De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Implementatie Wmo 2015 De Wolden en Hoogeveen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Implementatie Wmo 2015 De Wolden en Hoogeveen"— Transcript van de presentatie:

1 Implementatie Wmo 2015 De Wolden en Hoogeveen

2 Beperkingen die je niet ziet
Licht verstandelijke beperking

3 Wat is nieuw? Begeleiding inclusief dagbesteding
Vervoer van en naar dagbesteding Kortdurend verblijf (respijtzorg) Cliëntondersteuning Inloop GGZ Maatwerkvoorziening inkomenssteun chronisch zieken en gehandicapten Niet medische persoonlijke verzorging Beschermd wonen met begeleiding Telefonische hulpdiensten Doventolk

4 Wat hadden we en wordt anders?
Hulp bij het huishouden Wmo-melding krijgt juridische status Aanvraag Wmo moet binnen twee weken worden afgehandeld Eigen bijdrage- regeling wordt breder: ook kindervoorzieningen, waarschijnlijk rolstoelen en periode eigen bijdrage voor woningaanpassingen langer Voorlichting over hoogte van eigen bijdrage moet vooraf door consulent worden gedaan Tot 18 jaar valt onder de Jeugdwet, daarna Wmo Invoering trekkingsrecht PGB

5 Meer inzetten op eigen kracht!

6 Toegang Toegang Herkenbare toegang voor inwoners en cliënten
Aansluiten bij huidige Zorgloket/Sociaal team Zorgen voor deskundigheid medewerkers

7 Indicatiestelling Indicatie-stelling
Uitgangspunt is zelf indicaties stellen, tenzij.. Zorgen voor deskundige indicatiestellers Herindicaties hulp bij huishouden worden uitbesteed. In combinatie met deskundigheids-bevordering Indicatie-stelling

8 Aanbod/inkoop Aanbod Zorgcontinuïteit in 2015 voor begeleiding
Nieuwe vorm van hulp bij het huishouden Nieuwe arrangementen voor nieuwe klanten Transformatie verder vormgeven in 2015

9 Administratieve afhandeling
Aansluiten bij huidige processen Verkorten doorlooptijden Samenvoegen processen Hoogeveen / De Wolden Het beste van beiden!

10 Monitoring / verantwoording
Aansluiten bij huidige verantwoording (Wmo-monitor) Afspraken op Drents niveau vertalen naar proces en registratie Samenwerking met beleid

11 Klaar voor 1 januari 2015? Beleid: Beleidsregels en besluit klaar voor ICT: via huidige systemen Communicatie: 3D infolijn/vraag antwoordcombinatie De Wolden Algemene mailingen Persoonlijke brieven Capaciteit: Gestart met tijdelijke uitbreiding voor 2014 Indicatie benodigde capaciteit 2015 gereed voor besluitvorming Financiën: Voorlopige budgetten inzichtelijk Gesprekken met zorgaanbieders Eerste levering cliëntgegevens Zorgen voor completer beeld over werkelijke cijfers Opleiding: Basistraining alle medewerkers Aantal medewerkers extra opleiden Externe deskundigheid aantrekken

12 Vertrouwen in goede afloop?

13 Risico’s De belangrijkste risico’s zijn:
Te late besluitvorming (rijk/gemeente) Niet tijdig inkopen van arrangementen/zorg Versnipperde communicatie (rijk/SVB/CAK/gemeente) Onvoldoende capaciteit en kennis Onvoldoende budget in relatie tot zorgvraag Niet tijdig beschikbare software (CAK, Pink, SVB) Hoge administratieve lastendruk als niet helder is welke marapgegevens noodzakelijk zijn.

14 Dank voor uw aandacht


Download ppt "Implementatie Wmo 2015 De Wolden en Hoogeveen"

Verwante presentaties


Ads door Google