De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

7 december 2011 Wmo winterconferentie Van AWBZ naar Wmo Amsterdamse aanpak Begeleiding Gerrit Jolink procesmanager decentralisatie AWBZ begeleiding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "7 december 2011 Wmo winterconferentie Van AWBZ naar Wmo Amsterdamse aanpak Begeleiding Gerrit Jolink procesmanager decentralisatie AWBZ begeleiding."— Transcript van de presentatie:

1 7 december 2011 Wmo winterconferentie Van AWBZ naar Wmo Amsterdamse aanpak Begeleiding Gerrit Jolink procesmanager decentralisatie AWBZ begeleiding

2 Begeleiding naar de Wmo; wat gaat over? Extramurale begeleiding gaat over naar de Wmo, inclusief: jeugd indien sprake is van extramurale begeleiding; vervoer verbonden aan dagbesteding; kortdurend verblijf exclusief: indien er een verblijfsindicatie is Vanaf 2013 zijn gemeenten verantwoordelijk voor nieuwe cliënten; vanaf 2014 voor alle cliënten 1 augustus 2014

3 Wie zijn de cliënten? (stand 1-7-2011) 1 augustus 2014 Let op: de cijfers van Bureau Jeugdzorg ontbreken hier nog! CliëntgroepLandelijkAmsterdamZuid Somatische problematiek32.750 (5,9%)1.930 (20,8%)316 Psychogeriatrische problematiek15.105 (7,3%)500 (5,4%)115 Psychiatrische problematiek72.210 (35,0%)3.545 (38,3%)628 Lichamelijke handicap18.345 (8,9%)555 (6,0%)63 Verstandelijke handicap63.495 (30,8%)2.480 (26,8%)181 Zintuiglijke handicap5.110 (2,5%)250 (2,7%)32 Onbekend5 (0,0%)xX 206.0209.2601.335

4 Cijfers Amsterdam  Er zijn ca. 10.000 cliënten. Het gaat om mensen met serieuze beperkingen. De lichtere groep is er door de pakketmaatregel al uitgevallen.  45% individuele begeleiding, 35% groepsbegeleiding en 20% een combinatie van beide.  Ruim 75% van de cliënten met een indicatie voor begeleiding groep, is ook geïndiceerd voor vervoer.

5 90 aanbieders in Amsterdam, talloze vormen begeleidingsactiviteiten…. ONDER MEER: woonbegeleiding -- praktische pedagogische thuishulp en gezinsondersteuning -- begeleiding tijdens voorgezet speciaal onderwijs -- thuisbegeleiding -- dagactiviteiten voor GGZ -- dagbesteding voor verstandelijk beperkten -- logeerhuizen -- zaterdagopvang voor kinderen met een verstandelijke beperking -- sport voor verstandelijk beperkten -- vakantieactiviteiten voor verstandelijk beperkten -- beleveniscentrum -- activerende psychiatrische thuiszorg -- inloophuizen -- begeleiding bij rehabilitatietrajecten verslaafden – ontmoetingsgroepen – dagopvang voor dementerenden 1 augustus 2014

6 Decentralisatie vindt niet in vacuüm plaats…  Afschaffen extramurale PGB’s  IQ maatregel (?)  Transitie jeugdzorg (2014-2016)  Welzijn nieuwe stijl: basisniveaus, de Kanteling  Wet Werken naar Vermogen  MAP, SAP, SW, WAjong, ID- banen  Financiële taakstellingen gemeente  ofwel: meer vraag naar begeleiding, minder geld

7 Amsterdamse aanpak van Begeleiding Géén overheveling: schrappen AWBZ-functie onder gelijktijdig creëren van een nieuwe taak in de Wmo Amsterdam neemt de functie begeleiding niet één op één over uit de AWBZ maar het aanbod wordt bij decentralisatie gefaseerd herijkt. Een aantal onderwerpen worden met prioriteit opgepakt.

8 Uitgangspunten voor de Amsterdamse aanpak van Begeleiding  Indicatiestelling  PGB  Slimme combinaties - dagbesteding - vervoer - thuisbegeleiding - combinaties met Welzijn

9 Contouren Amsterdamse PGB regeling  De Kanteling staat centraal  Alleen mogelijk als alternatief voor individuele voorzieningen  Obv een ondersteuningsplan  Alleen nog voor buitenproportionele mantelzorg  Geen geld, maar een virtueel saldo

10 Globale planning Wanneer?Wat? Dec. 2011 Afronden uitgangspuntennotitie over vormgeving en uitvoering van de functie begeleiding Jan. 2012Uitgangspuntennotitie in B&W Jan – Mrt 2012 Nadere uitwerking van de uitgangspunten, in nauw overleg met het veld April 2012Uitvoeringsplan in B&W Mei – Dec 2012Inrichting werkprocessen (ICT, inkoop etc) Jan 2013Klaar voor eerste cliënten

11 Meer weten?  www.wzs.amsterdam.nl/vanawbznaarwmo www.wzs.amsterdam.nl/vanawbznaarwmo  www.invoeringwmo.nl/begeleiding www.invoeringwmo.nl/begeleiding 1 augustus 2014


Download ppt "7 december 2011 Wmo winterconferentie Van AWBZ naar Wmo Amsterdamse aanpak Begeleiding Gerrit Jolink procesmanager decentralisatie AWBZ begeleiding."

Verwante presentaties


Ads door Google