De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene voorziening Huishoudelijke hulp (en plan voor HHT)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene voorziening Huishoudelijke hulp (en plan voor HHT)"— Transcript van de presentatie:

1 Algemene voorziening Huishoudelijke hulp (en plan voor HHT)
1 Algemene voorziening Huishoudelijke hulp (en plan voor HHT) en de maatwerkwerkvoorziening HO Leidse regio 16 oktober 2014

2 Inhoud presentatie Stand van zaken indiening Plan voor Huishoudelijke Hulp toelage bij VWS 1) Oegstgeest en 2) Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude. Resultaatovereenkomst HO met een concept appendix voor de algemene voorziening Nieuwe CAO VVT verwerkt in tarieven voor maatwerk- en algemene voorziening HO. Wijze van facturatie van de Algemene voorziening.

3 Plannen HHT ingediend bij VWS
Door gemeenten Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude is een gezamenlijk plan op 26-9 ingediend (met hierin zowel voorstel A als B opgenomen). Geen vragen van ministerie gekregen. Zie website voor het ingediende plan! Verwachting is dat eerste helft van november officieel bericht van VWS wordt ontvangen Gemeente Oegstgeest heeft deze week eigen plan bij ministerie VWS ingediend. Verwachting is dat rond 1 december officieel bericht van VWS wordt ontvangen.

4 Plannen HHT vergeleken
Oegstgeest Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude* Definitie doelgroep minima 110% van bijstandsnorm 110% (Ld, Z) en 120% (L) Hoogte tegemoetkoming aan cliënt, niet zijnde minima, per uur door gemeente € 7,50 € 12,50 (2015) € 10,00 (2016) Tegemoetkoming inkomensgrens op 225% nee ja * Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude hebben ook een plan A ingeleverd, hier wordt alleen plan B van deze gemeenten vergeleken met het plan van Oegstgeest

5 Resultaatovereenkomst als gevolg van tijdspad VWS reactie plannen HHT
We maken resultaatovereenkomst voor Huishoudelijke Ondersteuning voor het Onderdeel Maatwerkvoorziening helemaal af. Door de resultaatovereenkomst spreekt de aanbieder intentie tot aangaan van de verplichting tot leveren van nog nader te bepalen algemene voorziening uit. Algemene voorziening staat verwoord in een aparte appendix. Concept appendix wordt pas definitief na antwoord van ministerie van VWS.

6 Nieuwe cao VVT en tarieven voor HO
Bij tarieven is uitgegaan van middelste trede van de huidige schaal (FWG 10 voor algemene voorziening en de maatwerkvoorziening HO basis, FWG 20 voor HO speciaal). We gaan uit van circa 25% werkgeverslasten, maximaal 20% overhead en maximaal 20% non-productiviteit en een marge. Voor de algemene voorziening en de maatwerkvoorziening HO basis is rekening gehouden met samenvoeging van de schalen FWG 10 en 15 tot een nieuwe schaal en dat medewerkers horizontaal over gaan met per 1 maart 2015 een structurele verhoging van 1,5%.

7 Nieuwe cao VVT en tarieven voor HO
Bij HO basis en HO speciaal is gekeken naar huidig gemiddeld aantal geleverde uren. Bij HO speciaal is naar alle uren gekeken (indien meer dan 6 uur, voor maximaal 6 uur meegeteld), bij HO basis is naar alle uren gekeken waarbij meer is geleverd dan 3 uur (indien meer dan 6 uur, voor maximaal 6 uur meegeteld). Van deze gemiddeld uren is 75% genomen (efficiency vanwege niet meer indiceren in uren). Dit leidt tot: 14 uur per 4 weken (3,5 uur per week) bij HO Basis 16 uur per 4 weken (4 uur per week) bij HO speciaal inclusief lichte begeleiding (hierbij zijn 75% van gemiddeld aantal uur voor Huishoudelijke hulp B plus 80% van het gemiddeld aantal uren bij laagste intensiteit van Begeleiding Basis genomen).

8 Tarieven maatwerkvoorziening HO

9 Algemene voorziening: tarief

10 Algemene voorziening: tegemoetkoming
Minima: volledig Boven minimagrens: Oegstgeest: € 7,50 per uur. Andere gemeenten: € 10,00 per uur (2016 en in 2015 € 12,50) begrensd tot 225% van sociaal minimum. Gemeenten kiezen vooralsnog niet voor vouchers (we voorzien ingewikkelde uitgifte en inname van de vouchers).

11 Algemene voorziening: facturatie
Gemeenten meldt bij aanmelding van de cliënt of cliënt minima is, een inkomen heeft tussen minima-grens en 225% of meer dan 225% (voor Oegstgeest geldt dat laatste onderscheid niet). Aanbieders kunnen de kosten voor minima-cliënten per 4 weken volledig declareren bij gemeenten. Cliënten met inkomen boven de minimabeleidsnorm (en tot en met 225% van sociaal minimum) betalen gedeelte zelf en krijgen voor gedeelte tegemoetkoming vanuit de gemeenten.

12 Algemene voorziening: facturatie (2)
Hoe maken we dit praktisch uitvoerbaar met zo min mogelijk administratieve lasten? cliënt betaalt aan de aanbieder via een automatische incasso maandelijks/ per 4 weken een voorschotnota (bijv. ingeval van cliënt uit Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude bijv. € 90 (10 uur x € 9). Aan het einde van het jaar volgt er een eindafrekening (zie energienota); Aanbieder declareert voor alle bestaande cliënten in begin van het jaar via een voorschotfactuur aantal cliënten x maximaal 125 uur per cliënt per jaar x € 12,50 (Oegstgeest € 7,50). Aan het einde van het jaar volgt een eindafrekening op basis van werkelijk geleverde uren en de nieuwe cliënten die gedurende het jaar zijn ingestroomd. Voor Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude geldt nog: cliënten met inkomen meer dan 225% moeten het zelf gaan betalen. Cliënt krijgt de volledige rekening van de aanbieder.

13 bespreekpunten Is het mogelijk en zo ja hoe, dat de algemene voorziening, ook na het vervallen van de inzet van de HHT-gelden, interessant blijft voor mensen boven de minima-grens? Via het cao VVT stijgt de prijs nog de komende jaren, is het reëel dat mensen straks in 2017 voor € 22,50 of € 25 per uur huishoudelijk werk blijven afnemen? Hanteren we een maximaal tarief (u mag ook lager tarief aan cliënten aanbieden) of vast tarief ? Zijn er nog slimmere ideeën voor de facturatie aan cliënten boven de minima-grens?

14 Maaltijdvoorziening Al besloten is dat per 1 juli 2015 we de maaltijdvoorziening uit de Huishoudelijke hulp halen. Hoe geven we dat nader handen en voeten? => graag voorstellen bilateraal via website, deadline oktober 22 oktober.

15 Appendix Concept appendix zal bevatten:
De verplichting tot leveren van de algemene voorziening Het (maximum) uurtarief De voorlopige tegemoetkoming vanuit de gemeente De wijze van facturatie.

16 Vragen


Download ppt "Algemene voorziening Huishoudelijke hulp (en plan voor HHT)"

Verwante presentaties


Ads door Google