De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stadswacht Waalwijk De sterk(st)e schakel. 05 oktober 2006workshop Stadswacht Waalwijk2 Historie 1 In eerste aanleg project voor 3 jaar Participanten:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stadswacht Waalwijk De sterk(st)e schakel. 05 oktober 2006workshop Stadswacht Waalwijk2 Historie 1 In eerste aanleg project voor 3 jaar Participanten:"— Transcript van de presentatie:

1 Stadswacht Waalwijk De sterk(st)e schakel

2 05 oktober 2006workshop Stadswacht Waalwijk2 Historie 1 In eerste aanleg project voor 3 jaar Participanten: Gemeente - Politie Start op -01-01-1996 10 stadswachten uit doelgroepen WW-gerechtigden Bijstandsgerechtigden WSW-werknemers In eerste aanleg project voor 3 jaar Participanten: Gemeente - Politie Start op -01-01-1996 10 stadswachten uit doelgroepen WW-gerechtigden Bijstandsgerechtigden WSW-werknemers

3 05 oktober 2006workshop Stadswacht Waalwijk3 Historie - 2 Structurele inbedding per 01-01-1998 leer-werkresultaten geven 91% positieve (duurzame) uitstroomresultaten Doorgegroeid naar 20 fte (uitvoering) Per 01-12-2004 overheveling naar SW- werkbedrijf ( mede als gevolg van SUWI wetgeving) Structurele inbedding per 01-01-1998 leer-werkresultaten geven 91% positieve (duurzame) uitstroomresultaten Doorgegroeid naar 20 fte (uitvoering) Per 01-12-2004 overheveling naar SW- werkbedrijf ( mede als gevolg van SUWI wetgeving)

4 05 oktober 2006workshop Stadswacht Waalwijk4 Huidige stand van zaken Stadswacht Waalwijk onderdeel van WML Divisie Diensten PMC Toezicht & Preventie T&P levert veiligheidsdienstverlening Preventie Publiek domein (kernen en wijken) Privaat domein (scholen – bedrijfsverzamelgebouwen) Handhaving Honden- en milieuwacht Stadswacht Waalwijk onderdeel van WML Divisie Diensten PMC Toezicht & Preventie T&P levert veiligheidsdienstverlening Preventie Publiek domein (kernen en wijken) Privaat domein (scholen – bedrijfsverzamelgebouwen) Handhaving Honden- en milieuwacht

5 05 oktober 2006workshop Stadswacht Waalwijk5 Huidige stand van zaken ECABO geaccrediteerd praktijkleerbedrijf MTV-opleiding (publieke sector) Opleiding Beveiliger-2 (private sector) BOL-variant (ROC Midden-Brabant) BBL-variant (t.b.v. re-integratiekandidaten) ECABO geaccrediteerd praktijkleerbedrijf MTV-opleiding (publieke sector) Opleiding Beveiliger-2 (private sector) BOL-variant (ROC Midden-Brabant) BBL-variant (t.b.v. re-integratiekandidaten)

6 05 oktober 2006workshop Stadswacht Waalwijk6 Kansen In bestaande samenwerkingsvormen Achterpadverlichting (wijk-& buurtbeheer) Gemeente - Woningbouwcorporatie(s)- bewonerscollectieven Participatie in wijkteams Samen met bewonerscomités, jeugd- en opbouwwerk, politie, gemeente Toezicht halen-brengen spits bij basisscholen Schoolleiding, oudergeledingen, politie, gemeente In bestaande samenwerkingsvormen Achterpadverlichting (wijk-& buurtbeheer) Gemeente - Woningbouwcorporatie(s)- bewonerscollectieven Participatie in wijkteams Samen met bewonerscomités, jeugd- en opbouwwerk, politie, gemeente Toezicht halen-brengen spits bij basisscholen Schoolleiding, oudergeledingen, politie, gemeente

7 05 oktober 2006workshop Stadswacht Waalwijk7 Raakvlakken WMO - WWB Primaire doelstelling WMO: Prestatieveld 1: bevorderen sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken, buurten Primaire doelstelling WWB: Gericht op de uitstroom naar werk

8 05 oktober 2006workshop Stadswacht Waalwijk8 Raakvlakken WMO - WWB Doelgroepen overlappen elkaar gedeeltelijk, WWB-ers geen dominante gebruikers WMO-voorzieningen Zelfredzaamheid en participatie Verlengstuk van re-integratieladder Meer mogelijkheden voor bredere doelgroepen (niet sec loonvormende arbeid) Doelgroepen overlappen elkaar gedeeltelijk, WWB-ers geen dominante gebruikers WMO-voorzieningen Zelfredzaamheid en participatie Verlengstuk van re-integratieladder Meer mogelijkheden voor bredere doelgroepen (niet sec loonvormende arbeid)

9 05 oktober 2006workshop Stadswacht Waalwijk9 Spanningsvelden WMO – WWB (algemeen) Verschillende doelstelling WMO: voorzieningen bieden waardoor burgers zo lang en zo veel mogelijk maatschappelijk kunnen blijven participeren. WWB: burgers met uitkering via de kortst mogelijke weg naar het arbeidsproces Verschillende doelstelling WMO: voorzieningen bieden waardoor burgers zo lang en zo veel mogelijk maatschappelijk kunnen blijven participeren. WWB: burgers met uitkering via de kortst mogelijke weg naar het arbeidsproces

10 05 oktober 2006workshop Stadswacht Waalwijk10 Spanningsvelden (specifiek Stadswacht) Uitstroomrealisatie zet product leefbaarheid-veiligheid onder druk Veranderde WWB-visie op gesubsidieerde arbeid scholing de kortste weg naar maatschappelijk geaccepteerde arbeid WMO-beleid niet afhankelijk maken van inzet van WWB-ers

11 05 oktober 2006workshop Stadswacht Waalwijk11 Kansen Re-integratie nieuwe stijl ontwikkelen Voortrajecten maatschappelijke participatie als voortraject arbeidsparticipatie Accent meer op lerend werken Bijstelling visie op scholing en lerend werken Breder aanbod dan vanuit WWB Re-integratie nieuwe stijl ontwikkelen Voortrajecten maatschappelijke participatie als voortraject arbeidsparticipatie Accent meer op lerend werken Bijstelling visie op scholing en lerend werken Breder aanbod dan vanuit WWB

12 05 oktober 2006workshop Stadswacht Waalwijk12 Kansen (2) Vergroten buurtbedrijvigheid Buurten schoon, heel en veilig Integrale samenwerking: afdelingen Welzijn, Sociale Zaken, Onderwijs Economische Zaken Enz. Vergroten buurtbedrijvigheid Buurten schoon, heel en veilig Integrale samenwerking: afdelingen Welzijn, Sociale Zaken, Onderwijs Economische Zaken Enz.

13 05 oktober 2006workshop Stadswacht Waalwijk13


Download ppt "Stadswacht Waalwijk De sterk(st)e schakel. 05 oktober 2006workshop Stadswacht Waalwijk2 Historie 1 In eerste aanleg project voor 3 jaar Participanten:"

Verwante presentaties


Ads door Google