De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beschermd wonen Overlegtafel 16 oktober 2014. Reacties op de RO BW  Foutje geslopen in definitie BW, is weer aangepast  Verder meerdere kleine aanpassingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beschermd wonen Overlegtafel 16 oktober 2014. Reacties op de RO BW  Foutje geslopen in definitie BW, is weer aangepast  Verder meerdere kleine aanpassingen."— Transcript van de presentatie:

1 Beschermd wonen Overlegtafel 16 oktober 2014

2 Reacties op de RO BW  Foutje geslopen in definitie BW, is weer aangepast  Verder meerdere kleine aanpassingen die het verschil maken tussen Begeleiding en Beschermd wonen, waarvoor dank!  Nieuwe versie 16 oktober eind van de middag op de site 2

3 Toegang  Centrale toegang bij de centrumgemeente voor de regio met korte lijnen voor alle wijkteams/gebiedsteams in de regio  Werkgroep BW ontwikkelt proces aanmelding en screening  Uitgangspunt: beschikking van de centrumgemeente op basis van een zo kort mogelijke procedure met advies van experts  Plaatsing op basis van advies in goed overleg met aanbieders 3

4 Intramurale zzp’s  Vasthouden aan structuur ZZP’s inclusief of exclusief dagbesteding  Volgen van landelijke afspraken voor de Normatieve Huisvestings Component  Volume toekomst afhankelijk van vraag maar ook ruimte in budget en innovatie/ontwikkelagenda 2015/2016 4

5 Intramurale zzp’s  Voor 2015 NZA tarief minus:  Gemiddelde korting zorgkantoor 2014 gecorrigeerd naar 2,25%  Aanpassing naar 1,75% voor innovatie  Normatieve huisvestingscomponent conform landelijke afspraken, uitgaande van de huidige situatie per dienstverlener 5

6 Tariefvoorstel intramurale zzp’s zzp1zzp2zzp3zzp4zzp5zzp6 excl DB NZA 2014 62,15100,51110,93133,73145,82183,97 Voorstel -4 % 58,1596,49106,49128,38139,99176,61 Incl DB NZA 2014 86,87122,99136,22160,40172,98211,79 Voorstel -4% 83,40118,07130,77153,98166,06203,32 NHCConform landelijke richtlijnen 6

7 GGZ C cliënten extramuraal  2015 overgangsjaar  Per instelling inventariseren van cliënten met extramurale zorg: is dit de gewenste situatie of is het wachtlijstproblematiek  Toewerken naar tarieven conform resultaatsovereenkomst begeleiding vanaf 2016 7

8 Nieuwe cliënten  Uitgangspunt: Beschermd wonen is intramuraal  Scheiden wonen en zorg met 24 uurs toezicht is intramuraal minus huisvestingslasten  Overbruggingszorg in afwachting van een intramurale plek is onderdeel Beschermd wonen  Extramurale begeleiding is geen Beschermd wonen 8

9 Tariefvoorstel extramuraal overgangscliënten  De bekostiging van alle cliënten met extramurale begeleiding met indicatie Beschermd Wonen vallen in 2015 onder het contract Beschermd Wonen  Uurtarief conform RO Begeleiding (geen overbruggingszorg)  Wachtlijst overbruggingszorg huidige NZA tarief minus 12,5%  Gemaximeerd aan de indicatie zorgzwaartepakketten sector GGZ versie 2012. Maximale zorgverbruik berekend over het hele jaar (dus niet per maand) 9

10 Vervolg  Maandag 20 oktober 2014 wordt de resultaatsovereenkomst op de site geplaatst. Na plaatsing kunnen partijen zeven dagen bezwaar maken via de site. Deadline: uiterlijk dinsdag 28 oktober uw reactie insturen.  Indien u vanwege de inhoud van dan wel de tariefstelling in de resultaatsovereenkomst als organisatie voornemens bent de resultaatsovereenkomst niet te gaan ondertekenen, dan vernemen wij graag bilateraal via website d.m.v een korte tekstuele inhoudelijke onderbouwing van uw reactie, uiterlijk 24 oktober. 10

11 Vervolg (2)  Uiterlijk vrijdag 31 oktober 2014 wordt de definitieve Resultaatsovereenkomst Beschermd Wonen op de site geplaatst.  Uiterlijk woensdag 5 november dient uw organisatie de handtekening aan te leveren via de site. 11Titel van de presentatie

12 Vragen? 12


Download ppt "Beschermd wonen Overlegtafel 16 oktober 2014. Reacties op de RO BW  Foutje geslopen in definitie BW, is weer aangepast  Verder meerdere kleine aanpassingen."

Verwante presentaties


Ads door Google