De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Implementatie Wmo 2015 De Wolden en Hoogeveen. Beperkingen die je niet ziet Licht verstandelijke beperking Xm0.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Implementatie Wmo 2015 De Wolden en Hoogeveen. Beperkingen die je niet ziet Licht verstandelijke beperking Xm0."— Transcript van de presentatie:

1 Implementatie Wmo 2015 De Wolden en Hoogeveen

2 Beperkingen die je niet ziet Licht verstandelijke beperking http://www.youtube.com/watch?v=vTOaAu57 Xm0

3 Wat is nieuw? Begeleiding inclusief dagbesteding Vervoer van en naar dagbesteding Kortdurend verblijf (respijtzorg) Cliëntondersteuning Inloop GGZ Maatwerkvoorziening inkomenssteun chronisch zieken en gehandicapten Niet medische persoonlijke verzorging Beschermd wonen met begeleiding Telefonische hulpdiensten Doventolk

4 Wat hadden we en wordt anders? Hulp bij het huishouden Wmo-melding krijgt juridische status Aanvraag Wmo moet binnen twee weken worden afgehandeld Eigen bijdrage- regeling wordt breder: ook kindervoorzieningen, waarschijnlijk rolstoelen en periode eigen bijdrage voor woningaanpassingen langer Voorlichting over hoogte van eigen bijdrage moet vooraf door consulent worden gedaan Tot 18 jaar valt onder de Jeugdwet, daarna Wmo Invoering trekkingsrecht PGB

5 Meer inzetten op eigen kracht!

6 Toegang Herkenbare toegang voor inwoners en cliënten Aansluiten bij huidige Zorgloket/Sociaal team Zorgen voor deskundigheid medewerkers Toegang

7 Indicatiestelling Uitgangspunt is zelf indicaties stellen, tenzij.. Zorgen voor deskundige indicatiestellers Herindicaties hulp bij huishouden worden uitbesteed. In combinatie met deskundigheids- bevordering Indicatie- stelling

8 Aanbod/inkoop Zorgcontinuïteit in 2015 voor begeleiding Nieuwe vorm van hulp bij het huishouden Nieuwe arrangementen voor nieuwe klanten Transformatie verder vormgeven in 2015 Aanbod

9 Administratieve afhandeling Aansluiten bij huidige processen Verkorten doorlooptijden Samenvoegen processen Hoogeveen / De Wolden Het beste van beiden! Administratie

10 Monitoring / verantwoording Aansluiten bij huidige verantwoording (Wmo- monitor) Afspraken op Drents niveau vertalen naar proces en registratie Samenwerking met beleid Verantwoording

11 Klaar voor 1 januari 2015? Beleid:Beleidsregels en besluit klaar voor 1-11-2014 ICT: via huidige systemen Communicatie: 3D infolijn/vraag antwoordcombinatie De Wolden Algemene mailingen Persoonlijke brieven Capaciteit:Gestart met tijdelijke uitbreiding voor 2014 Indicatie benodigde capaciteit 2015 gereed voor besluitvorming Financiën:Voorlopige budgetten inzichtelijk Gesprekken met zorgaanbieders Eerste levering cliëntgegevens Zorgen voor completer beeld over werkelijke cijfers Opleiding:Basistraining alle medewerkers Aantal medewerkers extra opleiden Externe deskundigheid aantrekken

12 Vertrouwen in goede afloop?

13 Risico’s De belangrijkste risico’s zijn: Te late besluitvorming (rijk/gemeente) Niet tijdig inkopen van arrangementen/zorg Versnipperde communicatie (rijk/SVB/CAK/gemeente) Onvoldoende capaciteit en kennis Onvoldoende budget in relatie tot zorgvraag Niet tijdig beschikbare software (CAK, Pink, SVB) Hoge administratieve lastendruk als niet helder is welke marapgegevens noodzakelijk zijn.

14 Dank voor uw aandacht


Download ppt "Implementatie Wmo 2015 De Wolden en Hoogeveen. Beperkingen die je niet ziet Licht verstandelijke beperking Xm0."

Verwante presentaties


Ads door Google