De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wmo-bijeenkomst Reinaerde

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wmo-bijeenkomst Reinaerde"— Transcript van de presentatie:

1 Wmo-bijeenkomst Reinaerde
Veranderingen gehandicaptenzorg, Wat betekent dit voor u? Gabor Kovácsèk en Tjitske Tabak

2 Vandaag Algemene informatie over de veranderingen per 2015
Algemene informatie over de veranderingen per 2015 Wat doet Reinaerde? Wat kunt u doen? Meer informatie?

3 Nieuwe wetten Wmo - Wet maatschappelijke ondersteuning
Wlz - Wet langdurige zorg Jeugdwet Participatiewet

4

5

6

7

8

9 Participatiewet

10 Algemene uitgangspunten
Dichtbij en lokaal Meer beroep op eigen kracht en netwerk Kortdurend, gericht op participatie Minder budget

11 Wat doet Reinaerde? Lokale aansluiting
Contracten met gemeenten voor 2015 Verlagen (personeels)kosten Participeren in pilots, wijkteams/buurtteams, expertteams Samen: cliënten, familie/verwanten medewerkers Contactpersoon: begeleider C

12 Kinderen (0-18 jaar), indeling in nieuwe stelsels (22 september 2014)
Kinderen Intramuraal Kinderen (0-18 jaar), indeling in nieuwe stelsels (22 september 2014) Intramuraal (ZZP's) Grondslag Zzp LG Zzp VG Zzp LVG BG Zzp naar Zzp naar Kortdurend verblijf 1 J J PV Wlz J J VP 3 J J BH Wlz Wlz J Wlz Wlz J Wlz Wlz Wlz Wlz Wlz Groen = Jeugdwet (J), per 2015 (functie/zorgzwaartepakket) Geel = Wet langdurige zorg (Wlz) Wit = extramuraliseren BG = begeleiding PV = persoonlijke verzorging VP= verpleging BH = behandeling

13 Kinderen Extramuraal Kinderen (0-18 jaar) Extramuraal Grondslag SOM LG
(L) VG BG J IKZ en PTZ Kortdurend Verblijf PV VP < 5 jaar Zvw n.v.t. VP > 5 jaar J/Wlz BH Zvw/Wlz Groen = Jeugdwet (J), per 2015 (functie/zorgzwaartepakket) Geel = Wet langdurige zorg (Wlz) Wit = extramuraliseren BG = begeleiding PV = persoonlijke verzorging VP= verpleging BH = behandeling

14 Volwassenen Volwassenen van 18 jaar en ouder, indeling in nieuwe stelsels (22 september 2014) Intramuraal (ZZP's) Grondslag Zzp LG Zzp VG Zzp LVG 1-5 en Zzp SGLVG BG Zzp naar Kortdurend verblijf 1 Wlz PV 2 VP 3 Wlz 6 BH 4 5 6 SGLVG 7 8 Geel = Wet langdurige zorg (Wlz) per 2015 6 : De inhoudelijke omschrijvingen van de zorgprofielen die passen bij ZZP VV4 en VG 3 zullen niet worden aangepast, waarmee een vergelijkbare groep als nu toegang krijgt tot de Wlz

15 Wat kunt u doen? Welke indicatie gaat het over?
Onderzoek omzetten indicatie naar Zzp Bij >18 met Zzp 1 of 2 indicatie van voor keuze Wlz of Wmo Z.s.m. indicatie Wajong aanvragen bij UWV in uw gemeente

16 Wet langdurige zorg Opvolger van de AWBZ
Indicatie bij vernieuwd CIZ in klasse licht, midden of zwaar Levering ook thuis mogelijk Inhoud van ondersteuning op vraag van cliënt

17 Ga in gesprek : Met Reinaerde over de individuele veranderingen Buurtteam, wijkteam, Wmo-loket Verschillend per gemeente Met het Centraal Indicatie Orgaan Zorg

18 Planning Wlz : debat in de kamer eind september 2014
Invoering Wlz Indicatie in licht, midden, zwaar Wmo en Jeugd: overgangsrecht in 2015 Reinaerde neemt contact op voor individueel gesprek

19 Hoe blijft u op de hoogte?
Algemene informatie van de overheid: Informatie van Reinaerde: Begeleider Gemeente: Wmo - loket, Wmo raad, website


Download ppt "Wmo-bijeenkomst Reinaerde"

Verwante presentaties


Ads door Google