De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hervorming langdurige zorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hervorming langdurige zorg"— Transcript van de presentatie:

1 Hervorming langdurige zorg
Kennissessie Gemeenten en Zorg & Welzijn

2 Ondersteuning en zorg gaat over mensen

3 Waarom hervorming langdurige zorg?
Betere kwaliteit ondersteuning en zorg Meer voor elkaar zorgen Financiële houdbaarheid langdurige zorg

4 Visie op langdurige ondersteuning en zorg
Uitgangspunten: Uitgaan van wat mensen wel kunnen Eerst kijken naar eigen mogelijkheden Voor wie niet meer zelfredzaam kan zijn, is er altijd ondersteuning of zorg De meest kwetsbaren hebben recht op zorg met verblijf in een instelling

5

6 Overgangsrecht cliënten
Wlz Hebben is houden, mensen die nu in verpleeg/verzorgingshuis wonen, houden recht op verblijf in een instelling. Mensen met intramurale indicatie die niet intramuraal wonen: Hoog ZZP toegang tot Wlz Laag ZZP, op 1 januari 2016 kiezen: - thuis blijven wonen (Wmo en Zvw) - Alsnog intramuraal gaan wonen (Wlz) Extramurale functies= overgangsrechtrecht Zvw en Wmo. Uitzondering groep mensen die intensief zorg en toezicht nabij nodig hebben. Die kunnen kiezen, krijgen begin oktober een brief hierover. Wmo Mensen hebben in 2015 recht op ondersteuning zoals beschreven in indicatie (welke ondersteuning, hoeveel en tot wanneer). Voor PGB en ZIN.

7 Overgangsrecht cliënten
Zvw Alle mensen die op zorg ontvangen uit de AWBZ, ontvangen op 1 januari zorg van dezelfde aanbieder. PGB overgangsrecht 1 jaar. Jeugd In 2015 recht op ondersteuning, tenzij indicatie eerder afloopt. Zelfde aanbieder, tenzij

8 Implementatie Werkafspraken gelden tm 2016
Cockpit overleg, communicatie, monitoring, werkafspraken HLZ met coalitie partijen Op 28 maart zijn de landelijke transitieafspraken aan de TK gestuurd. Ook: Transitieplanen per wet (staat wanneer wat klaar moet zijn) Communicatieplan Akkoord verpleging en verzorging Afspraken GGZ Facilitering: Secretaris voor de regio Ondersteuning voor de regio via Invoorzorg Vindplaatsen online TransitieBureau Wmo en Jeugd Vraagstukken: 1) continuïteit ondersteuning en zorg 2) herstructurering vastgoed 3) arbeidsmarkt 4) informatievoorziening 5) administratieve lasten 6) zorgvernieuwing 2 soorten regionaal overleg Ondersteund door secretarissen samenwerking zorgverzekeraars en gemeenten en overlegtafel regionale samenwerking transitie (meerdere partijen) Werkafspraken HLZ met coalitie partijen Cockpit overleg en Bestuurlijk overleg Monitoring Communicatie

9 Communicatie aan cliënten
Cliënten willen weten: hoe verandert mijn zorg, wat krijg ik volgend jaar, blijft mijn vaste begeleider, etc Half oktober landelijke en regionale dagbladen en vervolgens spots op tv en radio. (reeds online) Informatiepunt behorend bij website met gratis telefoonnummer beschikbaar vanaf start mediacampagne. Informatiefolders (algemeen, intramuraal, extramuraal, pgb en ggz) zullen worden verspreid via huisartsen, apotheken, gemeenten en bibliotheken.

10 Communicatie aan cliënten

11 Informatie en ondersteuning
Websites Ondersteuning Transitiebureau Wmo en jeugd Ondersteuningsteam decentralisaties Draaiboek en helpdesk aanbieders (www.hervorminglangdurigezorg.nl) Toolkit hervorming langdurige zorg App voor professionals Interventieteam hervorming langdurige zorg (continuiteit van zorg en voorkomen onnodige ontslagen, Doekle Terpstra) Aanjaagteam langer thuis wonen (Marnix Norder) Maandelijks Communicatie overzicht 3D In de regio Vertegenwoordigers van gemeenten en van zorgverzekeraars Secretaris voor de regio Ondersteuning voor de regio via Invoorzorg 1 aangeven dat dit voor deze regio’s geldt maar in 6 Wmo regio’s is gekozen voor een subregionale indeling Behoeften en zorgen rechtstreeks naar ons of via branchepartijen. In voor burgers: monitoren gevolgen voor clienten en mantelzorgers en programma om mensen te empoweren zelf oplossingen te zoeken voor vraagstukken, netwerk inzetten en/of opbouwen. Monitoring npcf: monitoren gevolgen voor clienten en mantelzorgers. Verschil tussen monitoring in voor burgers en npcf is doelgroep

12 Arbeidsmarkt Functies veranderen en banen verdwijnen
Actieplan ‘voorkom onnodige ontslagen’ (juli 2014) Maatregelen: HH toelage (2X € 75 mln, mensen extra aan het werk) Voorwaarden HH toelage verruimd (inzet voor brede persoonlijke dienstverlening, meer vrijheid in de vormgeving, meer financiële ruimte). €100 mln voor sectorplan in de zorg om mensen aan het werk te houden in de zorg of te begeleiden naar werk buiten de zorg ( mensen). Interventieteam hervorming langdurige zorg als inkoopproces te traag gaat of vastloopt (bemiddelende en adviserende rol). Aanvullende dienstverlening door UWV als mensen meer ondersteuning nodig hebben dan via de sectorplannen wordt geboden.


Download ppt "Hervorming langdurige zorg"

Verwante presentaties


Ads door Google