERWEG GEMENGDE LEERWEG KADER BEROEPS- GERICHTE LEERWEG BASIS BEROEPS- GERICHTE LEERWEG 6 X algemeen vak 5 X algemeen vak 1 X beroeps- gericht vak 4 X algemeen vak 2 X beroeps- gericht vak 4 X algemeen vak 2 X beroeps- gericht vak

9 VOORLICHTING BASISONDERWIJS 9 Leerwegen en sectoren: welke combinaties zijn er ? economie techniek THEORETISCHE LEERWEG GEMENGDE LEERWEG KADER BEROEPS- GERICHTE LEERWEG BASIS BEROEPS- GERICHTE LEERWEG zorg en welzijn landbouw

10 VOORLICHTING BASISONDERWIJS 10 TL GL KBL BBL Vak-of middenkader- opleiding (MBO) Basis- beroeps - opleiding HAVO Na het VMBO

11 VOORLICHTING BASISONDERWIJS 11 Bovenbouw HAVO/VWO 1 2 3 4 5 6 HAVOVMBOVWO 2e fase Studiehuis

12 VOORLICHTING BASISONDERWIJS 12 Cultuur en maatschappij Natuur en gezondheid Economie en maatschappij Natuur en techniek 4,5 HAVO 4,5,6 VWO Profielen in HAVO/VWO

13 VOORLICHTING BASISONDERWIJS 13 Plaatsingscriteria •Advies basisschool •Leerlingvolgsysteem vanaf groep 6:  Friese plaatsingswijzer! •Cito-score VMBO BB/KBVanaf 516 VMBO GL/TLVanaf 530 HAVOVanaf 540 VWO / GymnasiumVanaf 545

14 VOORLICHTING BASISONDERWIJS 14 Kenmerken van de leerling •Sturen en loslaten •Alleen en in de groep •Eigen mening en die van anderen •Regels en ruimte •Laten zien en zelf ontdekken

15 VOORLICHTING BASISONDERWIJS 15 •Actief en zelfstandig leren •Samen met anderen leren •Meer samenhang in vakken •Oriëntatie op loopbaan en samenleving •Een uitdagende, veilige en gezonde leeromgeving. Nieuwe onderbouw

16 VOORLICHTING BASISONDERWIJS 16 2/3 deel van de lessen in leerjaar 1 en 2 • Nederlands • Engels • Wiskunde • Mens & Maatschappij: geschiedenis aardrijkskunde • Mens & Natuur: natuur/scheikunde, biologie/ verz./technniek • Kunst & Cultuur • Sport & Bewegen Kerndeel

17 VOORLICHTING BASISONDERWIJS 17 1/3 deel van de lessen in leerjaar 1 en 2 • Frysk • Frans • Duits • Latijn en Grieks (Gymnasium) • Economie • Informatiekunde • Godsdienst / levensbeschouwing • ………. keuze aan de school Differentieel deel:

18 VOORLICHTING BASISONDERWIJS 18

19 VOORLICHTING BASISONDERWIJS 19 CVO Zuid-West Fryslan

20 VOORLICHTING BASISONDERWIJS 20 SNEEK, HEMDIJK 2 : Vakcollege 1-4 HAVO, VWO leerjaar 2, 3, 4, 5, 6 SNEEK, HEMDIJK 47: klas 1T/H/V, M@VO 1, 2, 3, 4 KOUDUM : VMBO leerjaar 1, 2, 3*, 4* HAVO, VWO leerjaar 1, 2, 3 WOMMELS : VMBO leerjaar 1, 2, 3*, 4* HAVO, VWO leerjaar 1, 2, 3

21 VOORLICHTING BASISONDERWIJS 21 Bogerman Koudum VMBO bk 1 2 3 4 5 6 HAVO SNEEK VWO SNEEK VMBO b k vakcollege VMBO t/HHAVO/VWO HAVO / VWO. VMBO t VMBO t/H 1 2 3 4 Gymn.SNEEK HAVO VWO VMBO kt

22 Aansluiting Sneek •Welke afspraken zijn er? •Wat zijn de resultaten? •Wie maakt de keuze? •Zie map op leestafel ! VOORLICHTING BASISONDERWIJS 22

23 VOORLICHTING BASISONDERWIJS 23 Bogerman Koudum •lessen van 60 minuten •Flexuren •Mediaprofiel

24 VOORLICHTING BASISONDERWIJS 24 Lessen van 60 minuten •Gebruik van activerende werkvormen •Gelegenheid voor herhaling en verdieping

25 Media: Filmproject •Wat leer je?  Een verhaal omzetten in script  Storyboard maken  Filmen en spelen  Monteren  Geluid toevoegen  Cd-hoesjes maken •En wat nog meer?  Samenwerken  Een plan maken  Taken verdelen  Afspraken maken  Elkaar aanspreken

26 MEERTALIG ONDERWIJS VOOR HAVO / VWO •Meer talen, meer toekomst!

27 MEERTALIG ONDERWIJS VOOR HAVO / VWO •Engels in het Engels •Ak in het Engels •Frysk in het Frysk •Skiednis in het Frysk

28 VOORLICHTING BASISONDERWIJS 28 We leren op verschillende manieren

29 BEGELEIDING •Leraar •Mentor •Decaan •Zorgcoördinator •RT’er •Leerlingbegeleider

30 VOORLICHTING BASISONDERWIJS 30 VMBO met lwoo VMBO met leerwegondersteuning VMBO met leerwegondersteuning voor leerlingen die moeite hebben voor leerlingen die moeite hebben met leren, of die meer aandacht nodig hebben. met leren, of die meer aandacht nodig hebben.  veel hulp  minder docenten  voorwaarden voor toelating kleinere klassen

31 Dyyslexie, en dan? •Voor leerling (pas met aanbevelingen) •Extra tijd •Vergroot materiaal •Luisterboeken of films •Teksten voorlezen •Kurzweil •Daisyspeler (www.dedicon.nl/www.lexima.nl)

32 VOORLICHTING BASISONDERWIJS 32 Flexuren  Begeleiding  Keuzeprogramma’s  Projecten

33 VOORLICHTING BASISONDERWIJS 33 MFA de Swel website

34 VOORLICHTING BASISONDERWIJS 34 Woensdag 27 februari Koudum:18.30 - 21.00 uur Wommels: 18.30 – 21.00 uur Sneek: 15.00 – 21.00 uur Woensdag 27 februari Koudum:18.30 - 21.00 uur Wommels: 18.30 – 21.00 uur Sneek: 15.00 – 21.00 uur Woensdag 30 januari 2013 BOGERMAN

35 VOORLICHTING BASISONDERWIJS 35 Extra voorlichtingsavond in Sneek: 6 maart 2013

36 VOORLICHTING BASISONDERWIJS 36

37 VOORLICHTING BASISONDERWIJS 37 Neemt u de flyer mee … Bogerman


Download ppt "VOORLICHTING BASISONDERWIJS 1 Voorlichting ouders groep 8 januari 2013 Wat na de Basisschool? Anneke Vermeulen-Dijkstra Vera de Wolf."

Verwante presentaties


Ads door Google