De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo Martijn Mallie, projectleider.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo Martijn Mallie, projectleider."— Transcript van de presentatie:

1 Project Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo Martijn Mallie, projectleider

2 Agenda Achtergrond Doelstelling project Belangrijke uitgangspunten Uitdagingen Eerste oplossingsrichting Planning Vragen aan denktank

3 Achtergrond 1 januari 2015 AWBZ naar WMO – Extramurale begeleiding – Persoonlijke verzorging (ong. 5%) (alleen die nauw samenhangt met begeleiding, geen somatische aandoening of primaire medische problematiek) 1 – Kortdurend verblijf – Beschermd wonen (RIBW) Overdracht cliëntgegevens vanaf 1 juli 2014 Overgangsregeling tot 31 dec 2015 1. PV: 1% aan zintuiglijke beperking, 2% aan verstandelijke beperking, 2% psychiatrische problematiek

4 Doelstelling Doelstelling overdracht van cliëntgegevens is: – het leveren van informatie over de zorg van individuele cliënten, zodat – gemeenten het gesprek/onderzoek kunnen starten of de cliënt ook een Wmo aanvraag kan indienen en (zo ja) welke voorziening de gemeente per 1 januari 2015 dan gereed moet hebben

5 Belangrijke uitgangspunten Gemeenten ontvangen: – uiterlijk 1 juli 2014 (tot uiterlijk 31/12/2015) – via één kanaal – een geschoond bestand (GBA-check) Waar mogelijk vormgeven richting structurele gegevensuitwisseling Indien mogelijk op basis van AZR berichten Dossieroverdracht met zo min mogelijk administratieve lasten

6 Belangrijkste uitdagingen Definiëren cliëntgroepen (filters) Vaststellen set cliëntgegevens Ontwikkelen technische voorziening Bepalen uitleverspecificaties Garanderen kwaliteit (inclusief interpretatie) Inregelen beveiliging (in relatie tot privacy) Aan de ontvangende kant (de gemeenten) liggen daarnaast ook diverse uitdagingen, maar deze maken geen deel van het project

7 Welke gegevens overdragen Identificerende gegevens Indicatiegegevens Aanvang zorg Zorgconsumptie

8 Zorg- kantoren CIZ Vektis Controle en ontdubbelen Gemeente … …... … … Gemeente ophalen Klaarzetten Verwerken (Indicatie-), Aanvang zorg- en declaratiegegevens Indicatiegegevens (Indicatiegegevens) Na impactanalyse Vraagbak en uitvalverwerking Zorg- kantoren Terugmelden Beveiligd portaal Zorg- aanbieders declaratiegegevens Eerste oplossingsrichting

9 Zorg- kantoren CIZ Vektis Controle en ontdubbelen Gemeente … …... … … Gemeente ophalen Klaarzetten Verwerken AW317 en AW319 Koppelbestand PGB IO31 Vraagbak en uitvalverwerking Zorg- kantoren Terugmelden Beveiligd portaal Zorg- aanbieders AW319 Eerste oplossingsrichting

10 Aanpak en tijdsplanning Plan van Aanpak Uitwerken oplossing met CIZ, ZN, Vektis, VNG en transitiebureau Start communicatie naar gemeenten Realiseren incl. testen voorziening Inrichten helpdeskfunctie Uitvoeren overdracht 1-12-13 15-12-13 15-1-14 15-5-14 1-6-14 1-7-14

11 Vragen aan de denktank Kunnen jullie aangeven welke risico’s worden voorzien? Welke beheersmaatregelen kunnen worden toegepast? Welke tips hebben jullie voor de overdracht?

12 Contactgegevens Voor verdere vragen: martijn.mallie@arteriaconsulting.nl 06 133 109 65

13 Besluit zorgaanspraken AWBZ - Art 6. Begeleiding omvat door een instelling te verlenen activiteiten aan verzekerden met een somatische, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening of beperking, of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap die matige of zware beperkingen hebben op het terrein van: – de sociale redzaamheid – het bewegen en verplaatsen – het psychisch functioneren – het geheugen en de oriëntatie of – die matig of zwaar probleemgedrag vertonen. De activiteiten, bedoeld in het eerste lid, zijn gericht op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid en strekken tot voorkoming van opname in een instelling of verwaarlozing van de verzekerde. De activiteiten, bedoeld in het eerste lid, bestaan uit: – het ondersteunen bij of het oefenen met vaardigheden of handelingen, – het ondersteunen bij of het oefenen met het aanbrengen van structuur of het voeren van regie, of – het overnemen van toezicht op de verzekerde.

14 Diverse voorbeelden extramurale begeleiding Woonbegeleiding Praktische pedagogische thuishulp en gezinsondersteuning (PPG) Begeleiding tijdens voorgezet speciaal onderwijs Thuisbegeleiding Dagactiviteiten voor GGZ (DAC) Dagbesteding voor verstandelijk beperkten Logeerhuizen Zaterdagopvang voor kinderen met verstandelijke beperking Sport voor verstandelijk beperkten Vakantie activiteiten voor verstandelijk beperkten Belevenis- en uitgaanscentrum Activerende psychiatrische thuiszorg Inloophuizen Begeleiding bij rehabilitatietrajecten verslaafden Ontmoetingsgroepen


Download ppt "Project Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo Martijn Mallie, projectleider."

Verwante presentaties


Ads door Google