De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PROGRAMMA VERNIEUWING P&C CYCLUS 8 FEBRUARI 2012 Korte intro (wethouder Kolff) Wat is de huidige situatie en wat is wettelijk verplicht (hoofd financiën)

Verwante presentaties


Presentatie over: "PROGRAMMA VERNIEUWING P&C CYCLUS 8 FEBRUARI 2012 Korte intro (wethouder Kolff) Wat is de huidige situatie en wat is wettelijk verplicht (hoofd financiën)"— Transcript van de presentatie:

1 PROGRAMMA VERNIEUWING P&C CYCLUS 8 FEBRUARI 2012 Korte intro (wethouder Kolff) Wat is de huidige situatie en wat is wettelijk verplicht (hoofd financiën) Presentatie van vernieuwingen uit den lande: * spreker gemeente Gouda (concerncontroller Gouda) spreker Hiemstra en de Vries Presentatie ideeën raad vanuit inventarisatieronde (griffie) Plenaire discussie Conclusies en vervolgproces

2 Traject kaderstelling 2014 Commissie ABZ 13 februari 2013

3 Inhoud ·Doel ·Planning traject ·Te verwachten ontwikkelingen

4 Doel Gemeente krijgt de komende jaren te maken met ingrijpende ontwikkelingen onder meer vanwege rijksbeleid; Ondanks grote onzekerheid over maatregelen en uitwerking daarvan is sluitende begroting 2014 noodzakelijk en ook een sluitende meerjarenbegroting (“duurzaam evenwicht”); Gezien grote impact ontwikkelingen gezamenlijk optrekken bij verschillende stappen die worden gezet in aanloop naar kaderstelling 2014.

5 Planning traject 1.Bespreken traject en kennisname te verwachten ontwikkelingen (13 februari); 2.Presentatie financieel perspectief (met effecten regeerakkoord en uitgangspunten begroting) en inventarisatie beïnvloedingsmogelijkheden (20 maart); 3.Geactualiseerd financieel perspectief met eerste opzet voor dekkingsplan (17 april); 4.Kaderstelling 2014 in voorjaarsnota (25 juni).

6 Planning traject Vooralsnog blijft er grote onzekerheid over maatregelen en gevolgen daarvan voor Nieuwegein: werken met goede inschattingen en helderheid over (on)zekerheden. Besluitvorming vindt plaats in voorjaarsnota; eerdere bijeenkomsten zijn opiniërend. Op- en aanmerkingen uit bijeenkomsten worden meegenomen in volgende fase.

7 Te verwachten ontwikkelingen Grote effecten van maatregelen regeerakkoord op gemeenten. ·Veel maatregelen moeten nog worden besloten; ·Besloten maatregelen moeten vervolgens verder worden uitgewerkt; ·Uitwerkingen leiden tot verfijning van de berekende effecten; ·Deel maatregelen heeft al effect in 2014; ander deel wordt pas op langere termijn ingevoerd (periode 2015-2020).

8 Te verwachten ontwikkelingen Verschillende soorten maatregelen: ·Directe ingrepen in hoogte algemene uitkering. Onderhandelaarsakkoord: afschaffing BTW- compensatiefonds gaat niet door, maar grote korting op algemene uitkering blijft. ·Overdracht taken naar (samenwerkende) gemeenten met korting op over te hevelen budgetten. ·Aanpassingen in bestaande taken met korting op budgetten. ·Efficiencykortingen op algemene uitkering.

9 Meer doen met minder middelen: hoe gaan we daar mee om?


Download ppt "PROGRAMMA VERNIEUWING P&C CYCLUS 8 FEBRUARI 2012 Korte intro (wethouder Kolff) Wat is de huidige situatie en wat is wettelijk verplicht (hoofd financiën)"

Verwante presentaties


Ads door Google