De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Transitie VG In 2015 vervalt de AWBZ- aanspraak voor mensen met een verstandelijke beperking met een ZZP 1,2 en gedeeltelijk 3.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Transitie VG In 2015 vervalt de AWBZ- aanspraak voor mensen met een verstandelijke beperking met een ZZP 1,2 en gedeeltelijk 3."— Transcript van de presentatie:

1 Transitie VG In 2015 vervalt de AWBZ- aanspraak voor mensen met een verstandelijke beperking met een ZZP 1,2 en gedeeltelijk 3.

2 Toerustingstafel VG Voor mensen met een licht verstandelijke beperking ZZP1,2 en gedeelte 3, die nu nog wel een indicatie hebben maar dan niet meer Door de nieuwe participatiewet komen meer mensen met een LVB onder de gemeente te vallen (mensen die dan niet meer in de Wajong kunnen instromen) De sociale werkvoorziening houd op te bestaan zoals dat nu is geregeld (landelijk en ook grotendeels vandaaruit gefinancierd)

3 Schema ondersteuning VG

4 Diversiteit doelgroep VG
Er is hier nog geen rekening gehouden met de toenemende vraag naar AWBZ dagbesteding door afschaffing van de Zorgzwaartepakketten 1,2 en een deel 3 en de vergrijzing. Uit cijfers van het CIZ lijkt 5% groei op jaarbasis voor te komen.

5 Wijkzorgteams Een deel van de mensen met een lvb zal zorg mijden omdat ze niet gestigmatiseerd willen worden. De benaming is daarom niet goed van deze teams omdat het woord ‘zorg’ erin zit Er is in de 0e lijn een buurtlocatie nodig waar je zonder afspraak naar binnen kunt voor activiteiten en vragen voor deze groep lvb-ers die zorg mijden Een ander deel van de mensen met lvb komt niet bij het welzijnswerk of buurthuis zonder hulp van een ander Na 2014 zullen mensen met lvb zonder indicatie moeilijker vindbaar zijn terwijl dat wel moet om problemen te voorkomen Naast kennis en kunde vraagt het een aangepaste werkwijze in het welzijnswerk maar ook bij hulpverleners, zoals het letterlijk erop uit gaan

6 Participeren Mensen met een licht verstandelijke beperking kunnen soms met minimale individuele ondersteuning zelfstandig wonen Als je die ondersteuning wegneemt worden de problemen groter en de zorgvraag ook Een collectief aanbod vanuit de Wmo kan vaker ongeschikt zijn voor hen De mantelzorgers van mensen met een verstandelijke beperking zijn bijzonder

7 Van dagbesteding naar betaald werk?
De overheid wil een beweging van dagbesteding naar betaald werk; voor veel mensen met een Verstandelijke Beperking is dat niet haalbaar Dagbesteding is voor mensen met een Verstandelijke Beperking noodzakelijk Dagbesteding moet door deskundige mensen worden ondersteund

8 Onafhankelijke cliëntondersteuning
Het is nodig dat mensen met een lvb onafhankelijk worden geholpen met hun hulpvraagverduidelijking Soms hebben ze tijdelijk geïndiceerde zorg nodig in de 1e of 2e lijn of uit de AWBZ, dat proces moet goed worden ondersteund Er zijn deskundige mensen nodig in de sector welzijn (0e lijn) en in de wijkzorgteams (of hoe ze ook gaan heten) in de 1e lijn. De gemeente wil mensen zoveel mogelijk in de 0e lijn onderbrengen, daarom is het belangrijk dat er deskundig kan worden ingeschat waar iemand het beste kan worden geholpen. Hier geldt ook: goedkoop is duurkoop!


Download ppt "Transitie VG In 2015 vervalt de AWBZ- aanspraak voor mensen met een verstandelijke beperking met een ZZP 1,2 en gedeeltelijk 3."

Verwante presentaties


Ads door Google