De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wmo zorg & ondersteuning in 2015. Zes Peelgemeenten werken samen onder de naam Peel 6.1 De zes gemeenten werken samen met zorg- en welzijnsaanbieders.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wmo zorg & ondersteuning in 2015. Zes Peelgemeenten werken samen onder de naam Peel 6.1 De zes gemeenten werken samen met zorg- en welzijnsaanbieders."— Transcript van de presentatie:

1 Wmo zorg & ondersteuning in 2015

2 Zes Peelgemeenten werken samen onder de naam Peel 6.1 De zes gemeenten werken samen met zorg- en welzijnsaanbieders aan goede en betaalbare hulp

3 Zorg in Nederland in 2015 Gemeenten betalen en regelen een groot deel van de ondersteuning aan thuiswonende hulpbehoevenden. De gemeente wordt niet uw zorgaanbieder; dat is en blijft het werk van professionals. Persoonlijke verzorging en verpleging thuis valt onder uw zorgverzekering 3

4 Uitgangspunt Er blijft goede zorg, hulp en ondersteuning voor iedereen die dat echt nodig heeft 4

5 Zodat iedereen kan meedoen en zo lang mogelijk zelfstandig kan wonen 5

6 Waarmee helpt de Wmo als mensen ondersteuning (nodig) hebben? 6

7 Meedoen en zelfstandig wonen Huishoudelijke ondersteuning Begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf Vervoer en verplaatsen Wonen 7

8 Begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf Is vanaf dit jaar onderdeel van Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Dat geldt ook voor beschermd wonen Ondersteuning is maatwerk

9 Begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf: 2015 is overgangsjaar Mensen met indicatie houden recht op begeleiding tot einddatum indicatie, maar uiterlijk tot 1 januari 2016 Peel 6.1 neemt tijdig contact op voordat indicatie afloopt Voor vragen kunt u terecht bij Peel 6.1 9

10 Begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf Gesprek als indicatie afloopt of bij een nieuwe aanvraag. – Wat is de reden van de aanvraag ? – Wat kunt u zelf en welke ondersteuning kunt u krijgen van familie, vrienden of mantelzorgers? – Zijn er voorzieningen of activiteiten in de buurt die aansluiten? – Is er professionele ondersteuning nodig? 10

11 Leveringsvorm Zorg in natura Gemeente heeft contracten afgesloten met veel zorgaanbieders om ondersteuning te leveren. Gemeente meldt klant aan bij zorgaanbieder van keuze. Persoonsgebonden budget Klant krijgt beschikking over een budget waarmee ondersteuning ingekocht kan worden. 11

12 Persoonsgebonden budget (PGB) Mensen met een PGB bepalen zelf wie wanneer zorg aan hen verleent Trekkingsrecht: Sociale Verzekeringsbank (SVB) gaat budget beheren en betaalt rekeningen rechtstreeks aan de zorgverlener -Vereenvoudiging verantwoording -Voorkomen van foutief gebruik en fraude, door controle vooraf 12

13 Eigen bijdrage Wmo Via het CAK (Centraal Administratie Kantoor) Uw eigen bijdrage is afhankelijk van onder andere: – uw zorggebruik, uw zorggebruik – uw leeftijd, uw leeftijd – uw huishouden, uw huishouden – uw inkomen en vermogen uw inkomen en vermogen Voor alle Wmo voorzieningen, met uitzondering van rolstoelen 13

14 Eigen bijdrage: inkomen en vermogen Gebaseerd op verzamelinkomen van 2 kalenderjaren eerder (in 2015 dus gebaseerd op verzamelinkomen 2013) Vermogen op basis van box 3 belasting Als vermogen boven de belastingdrempel ligt Van meerdere vermogen wordt 8% bij verzamelinkomen opgeteld Over dat inkomen wordt vervolgens de eigen bijdrage berekend 14

15 Enkele voorbeelden U kunt zelf ook uw eigen berekening maken op de website www.mijncak.nl (zorg thuis/uw maximale periodebijdrage -> link naar rekenprogramma)www.mijncak.nl 15 leeftijd Verzamelinkomen 2013 (inclusief evt. vermogensbijtelling) Maximale bijdrage per 4 weken Eenpersoons huishouden AOWtot € 16.634€ 19,40 Eenpersoons huishouden AOW€ 25.000€ 115,93 Eenpersoons huishouden AOW€ 50.000€ 404,39 Gezamenlijke huishouden AOWtot € 23.046€ 27,60 Gezamenlijke huishouden AOW€ 25.000€ 50,15 Gezamenlijke huishouden AOW€ 50.000€ 338,61

16 NIEUW: Huishoudelijke diensten voor een laag tarief (géén Wmo) Doel: Behoud van werkgelegenheid Voor wie? Mantelzorgers (ingeschreven bij mantelzorgsteunpunt) 70-plussers Mensen met een Wmo-indicatie Toegang en uitvoering: Gecontracteerde aanbieders Wat kost het? Tussen € 10 en € 12,50 per uur (varieert per aanbieder) 16

17 Wat als u ondersteuning nodig heeft? Peelgemeenten regelen zorg en ondersteuning samen Consulenten werken zoveel mogelijk in wijken en dorpen U kun beroep doen op cliëntondersteuning (bijvoorbeeld KBO ouderenadviseurs) Heeft u ondersteuning nodig en kunt u dit niet zelf of in uw omgeving oplossen? Neem rechtstreeks contact op met Peel 6.1 of via dorpsondersteuner Mayke Peter of via Loket Guido Asten 17

18 U neemt contact op en dan… U stelt uw vraag bij Peel 6.1 (bij voorkeur telefonisch, kan ook via het contactformulier op www.peel6-1.nl) U wordt gebeld door een consulent WMO die middels een gesprek vaststelt wat uw problemen en mogelijkheden zijn. Soms wordt er direct een voorziening toegekend Vaak vindt er een huisbezoek plaats 18

19 Handige websites 19 Guido: alle informatie over wonen, welzijn en zorg www.guidoasten.nlwww.guidoasten.nl (nog niet gereed, streven medio mei) Zorg voor Elkaar: hulp vragen en bieden www.zorgvoorelkaar.nl Informatie over veranderingen langdurige zorg: www.hoeverandertmijnzorg.nl

20 Nog vragen na deze bijeenkomst? www.peel6-1.nl: veel gestelde vragen www.peel6-1.nl Bel Peel 6.1 via tel. 14 0492 (zonder kengetal) voor vragen over zorg en ondersteuning 20


Download ppt "Wmo zorg & ondersteuning in 2015. Zes Peelgemeenten werken samen onder de naam Peel 6.1 De zes gemeenten werken samen met zorg- en welzijnsaanbieders."

Verwante presentaties


Ads door Google