De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beschermd wonen Regio Holland Rijnland. Uitgaan van bestaande situatie  Vertrekpunt: huidige volume intramurale plekken  Tot 5 jaar overgangsrecht cliënten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beschermd wonen Regio Holland Rijnland. Uitgaan van bestaande situatie  Vertrekpunt: huidige volume intramurale plekken  Tot 5 jaar overgangsrecht cliënten."— Transcript van de presentatie:

1 Beschermd wonen Regio Holland Rijnland

2 Uitgaan van bestaande situatie  Vertrekpunt: huidige volume intramurale plekken  Tot 5 jaar overgangsrecht cliënten  Centrale toegang, te ontwikkelen met partners  Concept resultaatsovereenkomst Beschermd Wonen versie 2 op de site 2Titel van de presentatie

3 Intramurale zzp’s  Vasthouden aan structuur ZZP’s inclusief of exclusief dagbesteding  Volgen van landelijke afspraken voor de Normatieve Huisvestings Component  Volume toekomst afhankelijk van vraag maar ook ruimte in budget en innovatie/ontwikkelagenda 2015/2016 3Titel van de presentatie

4 Zzp’s extramuraal  Huidige cliëntenbestand is voor een deel extramuraal verzilverd  Beeld op cliëntniveau is zeer gevarieerd Veronderstelling:  Een deel is overbruggingszorg  Een deel redt het in de huidige setting en hoeft niet intramuraal te wonen 4Titel van de presentatie

5 Intramurale zzp’s  Vasthouden aan indeling zzp’s  Inclusief of exclusief dagbesteding  NZA tarief minus korting  Zorgkantoor vergoedt nu gemiddeld minus 3,5%  3,5% vrijspelen voor innovatie nieuwe cliënten  Normatieve huisvestingscomponent conform landelijke afspraken, uitgaande van de huidige situatie per dienstverlener 5Titel van de presentatie

6 Tariefvoorstel intramurale zzp’s zzp1zzp2zzp3zzp4zzp5zzp6 excl DB NZA 2014 62,15100,51110,93133,73145,82183,97 Voorstel - 7% 57,8093,48103,17124,37135,61171,10 Incl DB NZA 2014 86,87122,99136,22160,40172,98211,79 Voorstel - 7% 80,79114,39126,69149,17160,87196,96 NHCConform landelijke richtlijnen 6Titel van de presentatie

7 Dilemma’s extramuraal Huidig zorgverbruik per cliënt: de verschillen in zorgverbruik zijn enorm! Oog voor intensiteit per maand per cliënt in zorgverbruik, met name hogere zzp’s. Graag uw reactie over:  Toewerken naar tarieven conform resultaatsovereenkomst begeleiding?  Alleen voor overbruggingszorg of voor constructie met scheiden van wonen en zorg?  Declareren per dag of per 4 weken? 7Titel van de presentatie

8 Ontwikkelagenda 2015  Extramurale begeleiding: wat is centrumgemeente en wat is lokale Wmo?  Toegang optimaliseren: veldtafel met gespecialiseerde aanbieders  Analyse huidige cliëntenbestand, inzicht wachtlijst en zicht op aantal plekken dat voor de regio gewenst is 8Titel van de presentatie

9 9 Werkwijze Tariefvoorstel  Het proces van bestuurlijk contracteren zal de centrumgemeente Leiden een concept tariefvoorstel aan de fysieke (en daarmee ook aan de digitale) overlegtafel presenteren. Plenair kunnen er toelichtende vragen worden gesteld;  Aanbieders kunnen (beargumenteerd) bilateraal via de digitale weg hun opmerkingen/voorstellen doen;  De centrumgemeente zal op basis van de ingekomen reacties, indien nodig, met een nieuw tariefvoorstel komen;  Tariefvoorstel is integraal onderdeel van de resultaatovereenkomst.

10 Verder traject  Aan deze tafel wel gesprek over systematiek, niet over de hoogte van de tarieven (ACM!).  Reactie op de hoogte van tarieven bilateraal via de site bestuurlijk contracteren. Deadline: uiterlijk 12 oktober reactie insturen. 10Titel van de presentatie

11 Vragen? 11Titel van de presentatie


Download ppt "Beschermd wonen Regio Holland Rijnland. Uitgaan van bestaande situatie  Vertrekpunt: huidige volume intramurale plekken  Tot 5 jaar overgangsrecht cliënten."

Verwante presentaties


Ads door Google