De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene voorziening Huishoudelijke hulp (en plan voor HHT)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene voorziening Huishoudelijke hulp (en plan voor HHT)"— Transcript van de presentatie:

1 Algemene voorziening Huishoudelijke hulp (en plan voor HHT)
1 Algemene voorziening Huishoudelijke hulp (en plan voor HHT) en de maatwerkwerkvoorziening HO Leidse regio 2 oktober 2014

2 Inhoud presentatie Indienen Plan voor Huishoudelijke Hulp toelage bij VWS op 26 september en verdere proces van Ministerie VWS tav ingediende plan. Gevolgen van tijdspad VWS voor de resultaatovereenkomst Gevolgen van principe-akkoord nieuwe cao VVT Nadere verkenning voorstel B van de algemene voorziening. Maaltijdvoorziening.

3 Plan HHT ingediend en medio november reactie VWS
Dank voor uw reactie op de concept-plannen zoals weergegeven in de presentatie van 22 september en voor uw intentie om dit verder met ons uit te werken Door gemeenten Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude is een gezamenlijk plan ingediend (met hierin zowel voorstel A als B opgenomen). Zie website voor het ingediende plan! College Oegstgeest principieel tegen een algemene voorziening via voorstel A, derhalve niet meegedaan aan het gezamenlijke plan (gevolgen zie sheet 5). Gemeenten kunnen tot medio oktober nog vragen krijgen over hun ingediend plan. Verwachting is dat gemeenten eerste helft van november officieel bericht van VWS zullen ontvangen.

4 Gevolgen van tijdspad VWS voor de resultaatovereenkomst
Drie opties nav tijdstip VWS (pas medio november helderheid over plan HHT): De hele resultaatovereenkomst voor Huishoudelijke Ondersteuning in zijn geheel afmaken; Onderdeel Maatwerkvoorziening van de resultaatovereenkomst afmaken met intentie/verplichting tot leveren van nog nader te bepalen algemene voorziening. En de algemene voorziening later als appendix toevoegen. De resultaatovereenkomst Huishoudelijke Ondersteuning in zijn geheel aanhouden. Standpunt gemeenten: optie C onwenselijk!

5 Gevolgen niet deelnemen Oegstgeest aan Leidse Regio HHT plan
Oegstgeest moet vóór 15/10 eigen voorstel doen met mede ondertekening door aanbieder thuiszorg. Kan dat of kunnen dat dezelfde aanbieder(s) zijn als bij Leids Regio voorstel? Oegstgeest maakt voorstel onder de volgende drie randvoorwaarden: - Geen inkomensdifferentiatie - Geen open einde regeling - Zo min mogelijk uitvoeringslasten voor alle partijen

6 Nieuwe cao VVT Hierin wordt de schalen FWG 10 en 15 samengevoegd en de nieuwe schaal loopt van € 10 naar € 12,50 per uur. Medewerkers FWG 10 gaan horizontaal over, maar kunnen de komende jaren itt oude cao, nu doorgroeien naar € 12,50. Per 1 maart 2015 structurele verhoging van 1,5%.

7 Nieuwe cao VVT (2) In plan voor HHT richting ministerie VWS is compensatie van Rijk richting gemeenten voor deze nieuwe cao als voorwaarde opgenomen! Nieuwe CAO heeft gevolgen voor: Tarief per uur van de algemene voorziening Tarief per 4 weken van met name HO basis Naast toevoeging van lichte begeleiding aan HbhH bij HO speciaal was ook het schaalverschil (HO basis FWG 10 en HO speciaal FWG 15) onderscheidend tussen de twee nieuwe producten.

8 Nadere verkenning voorstel B
Voorstel A is met stevige voorwaarden bij VWS gelegd (o.a. meer budget/minder korting, inkomensdifferentatie mogelijk maken en uitvoering via CAK). Afwachten of Rijk hierin mee wil gaan. Zo ja, dan zowel gemeenten als aanbieders weinig extra administratieve lasten Alternatief is voorstel B. Hierin betaalt: Gemeenten de kosten van minima. Aanbieders kunnen deze kosten volledig declareren bij gemeenten. Cliënten tussen minimum en 225% van sociaal minimum betalen deel zelf en gedeelte door gemeenten. Aanbieders sturen twee rekeningen, eentje naar gemeente en eentje naar klant. Cliënten met inkomen meer dan 225% moeten het zelf gaan betalen. Klant krijgt de volledige rekening.

9 Nadere verkenning voorstel B (2)
Hoe maken we voorstel B praktisch uitvoerbaar met zo min mogelijk administratieve lasten, met als uitgangspunt dat de cliënt in principe betaalt?

10 Maaltijdvoorziening Al besloten is dat per 1 juli 2015 we de maaltijdvoorziening uit de Huishoudelijke hulp halen. Hoe geven we dat nader handen en voeten? Wordt het een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening; Hoe geven we één aanbieder per gebied (en hoe groot is dat?) vorm? => graag voorstellen bilateraal via website.

11 Vragen


Download ppt "Algemene voorziening Huishoudelijke hulp (en plan voor HHT)"

Verwante presentaties


Ads door Google