De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aangesloten bij: Wmo-bijeenkomst Reinaerde Veranderingen gehandicaptenzorg, Wat betekent dit voor u? Gabor Kovácsèk en Tjitske Tabak 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aangesloten bij: Wmo-bijeenkomst Reinaerde Veranderingen gehandicaptenzorg, Wat betekent dit voor u? Gabor Kovácsèk en Tjitske Tabak 1."— Transcript van de presentatie:

1 Aangesloten bij: Wmo-bijeenkomst Reinaerde Veranderingen gehandicaptenzorg, Wat betekent dit voor u? Gabor Kovácsèk en Tjitske Tabak 1

2 Aangesloten bij: Vandaag Algemene informatie over de veranderingen per 2015 Wat doet Reinaerde? Wat kunt u doen? Meer informatie? 2

3 Aangesloten bij: Nieuwe wetten Wmo - Wet maatschappelijke ondersteuning Wlz - Wet langdurige zorg Jeugdwet Participatiewet 3

4 Aangesloten bij: 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 Participatiewet 9

10 Aangesloten bij: Algemene uitgangspunten Dichtbij en lokaal Meer beroep op eigen kracht en netwerk Kortdurend, gericht op participatie Minder budget 10

11 Aangesloten bij: Wat doet Reinaerde? Lokale aansluiting Contracten met gemeenten voor 2015 Verlagen (personeels)kosten Participeren in pilots, wijkteams/buurtteams, expertteams Samen: cliënten, familie/verwanten medewerkers Contactpersoon: begeleider C 11

12 Aangesloten bij: 12 Kinderen (0-18 jaar), indeling in nieuwe stelsels (22 september 2014) Intramuraal (ZZP's) Grondslag Zzp LGZzp VGZzp LVG BG Zzp naar Kortdurend verblijf 1 1 J PV 2 Wlz 2 J VP 3 3 J BH 4 Wlz 4 J 5 Wlz 5 J 6 Wlz 7 Wlz 8 Wlz Groen = Jeugdwet (J), per 2015 (functie/zorgzwaartepakket) Geel = Wet langdurige zorg (Wlz) Wit = extramuraliseren BG = begeleiding PV = persoonlijke verzorging VP= verpleging BH = behandeling Kinderen Intramuraal

13 Aangesloten bij: Kinderen Extramuraal 13 Kinderen (0-18 jaar) Extramuraal Grondslag SOM LG (L) VG BG J J J IKZ en PTZ Kortdurend Verblijf J J J PV J J J IKZ en PTZ VP < 5 jaar Zvw n.v.t. VP > 5 jaar J/Wlz BH Zvw/Wlz J Groen = Jeugdwet (J), per 2015 (functie/zorgzwaartepakket) Geel = Wet langdurige zorg (Wlz) Wit = extramuraliseren BG = begeleiding PV = persoonlijke verzorging VP= verpleging BH = behandeling

14 Aangesloten bij: 14 Volwassenen van 18 jaar en ouder, indeling in nieuwe stelsels (22 september 2014) Intramuraal (ZZP's) GrondslagZzp LGZzp VGZzp LVG 1-5 en Zzp SGLVG BG Zzp naar Zzp naar Zzp naar Kortdurend verblijf1 1 1 Wlz PV2 Wlz2 2 VP3 3Wlz 6 3 Wlz BH4 Wlz4 4 5 5 5 6 6 SGLVG Wlz 7 7 8 Geel = Wet langdurige zorg (Wlz) per 2015 6 : De inhoudelijke omschrijvingen van de zorgprofielen die passen bij ZZP VV4 en VG 3 zullen niet worden aangepast, waarmee een vergelijkbare groep als nu toegang krijgt tot de Wlz Volwassenen

15 Aangesloten bij: Wat kunt u doen? Welke indicatie gaat het over? Onderzoek omzetten indicatie naar Zzp Bij >18 met Zzp 1 of 2 indicatie van voor 1-1-2013 keuze Wlz of Wmo Z.s.m. indicatie Wajong aanvragen bij UWV in uw gemeente 15

16 Aangesloten bij: Wet langdurige zorg Opvolger van de AWBZ Indicatie bij vernieuwd CIZ in klasse licht, midden of zwaar Levering ook thuis mogelijk Inhoud van ondersteuning op vraag van cliënt 16

17 Aangesloten bij: Ga in gesprek : Met Reinaerde over de individuele veranderingen Buurtteam, wijkteam, Wmo-loket Verschillend per gemeente Met het Centraal Indicatie Orgaan Zorg 17

18 Aangesloten bij: Planning Wlz : debat in de kamer eind september 2014 Invoering Wlz 1-1-2015. Indicatie in licht, midden, zwaar Wmo en Jeugd: overgangsrecht in 2015 Reinaerde neemt contact op voor individueel gesprek 18

19 Aangesloten bij: Hoe blijft u op de hoogte? Algemene informatie van de overheid: www.hoeverandertmijnzorg.nl Informatie van Reinaerde: Begeleider E-mail: wmo@reinaerde.nlwmo@reinaerde.nl www.reinaerde.nl Gemeente: Wmo - loket, Wmo raad, website 19


Download ppt "Aangesloten bij: Wmo-bijeenkomst Reinaerde Veranderingen gehandicaptenzorg, Wat betekent dit voor u? Gabor Kovácsèk en Tjitske Tabak 1."

Verwante presentaties


Ads door Google