De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gebiedsgerichte pilots WMO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gebiedsgerichte pilots WMO"— Transcript van de presentatie:

1 Gebiedsgerichte pilots WMO
Wmo in de sas conferentie Gebiedsgerichte pilots WMO Klankbordgroep WMO Presentatie Rutger Krabbendam 7 september 2006 Gemeente Amsterdam | Wmo servicecentrum 16 juni 2006

2 Pilot Gebiedsgericht Werken
7 september 2006 Wmo servicecentrum Pilot Gebiedsgericht Werken Onderdeel van het vierjarig WMO-uitvoeringsprogramma Drie pilots: Zuideramstel, Bos&Lommer en Noord Twee belangrijke doelstellingen: - ontwikkeling integraal WMO-programma op 6 domeinen - ontwikkeling procesaanpak voor andere stadsdelen “Winst” boeken, o.a.: - Beter bereik van de WMO-doelgroep - Sluitende keten voor de WMO-doelgroep

3 Uitgangspunten WMO-programma
7 september 2006 Wmo servicecentrum Uitgangspunten WMO-programma Integrale dienstverlening: nu vaak fragmentarisch Dienstverleningsconcept WMO Amsterdam Een uniform basispakket met herkenbare prestaties Maatwerk binnen stadsdelen waar wenselijk Optimale taakverdeling en verantwoordelijkheden centrale stad, stadsdelen en derden

4 Traject Gebiedsgerichte Pilot WMO
7 september 2006 Wmo servicecentrum Traject Gebiedsgerichte Pilot WMO Stap 0 Projectopzet Stap 1 Inventarisatie Stap 2 V&A analyse Stap 3 Concept Wmo programma Stap 4 Definitief Wmo programma

5 Werkwijze 1. Inzicht in de huidige situatie:
7 september 2006 Wmo servicecentrum Werkwijze 1. Inzicht in de huidige situatie: Aanbodinventarisatie per WMO-domein Vraagprognose op basis van - trends&ontwikkelingen - huidige gebruikgegevens - demografische ontwikkelingen 2. Inzicht in de toekomstige situatie: Vraag&Aanbod analyse gericht op toekomstig WMO programma 3. Drie integrale Wmo-stadsdeelprogramma’s

6 1. Huidige situatie: Aanbod
7 september 2006 Wmo servicecentrum 1. Huidige situatie: Aanbod Beleidsdocument Doelgroep/aandachtsgroep Aanbieder Kosten Begroting Contractvorm Effecten Product Bereik Domein(en) Thema(‘s) - resultaatsgebied Beleidsprogramma Wettelijke prestatieveld Beleidsdoelstelling

7 1. Huidige situatie: Vraagprognose
7 september 2006 Wmo servicecentrum 1. Huidige situatie: Vraagprognose Omvang en samenstelling doelgroep, Ontwikkeling in vraagpatronen, Trends&Ontwikkelingen er op uit om met mensen over zorgvraag te spreken (sensoren in de stadsdelen, aanbieders, etc) deskundigen vullen leemten in waar nodig Aftappen aanbieders Gebruik(ers)gegevens (O&S, Vraagwijzerloketten) Demografie (Staat van de stad, etc) Verzoek registratiecommissie

8 2. Toekomstige situatie vraag-aanbodanalyse Op basis van de analyse:
7 september 2006 Wmo servicecentrum 2. Toekomstige situatie vraag-aanbodanalyse Op basis van de analyse: Voorstel voor beleidswijzigingen Toekomstige WMO-opgave

9 7 september 2006 Wmo servicecentrum 3. Nieuw WMO-programma Integraal Wmo-stadsdeelprogramma (doelstellingen – producten – aantallen - budget – organisatie) Omschrijving van producten en diensten die ingezet kunnen worden om de programma’s te realiseren Een verdere precisering van welke producten op stadsdeelniveau en welke op stedelijk niveau georganiseerd moeten worden

10 7 september 2006 Wmo servicecentrum Planning Augustus: “Feitenboek” gereed (aanbodinventarisatie + vraagprognose per domein) Begin september Vraag&Aanbod analyse Half september 1e concept “WMO-programma” Eind september 1e concept “WMO-programma” met aanbieders en cliëntorganisaties bespreken Eind oktober “WMO-programma” gereed

11 Betrokkenheid cliëntorganisaties
7 september 2006 Wmo servicecentrum Betrokkenheid cliëntorganisaties Aanbiedersbijeenkomsten Bij aanvang van pilot over Vraag&Aanbodinventarisatie Slotbijeenkomst over toekomstige WMO-opgave: - 26 sept. Zuideramstel - Medio okt. Bos&Lommer

12 Krijgen we de vraag op deze wijze voldoende boven tafel?
7 september 2006 Wmo servicecentrum Voor de discussie: Krijgen we de vraag op deze wijze voldoende boven tafel?


Download ppt "Gebiedsgerichte pilots WMO"

Verwante presentaties


Ads door Google