De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Transitie-arrangement Wmo Regio Amersfoort

Verwante presentaties


Presentatie over: "Transitie-arrangement Wmo Regio Amersfoort"— Transcript van de presentatie:

1 Transitie-arrangement Wmo Regio Amersfoort
4/6/2017 Transitie-arrangement Wmo Regio Amersfoort

2 4/6/2017 Doel transitie-arrangement: Het organiseren van continuïteit van zorg voor bestaande cliënten in het overgangsjaar 2015 en de nadere uitwerking van de beweging in het sociaal domein

3 Transitie-arrangement voor welke onderdelen?
4/6/2017 Transitie-arrangement voor welke onderdelen? Wel: Dagbesteding Vervoer Individuele begeleiding Kortdurend verblijf Individuele cliëntondersteuning door MEE Niet: - Hulp bij het huishouden (apart traject) Beschermd wonen (andere regio-indeling)

4 Vertrekpunt RTA Vertrouwen tussen gemeenten en aanbieders dat we er in 2015 samen uit gaan komen op deze manier; RTA is voor de duur van 1 jaar, in 2016 nieuwe inkoop; Zo goed mogelijk omgaan met de situatie: rijkskorting is een gegeven; Ook in 2015 al koersen op vernieuwing.

5 Inhoudelijke uitgangspunten
Zelfredzaamheid voorop; De omgeving doet mee; Voorkomen is beter dan genezen; Oplossingen per persoon, soms samen; We laten niemand vallen; Hulp dichtbij huis; Eén huishouden, één plan, één regisseur; Snelle interventies als hulp nodig is.

6 Individuele begeleiding
Doel is het vergroten van zelfredzaamheid en participatie; Begeleiding bij Algemene dagelijkse levensverrichtingen onderdeel van de individuele begeleiding in 2015; Informele ondersteuning en basiszorginfrastructuur zijn voorliggend;

7 Dagbesteding Ontmoeten en activeren lopen door elkaar heen;
Het eindbeeld is een keten van open naar beschut; Voor 67- koppeling met activering sociale zekerheid; Activiteiten en vindplaatsen sluiten aan bij welzijns- en vrijwilligerswerk in de wijk.

8 Vervoer en kortdurend verblijf
Vervoer in 2015 nog gecombineerd met dagbesteding, daarna apart; Logeren via een PGB, daarnaast nog een klein deel tijdelijk verblijf.

9 Cliëntondersteuning door MEE
Individuele begeleiding in de meeste gemeenten via wijkteams/gebiedsteams Collectieve ondersteuning vanuit de basiszorginfrastructuur; Voor diagnostiek en specialistische ondersteuning/inzet worden regionaal afspraken gemaakt over de invulling.

10 Kader 1 jaar overgangsrecht voor bestaande cliënten, 5 jaar voor GGZ-C
4/6/2017 Kader 1 jaar overgangsrecht voor bestaande cliënten, 5 jaar voor GGZ-C Korte implementatieperiode door vertraging wetgevingstraject Forse kortingen door rijk op budget Beweging in sociaal domein Niet de functies komen over maar de budgetten

11 Gewenste resultaat Continuïteit van zorg voor bestaande cliënten;
4/6/2017 Gewenste resultaat Continuïteit van zorg voor bestaande cliënten; Realisatie van voldoende niveau ondersteuningsinfrastructuur; Indicatieve budgettoedeling voor aanbieders van voormalige AWBZ-taken, binnen budgettaire kaders; Heldere knip tussen algemene en specifieke zorg (wel/niet toegangsbesluit nodig); Inhoudelijke, organisatorische en financiële uitgangspunten voor samenwerking zorgaanbieders/gemeenten. Gezamenlijk de beweging in het sociaal domein maken (aanbieders, cliënten, gemeenten en burgers)

12 Financiële vertaling budget in RTA
4/6/2017 Financiële vertaling budget in RTA Budgetten van het rijk zijn vertrekpunt, de korting wordt doorvertaald naar de aanbieders; Meer algemene ondersteuning door generalistische teams en minder specifieke zorg; Ruimte inbouwen voor innovatie. Uitvoeringskosten en risico- opslag

13 4/6/2017 Planning (voorlopig) Begin 1 of 8 juli Vaststelling RTA door college’s B&W 1 juli Start uitvraag bij aanbieders Half augustus Einddatum indienen offerte September Budgetonderhandelingen November Vaststelling begroting door Gemeenteraad


Download ppt "Transitie-arrangement Wmo Regio Amersfoort"

Verwante presentaties


Ads door Google