De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

7 september 2006 Gebiedsgerichte pilots WMO Klankbordgroep WMO Presentatie Rutger Krabbendam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "7 september 2006 Gebiedsgerichte pilots WMO Klankbordgroep WMO Presentatie Rutger Krabbendam."— Transcript van de presentatie:

1 7 september 2006 Gebiedsgerichte pilots WMO Klankbordgroep WMO Presentatie Rutger Krabbendam

2 7 september 2006 Wmo servicecentrum 2 Pilot Gebiedsgericht Werken  Onderdeel van het vierjarig WMO-uitvoeringsprogramma  Drie pilots: Zuideramstel, Bos&Lommer en Noord  Twee belangrijke doelstellingen: - ontwikkeling integraal WMO-programma op 6 domeinen - ontwikkeling procesaanpak voor andere stadsdelen  “Winst” boeken, o.a.: - Beter bereik van de WMO-doelgroep - Sluitende keten voor de WMO-doelgroep

3 7 september 2006 Wmo servicecentrum 3 Uitgangspunten WMO-programma  Integrale dienstverlening: nu vaak fragmentarisch  Dienstverleningsconcept WMO Amsterdam -Een uniform basispakket met herkenbare prestaties -Maatwerk binnen stadsdelen waar wenselijk  Optimale taakverdeling en verantwoordelijkheden centrale stad, stadsdelen en derden

4 7 september 2006 Wmo servicecentrum 4 Traject Gebiedsgerichte Pilot WMO Stap 0 Projectopzet Stap 1 Inventarisatie Stap 2 V&A analyse Stap 3 Concept Wmo programma Stap 4 Definitief Wmo programma

5 7 september 2006 Wmo servicecentrum 5 Werkwijze 1. Inzicht in de huidige situatie:  Aanbodinventarisatie per WMO-domein  Vraagprognose op basis van -trends&ontwikkelingen -huidige gebruikgegevens -demografische ontwikkelingen 2. Inzicht in de toekomstige situatie:  Vraag&Aanbod analyse gericht op toekomstig WMO programma 3. Drie integrale Wmo-stadsdeelprogramma’s

6 7 september 2006 Wmo servicecentrum 6 1. Huidige situatie: Aanbod  Beleidsdocument  Doelgroep/aandachtsgroep  Aanbieder  Kosten  Begroting  Contractvorm  Effecten  Product  Bereik  Domein(en)  Thema(‘s) - resultaatsgebied  Beleidsprogramma  Wettelijke prestatieveld  Beleidsdoelstelling

7 7 september 2006 Wmo servicecentrum 7 1. Huidige situatie: Vraagprognose  Omvang en samenstelling doelgroep,  Ontwikkeling in vraagpatronen,  Trends&Ontwikkelingen  er op uit om met mensen over zorgvraag te spreken (sensoren in de stadsdelen, aanbieders, etc)  deskundigen vullen leemten in waar nodig  Aftappen aanbieders  Gebruik(ers)gegevens (O&S, Vraagwijzerloketten)  Demografie (Staat van de stad, etc)  Verzoek registratiecommissie

8 7 september 2006 Wmo servicecentrum 8 2. Toekomstige situatie  vraag-aanbodanalyse Op basis van de analyse:  Voorstel voor beleidswijzigingen  Toekomstige WMO-opgave

9 7 september 2006 Wmo servicecentrum 9 3. Nieuw WMO-programma  Integraal Wmo-stadsdeelprogramma (doelstellingen – producten – aantallen - budget – organisatie)  Omschrijving van producten en diensten die ingezet kunnen worden om de programma’s te realiseren  Een verdere precisering van welke producten op stadsdeelniveau en welke op stedelijk niveau georganiseerd moeten worden

10 7 september 2006 Wmo servicecentrum 10 Planning  Augustus: “Feitenboek” gereed (aanbodinventarisatie + vraagprognose per domein)  Begin september Vraag&Aanbod analyse  Half september 1e concept “WMO-programma”  Eind september 1e concept “WMO-programma” met aanbieders en cliëntorganisaties bespreken  Eind oktober “WMO-programma” gereed

11 7 september 2006 Wmo servicecentrum 11 Betrokkenheid cliëntorganisaties Aanbiedersbijeenkomsten  Bij aanvang van pilot over Vraag&Aanbodinventarisatie  Slotbijeenkomst over toekomstige WMO-opgave: - 26 sept. Zuideramstel -Medio okt. Bos&Lommer

12 7 september 2006 Wmo servicecentrum 12 Voor de discussie: Krijgen we de vraag op deze wijze voldoende boven tafel?


Download ppt "7 september 2006 Gebiedsgerichte pilots WMO Klankbordgroep WMO Presentatie Rutger Krabbendam."

Verwante presentaties


Ads door Google