De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening per 1 juli 2012 Presentatie 14-06-2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wet gemeentelijke schuldhulpverlening per 1 juli 2012 Presentatie 14-06-2012."— Transcript van de presentatie:

1 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening per 1 juli 2012 Presentatie 14-06-2012

2 Aanleiding  Conferentie ketenpartners SHV in 2011  Gedeelde constatering: keten moet beter aansluiten  Betrokkenheid  Wet gemeentelijke schuldhulpverlening van kracht per 1 juli 2012  Integrale aanpak SHV, inclusief preventie en nazorg  Brede toegankelijkheid  Aandacht voor gezinnen met kinderen  Meerjarig plan  Valt onder de Awb  Geen extra middelen, vanuit het Rijk

3 Brede problematiek Integrale problematiek: NVVK: gemiddeld; 14 schulden €32.250,= Kinderen: participatie school CJG Werk: behoud/verkrijgen duur uitkering MKB: openstaande schulden incassokosten minder bestedingen Veiligheid: criminaliteit huislijk geweld uitzetting Incasso: belastingen huurachterstanden loonbeslag Psychosociaal: verslaving vereenzaming

4 0-meting Landelijke trend: meer schuldenaren, hogere schulden, meer schuldeisers, meer diverse achtergronden, multiproblematiek, veel huishoudens onder bestaansminimum. Rijswijk:  Managementinformatie kan beter  Werkafspraken met partners moeten beter: helderheid over verantwoordelijkheden  Laag bereik, weinig preventie en begeleiding, geen nazorg  Nu in beeld welke groepen meer risico lopen; laag opgeleiden, eenoudergezinnen, jonger dan 40

5 Profiel gemeente Rijswijk  3839 huishoudens met verhoogd risico problematische schuld = 16% van alle huishoudens in Rijswijk  2828 hebben werkelijk in meer of mindere mate schulden = 12% van alle huishoudens, bijna 2/3 e van deze groep heeft lichte schulden  Ruim 450 huishoudens hebben structureel zware schulden

6 Aantallen Bureau SHV  In 2011: 524 quick-scan gesprekken, 343 unieke personen  279 adviezen, verwijzingen en afvallers  64 trajecten schuldregeling:  Bijna 50% WSNP  52% geen uitkering  31% huishouden met kind

7 De producten Budget- buddy’s Preventie individueel, adviesgesprek Aanmelding Eerste gesprek Budget- begeleiding Financieel beheer Trajectbegeleiding tijdens de regeling Preventie Algemeen Aanvraag, integrale intake. WSNP, afgifte verklaring Budgetcursus. REGIEREGIE Producten/Activiteiten Schuldhulpverlening Flankerende hulp; AMW, Limor ed. Budgetbeheer; - kortdurend - langdurend Betalings regeling Nazorg, na afloop van de regeling Schuldregeling. -bemiddeling -sanering -herfinanciering Preventie Aanvraag Stabilisatie Regelend Nazorg

8 Effectieve SHV loont  SHV raakt aan vele terreinen: betere participatie in samenleving, veiligheid, ontruimingen, minder belemmering naar werk, welzijn, Wmo, GGZ, jeugd, economie  investeren loont: € 1,= bespaart € 2,= Bij groter bereik neemt de besparing toe

9 Tot slot: planning  29-05: Presentatie Adviesraad Sociale Zaken  14-06: Presentatie in Forum  01-07: Wet van kracht, huidige beleidsregels gelden  04-07: Kadernota (2012-2015) + aangepaste beleidsregels voor advies naar Adviesraad Soza  07-08: College: Kadernota + aangepaste beleidsregels  04-09: Forum: Kadernota bespreken  25-09: Raad: Kadernota vaststellen


Download ppt "Wet gemeentelijke schuldhulpverlening per 1 juli 2012 Presentatie 14-06-2012."

Verwante presentaties


Ads door Google