De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SUPPORTTEAM NAH Vlaams-Brabant Sociale Plattegrond - oktober 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SUPPORTTEAM NAH Vlaams-Brabant Sociale Plattegrond - oktober 2014."— Transcript van de presentatie:

1 SUPPORTTEAM NAH Vlaams-Brabant Sociale Plattegrond - oktober 2014

2 WAT ? Sociale Plattegrond - oktober 2014 Het Supportteam ondersteunt mantelzorgers en organisaties die aan huis komen bij personen met een NAH.

3 WIE ? 5 PROJECTPARTNERS – 2 SECTOREN : → VAPH : ► Brabantse Dienst voor Thuisbegeleiding ► Begeleid Wonen Leuven ► Begeleid Wonen Tienen ► Open Therapeuticum Leuven → GGZ ► UPC Sint-Kamillus Bierbeek Sociale Plattegrond - oktober 2014

4 ONTSTAAN Inspelen op maatschappelijke tendensen : ► Minder ziekenhuisopnames, ook in GGZ. ► Perspectief 2020 – baseline : “zoveel mogelijk gewoon in de samenleving”. ► “Thuis in de samenleving” – jaarthema provincie Vlaams-Brabant : activeren van het netwerk rond de zorgvrager. → “vermaatschappelijking van de zorg” Sociale Plattegrond - oktober 2014

5 WAAROM ? ► De zorg voor PmNAH wordt steeds meer bij de thuissituatie gelegd. ► Mantelzorgers en eerstelijnsdiensten beschikken vaak niet over voldoende know-how om met de complexiteit van NAH om te gaan. ► Het Supportteam stelt hen de nodige expertise ter beschikking, zodat zij de PmNAH beter kunnen ondersteunen. Sociale Plattegrond - oktober 2014

6 DOELSTELLING We willen hoofdzakelijk bereiken dat personen met NAH in hun thuissituatie kunnen blijven: ► voorkomen dat zwaarder en dus duurder (residentieel) aanbod moet ingezet worden. ► keuze van persoon om thuis te zijn. Sociale Plattegrond - oktober 2014

7 WELKE DOMEINEN ? 1. Gedrag en emoties na een hersenletsel 2. Het samenleven na een hersenletsel 3. Cognitie, geheugen, organisatie, communicatie 4. Hulpmiddelen op vlak van motoriek, communicatie, woningaanpassing, … 5. Dagbesteding en vrijetijd 6. Onderwijs, opleiding en werk 7. Afstemmen van de hulpverlening Sociale Plattegrond - oktober 2014

8 WELKE ONDERSTEUNING ? ► Adviesgesprek : – beperkt aantal personen – advies rond concrete vragen ► Supervisie : – complexere problematiek – met zoveel mogelijk rechtstreeks betrokken zorgverleners – vragen onderzoeken en aanpak uitwerken ► Vorming : – op maat – bestaande pakketten Sociale Plattegrond - oktober 2014

9 TWEE VOORBEELDEN ► AANMELDING DOOR MANTELZORGER ► AANMELDING DOOR ORGANISATIE Sociale Plattegrond - oktober 2014

10 HOE AANMELDEN ? ► Telefonisch : 0491/56.12.22 ► Via e-mail : nah.vlabra@gmail.com Sociale Plattegrond - oktober 2014

11 WERKWIJZE 1. Aanmeldingspunt ontvangt en verkent de vragen. 2. Projectpartners onderzoeken de vragen en bepalen hun mogelijke rol. 3. In overleg wordt bepaald wie welke vraag opneemt. (criteria : aard van het hersenletsel, aard van de vraag, doelgroep, specifieke deskundigheid, regio) Sociale Plattegrond - oktober 2014

12 MEERWAARDE Na een periode van revalidatie komen deze personen met een NAH terug thuis wonen. Hulp hierbij aanvaarden is geen eenvoudige stap. Organisaties die wel ingang vonden, zitten soms met vragen over hoe omgaan met bepaalde zaken, hoe toegang krijgen om netwerk te vergroten,…? De doelgroep NAH is door zijn specificiteit en diversiteit een bijzondere groep waarbij inroepen van specifieke kennis een meerwaarde kan zijn. De moeilijkheid bij personen met NAH is dat het letsel een invloed heeft op vele belangrijke levensdomeinen. Het tegemoet komen aan deze noden vraagt inzet en professionaliteit. Tegelijk ontbreken de cognitieve en emotionele mogelijkheden om met complexe situaties en veel verschillende hulpverleners om te gaan. Een beperkt aantal hulpverleners moet met andere woorden veel verschillende noden ondersteunen bij een persoon die dit niets steeds dragen kan. Door de huidige cultuur binnen de hulpverlening betekent dit dat mensen met NAH (en hun omgeving) dikwijls minder dan nodig krijgen, waardoor een thuissituatie dreigt fout te lopen. De meerwaarde van het project zit hem erin dat er gewerkt wordt met de organisatie die bij de persoon met NAH aan huis komt, niet rechtstreeks met de cliënt. Het effect van de ondersteuning verloopt via de organisatie die verworven kennis integreert, in eerste instantie voor de cliënt waarvoor een aanvraag werd ingediend, maar in the end ook voor andere cliënten. Sociale Plattegrond - oktober 2014


Download ppt "SUPPORTTEAM NAH Vlaams-Brabant Sociale Plattegrond - oktober 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google