De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regio Holland Rijnland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regio Holland Rijnland"— Transcript van de presentatie:

1 Regio Holland Rijnland
Beschermd wonen Regio Holland Rijnland

2 Uitgaan van bestaande situatie
Titel van de presentatie Uitgaan van bestaande situatie Vertrekpunt: huidige volume intramurale plekken Tot 5 jaar overgangsrecht cliënten Centrale toegang, te ontwikkelen met partners Concept resultaatsovereenkomst Beschermd Wonen versie 2 op de site

3 Titel van de presentatie
Intramurale zzp’s Vasthouden aan structuur ZZP’s inclusief of exclusief dagbesteding Volgen van landelijke afspraken voor de Normatieve Huisvestings Component Volume toekomst afhankelijk van vraag maar ook ruimte in budget en innovatie/ontwikkelagenda 2015/2016

4 Titel van de presentatie
Zzp’s extramuraal Huidige cliëntenbestand is voor een deel extramuraal verzilverd Beeld op cliëntniveau is zeer gevarieerd Veronderstelling: Een deel is overbruggingszorg Een deel redt het in de huidige setting en hoeft niet intramuraal te wonen

5 Intramurale zzp’s Vasthouden aan indeling zzp’s
Titel van de presentatie Intramurale zzp’s Vasthouden aan indeling zzp’s Inclusief of exclusief dagbesteding NZA tarief minus korting Zorgkantoor vergoedt nu gemiddeld minus 3,5% 3,5% vrijspelen voor innovatie nieuwe cliënten Normatieve huisvestingscomponent conform landelijke afspraken, uitgaande van de huidige situatie per dienstverlener

6 Tariefvoorstel intramurale zzp’s
Titel van de presentatie Tariefvoorstel intramurale zzp’s zzp1 zzp2 zzp3 zzp4 zzp5 zzp6 excl DB NZA 2014 62,15 100,51 110,93 133,73 145,82 183,97 Voorstel - 7% 57,80 93,48 103,17 124,37 135,61 171,10 Incl DB NZA 2014 86,87 122,99 136,22 160,40 172,98 211,79 Voorstel -7% 80,79 114,39 126,69 149,17 160,87 196,96 NHC Conform landelijke richtlijnen

7 Dilemma’s extramuraal
Titel van de presentatie Dilemma’s extramuraal Huidig zorgverbruik per cliënt: de verschillen in zorgverbruik zijn enorm! Oog voor intensiteit per maand per cliënt in zorgverbruik, met name hogere zzp’s. Graag uw reactie over: Toewerken naar tarieven conform resultaatsovereenkomst begeleiding? Alleen voor overbruggingszorg of voor constructie met scheiden van wonen en zorg? Declareren per dag of per 4 weken?

8 Titel van de presentatie
Ontwikkelagenda 2015 Extramurale begeleiding: wat is centrumgemeente en wat is lokale Wmo? Toegang optimaliseren: veldtafel met gespecialiseerde aanbieders Analyse huidige cliëntenbestand, inzicht wachtlijst en zicht op aantal plekken dat voor de regio gewenst is

9 Werkwijze Tariefvoorstel
Het proces van bestuurlijk contracteren zal de centrumgemeente Leiden een concept tariefvoorstel aan de fysieke (en daarmee ook aan de digitale) overlegtafel presenteren. Plenair kunnen er toelichtende vragen worden gesteld; Aanbieders kunnen (beargumenteerd) bilateraal via de digitale weg hun opmerkingen/voorstellen doen; De centrumgemeente zal op basis van de ingekomen reacties, indien nodig, met een nieuw tariefvoorstel komen; Tariefvoorstel is integraal onderdeel van de resultaatovereenkomst.

10 Titel van de presentatie
Verder traject Aan deze tafel wel gesprek over systematiek, niet over de hoogte van de tarieven (ACM!). Reactie op de hoogte van tarieven bilateraal via de site bestuurlijk contracteren. Deadline: uiterlijk 12 oktober reactie insturen.

11 Titel van de presentatie
Vragen?


Download ppt "Regio Holland Rijnland"

Verwante presentaties


Ads door Google