De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De 3 D’s in Hof van Twente De overgang van Jeugdzorg, AWBZ begeleiding en Participatiewet naar de gemeente per 1 januari 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De 3 D’s in Hof van Twente De overgang van Jeugdzorg, AWBZ begeleiding en Participatiewet naar de gemeente per 1 januari 2015."— Transcript van de presentatie:

1 De 3 D’s in Hof van Twente De overgang van Jeugdzorg, AWBZ begeleiding en Participatiewet naar de gemeente per 1 januari 2015

2

3 “Het houdt niet op. Niet vanzelf”

4 “Mevrouw Haafkes van 88 geniet altijd zeer van de groepsactiviteiten”

5 ““Ik ben blij dat ik me nuttig maak bij een fijne werkgever…”

6 De 3 D’s in Hof van Twente De 3 D’s in Hof van Twente
Veranderingen in het sociaal domein De 3 D’s in Hof van Twente De 3 D’s in Hof van Twente De decentralisaties toegelicht Gemeenten aan zet Waar willen we naar toe en hoe gaan we dat doen? Regionale samenwerking Lokale uitwerking

7 De decentralisaties toegelicht
Veranderingen in het sociaal domein De decentralisaties toegelicht Welke taken komen naar de gemeente? Jeugdzorg Begeleidingsfunctie AWBZ Participatiewet

8 Decentralisatie jeugdzorg
Veranderingen in het sociaal domein Decentralisatie jeugdzorg

9 Jeugdige met probleem/ problemen
Veranderingen in het sociaal domein Jeugdige met probleem/ problemen Soort probleem Toegang/ indicatie Zorg Financie-ringskader Jeugdzorg Gemeente Huisarts Gemeente Jeugdzorg Plus Rechtstreeks door het rijk Jeugd- bescherming Opvoed- opgroei Bureau Jeugdzorg (BJz) Provinciaal gefinancierde jeugdzorg Jeugd- reclassering Schets huidige situatie Jeugd- en opvoedhulp nieuwe Psychisch/ psychiatrisch Huisarts Jeugd GGZ Zvw AWBZ verstandelijke beperking Centrum Indicatiestel- ling Zorg (CIZ) Jeugd VB AWBZ Bron: vereenvoudigde weergave model HHM

10 Decentralisatie jeugdzorg
Veranderingen in het sociaal domein Decentralisatie jeugdzorg Cijfers Budget totaal aantal kinderen: 355 * (=4% kinderen HvT) consultatie: 0 begeleiding: 54 ambulante zorg: 142 verblijf deeltijd/daghulp: 10 pleegzorg: 13 verblijf 24-uurs: 57 AMHK: 3 jeugdbescherming: 34 jeugdreclassering: 10 overig/onbekend/nvt: 11 totaal 324 *cijfers onderzoek I&O eind 2012 Meicirculaire 2013 : 4,5 miljoen Meer informatie bij Meicirculaire 2014. Exacte bedrag 2015 nog onbekend! Efficiencykorting 15% (transformeren, samenwerken Overgangsrechten Gemeenten worden geacht om zorgcontinuïteit te bieden. Dit houdt in dat kinderen die op 31 december 2014 in zorg zijn, gedurende 2015 het recht op die zorg behouden.

11 Veranderingen in het sociaal domein
Decentralisatie AWBZ

12 Decentralisatie AWBZ Taken Cijfers Budget Overgangsrechten
Veranderingen in het sociaal domein Decentralisatie AWBZ Taken Cijfers Begeleiding individueel Begeleiding groep 500 cliënten Begeleiding (groep en individueel) 1200 cliënten n Huishoudelijke hulp Budget Overgangsrechten Huidige klanten behouden het recht op hun indicatie (veelal tot uiterlijk januari 2016) tenzij indicatie eerder afloopt. € 6,5 miljoen Begeleiding € 3,5 miljoen Huishoudelijke hulp

13 Gemeenten aan zet Gemeenten aan zet! overnemen nieuwe taken: transitie
Veranderingen in het sociaal domein Gemeenten aan zet Gemeenten aan zet! overnemen nieuwe taken: transitie sociaal domein zal substantieel deel van gemeentelijke begroting beslaan overdracht komt tezamen met forse bezuinigingsopgave vanuit rijksoverheid inhoudelijke beleidsopgave: niet alleen overdracht, maar ook transformatie

14 Waar willen we naar toe Waar willen we naartoe?
Veranderingen in het sociaal domein Waar willen we naar toe Waar willen we naartoe? eigen kracht staat voorop nadruk op preventie en vroegsignalering hulp op maat één gezin, één plan, één regisseur

15 Hoe doen we dat? Hoe doen we dat?
Veranderingen in het sociaal domein Hoe doen we dat? Hoe doen we dat? één herkenbare, laagdrempelige ingang voor hele sociale domein lokaal doen wat lokaal kan, bovenlokaal wat bovenlokaal moet samenwerken met aanbieders van zorg en welzijn, vrijwilligersorganisaties en bedrijfsleven werken met regisseurs (één gezin, één plan, één regisseur)

16 Regionale samenwerking
Veranderingen in het sociaal domein Regionale samenwerking Wat doen we regionaal? Samen14; alle Twentse gemeenten (Jeugdzorg en WMO/AWBZ) gezamenlijke visie, samenwerking inkoop gezamenlijke uitvoering van ‘beschikbaarheidsvoorzieningen’ AMHK en crisisopvang

17 Centrale toegang tot zorg Hof van Twente (1)
Veranderingen in het sociaal domein Lokale uitwerking Centrale toegang tot zorg Hof van Twente (1) Herkenbaar voor de burger Integrale benadering Efficient

18 Centrale toegang tot zorg Hof van Twente (2)
Veranderingen in het sociaal domein Lokale uitwerking Centrale toegang tot zorg Hof van Twente (2) Omvat de volgende domeinen: Wmo ( huidige taken) Wmo ( nieuwe taak begeleiding) Jeugdzorg Armoedebeleid waaronder schuldhulpverlening Participatiewet

19 Centrale toegang tot zorg Hof van Twente (3)
Veranderingen in het sociaal domein Lokale uitwerking Centrale toegang tot zorg Hof van Twente (3) Schematische weergave (volgt nog)

20 Samen op naar 2015

21 Bouwen op de kracht van iedereen


Download ppt "De 3 D’s in Hof van Twente De overgang van Jeugdzorg, AWBZ begeleiding en Participatiewet naar de gemeente per 1 januari 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google