De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inwoner met hulpvraag Client Dienstverlener Inwoner zonder hulpvraag Deelovereenkomst Inwoner/client Organisatie Formulier Toelichting Cmd / Pt Ondersteuningsplan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inwoner met hulpvraag Client Dienstverlener Inwoner zonder hulpvraag Deelovereenkomst Inwoner/client Organisatie Formulier Toelichting Cmd / Pt Ondersteuningsplan."— Transcript van de presentatie:

1 Inwoner met hulpvraag Client Dienstverlener Inwoner zonder hulpvraag Deelovereenkomst Inwoner/client Organisatie Formulier Toelichting Cmd / Pt Ondersteuningsplan zonder gecontracteerde zorg

2 Cmd/Pt in gesprek met client Maatwerk voorziening nodig j/n Individuele opdrachtverstrekki ng einde Beschikking: -naw, voorz, res -evt andere voorz’en gemeente inwoner met hulpvraag PGB; buiten ovk ZIN; keuze aanbieder Deelovk bijlage 2.10 en 2.11

3 dienstverlener inwoner met beschikking Cliënt verstrekt opdracht aan dienstverlener Individuele Opdracht verstrekking Dienstverlener levert binnen 20 dagen hulpverleningsplan aan cliënt Dienstverlener en cliënt tekenen hulpverleningsplan Start traject Einde traject Deelovk 2.13 Eind / jaarlijkse rapportage (wat gedaan / wat bereikt) Client meldt terug aan gemeente Aanbieder meldt terug aan gemeente Hoe? Tussengesprekken over voortgang doelen (met casusregisseur) Beeindigingsbevest iging van gemeente aan Aanbieder

4 facturatie Opdracht Einde maand factuur Betaling Voor overgangsclienten uiterlijk 15 januari verzamellijst Gegevens zoals in excel (uitvraag) vecozo Gem gegs knooppunt

5 Inwoner met hulpvraag Aanbieder Inwoner met hulpvraag Huis- kinder- jeugdarts Verwijzing Triage formulier Gemeente Bekend bij Cmd/pt? Hulpverleningspla n Gegevens in te zetten hulp Bevestiging in te zetten hulp Beschikking N J Overleg met verwijzer


Download ppt "Inwoner met hulpvraag Client Dienstverlener Inwoner zonder hulpvraag Deelovereenkomst Inwoner/client Organisatie Formulier Toelichting Cmd / Pt Ondersteuningsplan."

Verwante presentaties


Ads door Google