De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De 3 D’s in Hof van Twente De overgang van Jeugdzorg, AWBZ begeleiding en Participatiewet naar de gemeente per 1 januari 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De 3 D’s in Hof van Twente De overgang van Jeugdzorg, AWBZ begeleiding en Participatiewet naar de gemeente per 1 januari 2015."— Transcript van de presentatie:

1 De 3 D’s in Hof van Twente De overgang van Jeugdzorg, AWBZ begeleiding en Participatiewet naar de gemeente per 1 januari 2015

2

3 “Het houdt niet op. Niet vanzelf”

4 “Mevrouw Haafkes van 88 geniet altijd zeer van de groepsactiviteiten”

5 ““Ik ben blij dat ik me nuttig maak bij een fijne werkgever…”

6 VERNIEUWEND DENKEN, VERNIEUWEND DOEN De 3 D’s in Hof van Twente - De decentralisaties toegelicht - Gemeenten aan zet - Waar willen we naar toe en hoe gaan we dat doen? - Regionale samenwerking - Lokale uitwerking Veranderingen in het sociaal domein 6 De 3 D’s in Hof van Twente

7 VERNIEUWEND DENKEN, VERNIEUWEND DOEN De decentralisaties toegelicht - Jeugdzorg - Begeleidingsfunctie AWBZ - Participatiewet Veranderingen in het sociaal domein 7 Welke taken komen naar de gemeente?

8 VERNIEUWEND DENKEN, VERNIEUWEND DOEN Decentralisatie jeugdzorg Veranderingen in het sociaal domein 8

9 VERNIEUWEND DENKEN, VERNIEUWEND DOEN Jeugdzorg Veranderingen in het sociaal domein 9 Jeugdige met probleem/ problemen Soort probleem Toegang/ indicatie Zorg Financie- ringskader Opvoed- opgroei Schets huidige situatie Psychisch/ psychiatrisch verstandelijke beperking Bureau Jeugdzorg (BJz) Huisarts Centrum Indicatiestel- ling Zorg (CIZ) Jeugd VB Jeugd GGZ Jeugdzorg Plus Jeugd- bescherming Jeugd- reclassering Jeugd- en opvoedhulp Rechtstreeks door het rijk Provinciaal gefinancierde jeugdzorg Zvw AWBZ Bron: vereenvoudigde weergave model HHM Gemeente Huisarts nieuwe

10 VERNIEUWEND DENKEN, VERNIEUWEND DOEN Decentralisatie jeugdzorg - totaal aantal kinderen: 355 * (=4% kinderen HvT) - consultatie: 0 - begeleiding: 54 - ambulante zorg: 142 - verblijf deeltijd/daghulp: 10 - pleegzorg: 13 - verblijf 24-uurs: 57 - AMHK: 3 - jeugdbescherming: 34 - jeugdreclassering: 10 - overig/onbekend/nvt: 11 - totaal 324 * cijfers onderzoek I&O eind 2012 Veranderingen in het sociaal domein 10 Cijfers - Meicirculaire 2013 : 4,5 miljoen Meer informatie bij Meicirculaire 2014. - Exacte bedrag 2015 nog onbekend! - Efficiencykorting 15% (transformeren, samenwerken Budget Gemeenten worden geacht om zorgcontinuïteit te bieden. Dit houdt in dat kinderen die op 31 december 2014 in zorg zijn, gedurende 2015 het recht op die zorg behouden. Overgangsrechten

11 VERNIEUWEND DENKEN, VERNIEUWEND DOEN Decentralisatie AWBZ Veranderingen in het sociaal domein 11

12 VERNIEUWEND DENKEN, VERNIEUWEND DOEN Decentralisatie AWBZ - Begeleiding individueel - Begeleiding groep Veranderingen in het sociaal domein 12 Taken - 500 cliënten Begeleiding (groep en individueel) - 1200 cliënten n Huishoudelijke hulp Cijfers - € 6,5 miljoen Begeleiding - € 3,5 miljoen Huishoudelijke hulp Budget Huidige klanten behouden het recht op hun indicatie (veelal tot uiterlijk januari 2016) tenzij indicatie eerder afloopt. Overgangsrechten

13 VERNIEUWEND DENKEN, VERNIEUWEND DOEN Gemeenten aan zet overnemen nieuwe taken: transitie sociaal domein zal substantieel deel van gemeentelijke begroting beslaan overdracht komt tezamen met forse bezuinigingsopgave vanuit rijksoverheid inhoudelijke beleidsopgave: niet alleen overdracht, maar ook transformatie Veranderingen in het sociaal domein 13 Gemeenten aan zet!

14 VERNIEUWEND DENKEN, VERNIEUWEND DOEN Waar willen we naar toe eigen kracht staat voorop nadruk op preventie en vroegsignalering hulp op maat één gezin, één plan, één regisseur Veranderingen in het sociaal domein 14 Waar willen we naartoe?

15 VERNIEUWEND DENKEN, VERNIEUWEND DOEN Hoe doen we dat? Veranderingen in het sociaal domein 15 één herkenbare, laagdrempelige ingang voor hele sociale domein lokaal doen wat lokaal kan, bovenlokaal wat bovenlokaal moet samenwerken met aanbieders van zorg en welzijn, vrijwilligersorganisaties en bedrijfsleven werken met regisseurs (één gezin, één plan, één regisseur) Hoe doen we dat?

16 VERNIEUWEND DENKEN, VERNIEUWEND DOEN Regionale samenwerking Veranderingen in het sociaal domein 16 Samen14; alle Twentse gemeenten (Jeugdzorg en WMO/AWBZ) gezamenlijke visie, samenwerking inkoop gezamenlijke uitvoering van ‘beschikbaarheidsvoorzieningen’ AMHK en crisisopvang Wat doen we regionaal?

17 VERNIEUWEND DENKEN, VERNIEUWEND DOEN Lokale uitwerking Veranderingen in het sociaal domein 17 Herkenbaar voor de burger Integrale benadering Efficient Centrale toegang tot zorg Hof van Twente (1)

18 VERNIEUWEND DENKEN, VERNIEUWEND DOEN Lokale uitwerking Veranderingen in het sociaal domein 18 Omvat de volgende domeinen: Wmo ( huidige taken) Wmo ( nieuwe taak begeleiding) Jeugdzorg Armoedebeleid waaronder schuldhulpverlening Participatiewet Centrale toegang tot zorg Hof van Twente (2)

19 VERNIEUWEND DENKEN, VERNIEUWEND DOEN Lokale uitwerking Veranderingen in het sociaal domein 19 Schematische weergave (volgt nog) Centrale toegang tot zorg Hof van Twente (3)

20 Samen op naar 2015

21 Bouwen op de kracht van iedereen


Download ppt "De 3 D’s in Hof van Twente De overgang van Jeugdzorg, AWBZ begeleiding en Participatiewet naar de gemeente per 1 januari 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google