De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs 2012 Wijs in de wirwar!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs 2012 Wijs in de wirwar!"— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs 2012 Wijs in de wirwar!

2 Waarheen? Wat is wijsheid??

3 Inhoud van de presentatie  Van bink naar pieper  De cito eindtoets  De mogelijkheden binnen het voortgezet onderwijs  Het kiezen van het type onderwijs  De manier van werken op onze school  Aanvullende informatie

4 Van bink naar brugpieper  Groei door overgang  Vroeger: de groep 8-er  Nu de brugpieper  Thuis voelen belangrijk  Keuze blijft belangrijk

5 De cito eindtoets

6 Waarom de cito toets?  Onafhankelijk  Goed en betrouwbaar: landelijk!  Geeft veelzijdig beeld: per vakgebied  Meetpunt: wat heeft het kind opgestoken van acht jaar basisonderwijs.

7 Wat meet de cito toets?  Schoolvaardigheden: vergeleken met andere kinderen!  In de eerste plaats intelligentie: uit zich in directe score  Indirect ook concentratie, motivatie en doorzettingsvermogen, geen directe score

8 Inhoud van de toets:  Taal: 100 vragen over uitdrukkingen, werkwoorden, tekstopbouw, tekstbegrip en woordenschat

9 Rekenen  Getalbegrip, hoofdrekenen, procenten, breuken, rekenkundige bewerkingen omgaan met maten, gewichten, tijd en geld

10 Studievaardigheden  Informatiebronnen: woordenboek, internet, zoekmachines,  encyclopedie, telefoonboek en dergelijke  Ook tabellen en grafieken hebben hier een plaats.

11 Gang van zaken  3 dagen afwisselende opgaven: 7,8 en 9 februari  Antwoordblad naar cito  Uitslag op school na ongeveer drie weken: per leerling een “poppetjesgrafiek”

12 Schooltypen  Praktijkonderwijs  Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs: VMBO  Hoger algemeen voortgezet onderwijs: HAVO  Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs: VWO

13 Basisvorming  Op alle schooltypen.  Breed pakket: 15 vakken, vrije lesruimte.  Wel verschillen in tempo en eindniveau.

14 VMBO: overzicht  1. leerwegen (niveau)  2. de vier sectoren (richtingen)  3. doorstroommogelijkheden  4. leerwegondersteuning (lwoo): extra hulp bij uitval

15 1. De leerwegen  A. theoretische leerweg (vroegere mavo)  B. gemengde leerweg: met 1 praktijkvak  A en B zijn gelijkwaardig!  C. Kaderberoepsgerichte leerweg: op de praktijk gericht, wel eerder richting kiezen!  D. Basisberoepsgerichte leerweg: op praktijk gericht, wat lager niveau, merkbaar in doorstroommogelijkheden.

16 2. De vier sectoren  A. techniek  B. zorg en welzijn  C. economie  D. landbouw

17 Afdelingen binnen de sectoren:  Bouwtechniek  Metaaltechniek  Elektrotechniek  Voertuigentechniek  Installatietechniek  Grafische techniek  Transport en logistiek  Verzorging  Uiterlijke verzorging  Administratie  Handel en verkoop  Mode en commercie  Consumptief  Landbouw en natuurlijke omgeving Niet alle vmbo scholen hebben alle afdelingen in huis: oriëntatie is soms nodig

18 3. Doorstroommogelijkheden  Theoretische leerweg: havo  Gemengde leerweg: MBO niveau 3 en 4  Kaderberoepsgerichte leerweg: MBO niveau 2 of 3  Basisberoepsgerichte leerweg: evt. MBO niveau 1 of 2 of een basisberoepsgerichte opleiding

19 4. LWOO: leerwegondersteunend onderwijs  Kleine klassen  Persoonlijke aandacht  Soms persoonlijk leertraject  Extra hulp zowel didactisch als pedagogisch.  Strakke toelatingseisen! >

20 Toelatingseisen LWOO  IQ 75-90  Leerachterstand van ongeveer 2 jaar op twee vakgebieden  Testuitslagen nodig: vrij uitgebreid  Aparte commissie buiten de school beslist over de toelating: toelaatbaarheidsverklaring

21 Afsluiting VMBO  Uitgebreid en ingewikkeld schooltype verklaarbaar vanuit historie: verzameling van allerlei losse schooltypen.

22 HAVO: Hoger Algemeen voortgezet onderwijs  Duur: vijf jaar  Bedoeld als voorbereiding voor het hoger beroepsonderwijs  Na drie leerjaren kan er worden doorgestroomd naar het MBO: dan geen diploma!

23 Structuur: profielen  Vanaf het vierde leerjaar:  Natuur en techniek  Natuur en gezondheid  Economie en maatschappij  Cultuur en maatschappij

24 Opbouw van een profiel  Gemeenschappelijk deel: voor alle profielen gelijk  Profieldeel: per profiel anders.  Vrije ruimte: eigen vakken of extra vakken: vergroot doorstroommogelijkheden

25 Didactiek  Steeds meer ruimte voor de zelfstandig werkende leerling: studiehuis.  Leerkracht wordt minder docent en meer begeleider.

26 VWO: Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs  Duur: 6 jaar  Gymnasium: met grieks en latijn.  Atheneum: zonder klassieke talen  Doorstroom naar universiteit of hogeschool  Profielen zoals bij de HAVO vanaf het vijfde leerjaar

27 TTO (tweetalig onderwijs)  Voor leerlingen met duidelijk VWO advies en een score >545  Motivatiegesprek  Ook VWO zonder TTO mogelijk

28 Samenvattend

29 Schematisch overzicht

30 En nu de keuze……  De echte keuzes worden enigszins opgeschoven door de basisvorming.  Welk beeld heeft u en hebben wij van uw kind?  Hoe is de cito gemaakt?  Hoe zit het met concentratie en motivatie?

31 Kiezen belangrijk??  Het is voor een kind prettig om zo snel mogelijk op de goede plaats te zitten: geen klaswisselingen en geen tegenvallers.

32  Praat ook met uw kind hierover ook zijn of haar inbreng is belangrijk.  Probeer eerlijk naar uw kind te kijken.

33 De werkwijze op onze school  5, 6 en 7 februari vindt de eindtoets plaats.  In februari nodigen we de ouders uit voor een gesprek op school.  Tijdens dat gesprek proberen we te bepalen welke school en richting we voor uw kind gaan kiezen.  Wat het Van Lodensteincollege betreft: iedereen gaat naar Amersfoort!

34 aanmelding  In de meeste gevallen regelt de school de aanmelding bij het voortgezet onderwijs, u krijgt via de school aanmeldingsformulieren die u ook op school weer in kunt leveren.  Soms wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

35 Aanvullende informatie  Leuk om even te weten: de overheid betaalt per leerling 7400 euro per jaar per leerling!!  Scholen kennen vaak een vrijwillige ouderbijdrage.

36 tegemoetkoming  Soms kunt u een tegemoetkoming in de studiekosten aanvragen, de formulieren hiervoor krijgt u via school  Wilt u weten of u in aanmerking komt kijk dan evt op http://www.ib-groep.nl/ u kunt hier via een rekenprogramma bekijken of u tegemoetkoming kunt krijgen. http://www.ib-groep.nl/

37 Afsluiting  We hopen dat de wirwar enigszins ontknoopt is en niet nog groter geworden is……………


Download ppt "Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs 2012 Wijs in de wirwar!"

Verwante presentaties


Ads door Google