De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst Overlegtafel Leidse Regio 15 december 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst Overlegtafel Leidse Regio 15 december 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst Overlegtafel Leidse Regio 15 december 2015

2 Inhoud presentatie (1)  beschermd wonen (20 min) ● laatste informatie over budget centrumgemeenten 2016 ● commissie Toekomst ● proces nadere uitwerking ontwikkelingsgerichte aanpak en beleidsoverleg BW in 2016 ● eigen bijdrage voor cliënten met zorg en wonen gescheiden (via VPT regeling).  implementatie (20 min) ● productcodes 2016 ● omnummering van deel van cliënten met Begeleiding Groep Basis ● codes CAK voor eigen bijdrage 2016 ● behoefte aan overleg over administratie/facturatie? ● werkwijze bij eventueel faillissement van TSN 22

3 Inhoud presentatie (2)  innovatiefonds 2016 (15 min)  nieuwe planning overlegtafels en werkgroepen 2016 (10 min) 3

4 Beschermd Wonen (1) laatste informatie over budget centrumgemeenten 2016  Overlegtafel 27 oktober was de stand van zaken:  onzekerheid over ophoging budget Leiden voor 2016  nader onderzoek liep op dat moment – enkele zorgaanbieders hebben daar aan meegewerkt  eind november goed nieuws: budget 2016 opgehoogd naar € 27.437.848  Door nader onderzoek ook betere prognose. 4

5 Beschermd Wonen (2) Wat betekent dit voor de tariefafspraken Beschermd wonen?  grote kans dat groot gedeelte van de korting van 5% ook echt benut kan worden voor een aantal urgentieplekken en ontwikkelingsgerichte aanpak / innovatie;  definitief beeld na afrekening 2015 eind februari;  samen uitwerken van ontwikkelingsgerichte aanpak via de beleidsoverleggen BW;  afspraken over inzet middelen vervolgens definitief maken aan de overlegtafel;  regiogemeenten willen hierbij betrokken zijn. 5

6 Beschermd Wonen (3) Beleidsontwikkelingen landelijk:  ontwikkeling van Beleidskader Opvang en Bescherming gaat in januari starten  handreiking Beleidskader opvang en bescherming  advies Commissie toekomst (filmpje)  advies Zorginstituut over afbakening doelgroep GGz voor Wlz 6

7 Beschermd Wonen (4) Ontwikkelingsgerichte aanpak sluit aan bij landelijke ontwikkeling  commissie toekomst zegt: inclusie, waar mogelijk ambulant  advies zorginstituut: daar waar door somatische of verstandelijke beperkingen geen perspectief is op verbetering van de situatie van de cliënt, moet de Wlz toegang geven  we hebben al casussen ontvangen, waarvoor dank.  in beleidsoverleg bespreken we plan van aanpak rond casussen 7

8 Beschermd Wonen (5) Procesvoorstel:  in januari en februari minimaal 2 beleidsoverleggen BW;  doel van die overleggen: ontwikkelingsgerichte aanpak verder uitwerken & uitvoeringsafspraken 2016 8

9 Beschermd Wonen (6) Eigen bijdrage voor cliënten  voor beschermd wonen zijn er drie vormen van eigen bijdragen mogelijk:  de hoge intramurale variant. Deze geldt voor cliënten die intramuraal verblijven;  de lage intramurale/VPT variant (12,5% van inkomen met minimum en maximum): Deze geldt voor cliënten die de ZZP geleverd krijgen in de vorm van VPT of waarbij zorg en wonen gescheiden is.  De extramurale variant: deze geldt voor cliënten, die overbruggingszorg geleverd krijgen. Hiervoor staat de driehonderd code reeks van het CAK nog wel open en deze zullen ook door Leiden hiervoor worden gebruikt. 9

10 Implementatie  AV HH  Nieuwe code voor BGG basis B  BGG speciaal heet per 4/1/2016 BGG speciaal A  BGG speciaal plus heet per 4/1/2016 BGG speciaal B  Facturatie van cliënten boven de zwaarste intensiteit  Einde overgangsrecht eigen bijdragen voor cliënten Begeleiding en dagbesteding  Van vier weken naar dagtarief voor de ZZP´s  Apart tarief voor zorg en wonen gescheiden  Los tarief voor dagbesteding 10

11 Innovatiefonds 2016 (1) Voorstel voor een proces:  voor 450.000 euro 2016 ervaring opdoen met nieuw proces;  keuze voor een thema;  Ynnovatiesessie om thema uit te werken in mogelijke oplossingen (‘Ynnovators’ zijn ambtenaren opgeleid als innovatieprocesbegeleiders en in staat om een groep te helpen in het vinden en realiseren van ideeën en oplossingen voor een specifiek vraagstuk);  deze zijn vrij beschikbaar voor alle aanbieders. 11

12 Innovatiefonds 2016 (2) Ynnovatiesessie:  start met een scherpe vraag;  leidt tot 2 concrete projectvoorstellen als antwoord op die vraag;  met 12 deelnemers: 4 goed ingevoerd in thema, 4 redelijk ingevoerd, 4 niet ingevoerd;  duurt een dagdeel;  brainstormen, verkennen, verdiepen, uitwerken;  resultaat: 2 antwoorden op de vraag, basis voor projectvoorstel. 12

13 Innovatiefonds 2016 (3) Na de Ynnovatiesessie:  2 antwoorden (mogelijke oplossingen of oplossingsrichting); en  worden teruggekoppeld aan de fysieke overlegtafel;  aanbieders kiezen met welke oplossingsrichting zij verder willen. 13

14 Innovatiefonds 2016 (4) Welke van deze drie vragen wilt u in de eerste Ynnovatiesessie op de agenda? 1.Wat zou er moeten gebeuren als bij een bepaalde groep alle zorg wegvalt? Hoe wordt dan duidelijk welke groep écht zorg nodig heeft & hoe bouw je deze zorg op? 2.Welke andere mogelijkheden zijn er naast de maatwerkvoorziening dagbesteding om mantelzorgers te ontlasten? 3.Hoe zou je Welzijn kunnen versterken om de zorg te ontlasten? 14

15 Innovatiefonds 2016 (5) Vervolg:  geef aan of uw organisatie wil meedoen aan de eerste Ynnovatiesessie;  wij gaan op basis van loting bepalen welke 4 ingevoerde aan deze sessie meedoen;  vervolgens zoeken we daar 4 minder ingevoerd en 4 niet ingevoerde deelnemers bij. Suggesties zijn welkom!  Ynnovatiesessie in januari/februari 2016;  presentatie oplossingen bestuurlijke overlegtafel februari 2016;  indienen voorstellen/plannen begin april 2016. 15

16 Vragen 16


Download ppt "Bijeenkomst Overlegtafel Leidse Regio 15 december 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google