De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cmd / Pt Inwoner/client Inwoner met hulpvraag Organisatie Formulier

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cmd / Pt Inwoner/client Inwoner met hulpvraag Organisatie Formulier"— Transcript van de presentatie:

1 Cmd / Pt Inwoner/client Inwoner met hulpvraag Organisatie Formulier
Toelichting Cmd / Pt Ondersteuningsplan zonder gecontracteerde zorg Deelovereenkomst Client Dienstverlener Inwoner zonder hulpvraag

2 Cmd/Pt in gesprek met client
inwoner met hulpvraag gemeente Cmd/Pt in gesprek met client Maatwerk voorziening nodig j/n Individuele opdrachtverstrekking Deelovk bijlage 2.10 en 2.11 Beschikking: -naw, voorz, res -evt andere voorz’en einde PGB; buiten ovk ZIN; keuze aanbieder

3 dienstverlener inwoner met beschikking
Individuele Opdracht verstrekking Cliënt verstrekt opdracht aan dienstverlener Hoe? Dienstverlener levert binnen 20 dagen hulpverleningsplan aan cliënt Client meldt terug aan gemeente Aanbieder meldt terug aan gemeente Dienstverlener en cliënt tekenen hulpverleningsplan Start traject Tussengesprekken over voortgang doelen (met casusregisseur) Deelovk 2.13 Einde traject Eind / jaarlijkse rapportage (wat gedaan / wat bereikt) Beeindigingsbevestiging van gemeente aan Aanbieder

4 facturatie vecozo Gem gegs knooppunt
Voor overgangsclienten uiterlijk 15 januari verzamellijst facturatie Opdracht Gegevens zoals in excel (uitvraag) vecozo Einde maand factuur Gem gegs knooppunt Betaling

5 Huis- kinder- jeugdarts
Inwoner met hulpvraag Triage formulier Verwijzing Huis- kinder- jeugdarts Gemeente Aanbieder Hulpverleningsplan Bekend bij Cmd/pt? Beschikking N Gegevens in te zetten hulp Bevestiging in te zetten hulp J Inwoner met hulpvraag Aanbieder Overleg met verwijzer


Download ppt "Cmd / Pt Inwoner/client Inwoner met hulpvraag Organisatie Formulier"

Verwante presentaties


Ads door Google