De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo"— Transcript van de presentatie:

1 Project Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo
Martijn Mallie, projectleider

2 Agenda Achtergrond Doelstelling project Belangrijke uitgangspunten
Uitdagingen Eerste oplossingsrichting Planning Vragen aan denktank

3 Achtergrond 1 januari 2015 AWBZ naar WMO
Extramurale begeleiding Persoonlijke verzorging (ong. 5%) (alleen die nauw samenhangt met begeleiding, geen somatische aandoening of primaire medische problematiek)1 Kortdurend verblijf Beschermd wonen (RIBW) Overdracht cliëntgegevens vanaf 1 juli 2014 Overgangsregeling tot 31 dec 2015 1. PV: 1% aan zintuiglijke beperking, 2% aan verstandelijke beperking, 2% psychiatrische problematiek

4 Doelstelling Doelstelling overdracht van cliëntgegevens is:
het leveren van informatie over de zorg van individuele cliënten, zodat gemeenten het gesprek/onderzoek kunnen starten of de cliënt ook een Wmo aanvraag kan indienen en (zo ja) welke voorziening de gemeente per 1 januari 2015 dan gereed moet hebben

5 Belangrijke uitgangspunten
Gemeenten ontvangen: uiterlijk 1 juli 2014 (tot uiterlijk 31/12/2015) via één kanaal een geschoond bestand (GBA-check) Waar mogelijk vormgeven richting structurele gegevensuitwisseling Indien mogelijk op basis van AZR berichten Dossieroverdracht met zo min mogelijk administratieve lasten

6 Belangrijkste uitdagingen
Definiëren cliëntgroepen (filters) Vaststellen set cliëntgegevens Ontwikkelen technische voorziening Bepalen uitleverspecificaties Garanderen kwaliteit (inclusief interpretatie) Inregelen beveiliging (in relatie tot privacy) Aan de ontvangende kant (de gemeenten) liggen daarnaast ook diverse uitdagingen, maar deze maken geen deel van het project

7 Welke gegevens overdragen
Identificerende gegevens Indicatiegegevens Aanvang zorg Zorgconsumptie

8 Eerste oplossingsrichting
CIZ Zorg-kantoren Indicatiegegevens declaratiegegevens Zorg-aanbieders (Indicatiegegevens) Na impactanalyse (Indicatie-), Aanvang zorg- en declaratiegegevens Vektis Verwerken Controle en ontdubbelen Klaarzetten Beveiligd portaal ophalen Gemeente ... Gemeente Vraagbak en uitvalverwerking Terugmelden Zorg-kantoren

9 Eerste oplossingsrichting
CIZ Zorg-kantoren IO31 AW319 Zorg-aanbieders IO31 AW317 en AW319 Koppelbestand PGB Vektis Verwerken Controle en ontdubbelen Klaarzetten Beveiligd portaal ophalen Gemeente ... Gemeente Vraagbak en uitvalverwerking Terugmelden Zorg-kantoren

10 Aanpak en tijdsplanning
Plan van Aanpak Uitwerken oplossing met CIZ, ZN, Vektis, VNG en transitiebureau Start communicatie naar gemeenten Realiseren incl. testen voorziening Inrichten helpdeskfunctie Uitvoeren overdracht 1-6-14 1-7-14

11 Vragen aan de denktank Kunnen jullie aangeven welke risico’s worden voorzien? Welke beheersmaatregelen kunnen worden toegepast? Welke tips hebben jullie voor de overdracht?

12 Voor verdere vragen: martijn.mallie@arteriaconsulting.nl 06 133 109 65
Contactgegevens Voor verdere vragen:

13 Besluit zorgaanspraken AWBZ - Art 6.
Begeleiding omvat door een instelling te verlenen activiteiten aan verzekerden met een somatische, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening of beperking, of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap die matige of zware beperkingen hebben op het terrein van: de sociale redzaamheid het bewegen en verplaatsen het psychisch functioneren het geheugen en de oriëntatie of die matig of zwaar probleemgedrag vertonen. De activiteiten, bedoeld in het eerste lid, zijn gericht op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid en strekken tot voorkoming van opname in een instelling of verwaarlozing van de verzekerde. De activiteiten, bedoeld in het eerste lid, bestaan uit: het ondersteunen bij of het oefenen met vaardigheden of handelingen, het ondersteunen bij of het oefenen met het aanbrengen van structuur of het voeren van regie, of het overnemen van toezicht op de verzekerde.

14 Diverse voorbeelden extramurale begeleiding
Woonbegeleiding Praktische pedagogische thuishulp en gezinsondersteuning (PPG) Begeleiding tijdens voorgezet speciaal onderwijs Thuisbegeleiding Dagactiviteiten voor GGZ (DAC) Dagbesteding voor verstandelijk beperkten Logeerhuizen Zaterdagopvang voor kinderen met verstandelijke beperking Sport voor verstandelijk beperkten Vakantie activiteiten voor verstandelijk beperkten Belevenis- en uitgaanscentrum Activerende psychiatrische thuiszorg Inloophuizen Begeleiding bij rehabilitatietrajecten verslaafden Ontmoetingsgroepen


Download ppt "Project Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo"

Verwante presentaties


Ads door Google