De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tafel dagbesteding gemeenten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tafel dagbesteding gemeenten"— Transcript van de presentatie:

1 Tafel dagbesteding gemeenten
Bestuurlijke aanbesteding: Arbeidsmatige Dagbesteding en specialistische Dagbesteding (Wmo) Walcheren 6 november 2015

2 Onderwerpen komende tafels
Tafel 0 : Bespreken Basisovereenkomst Tafel 1 : Bespreken Inhoudelijke vulling deelovereenkomsten Bespreken Inhoudelijk kader: uitgangspunten: startnotitie PPT Bespreken Productenboek inhoudelijk Bespreken realisatie Plan van Aanpak dagbesteding nieuwe stijl Verdeling werkgroepen Tafel 2: Bespreken Financiële uitgangspunten Tafel 3: Bespreken totale deelovereenkomst (vertaling van inhoudelijke en financiële uitgangspunten naar concrete afspraken). Houd rekening met het feit dat er gemeenschappelijke werkgroepen zullen komen om onderwerpen verder uit te werken.

3 Dagbesteding inhoudelijke Uitgangspunten (1)
Zorg en ondersteuning wordt zoveel mogelijk genormaliseerd. Voor arbeidsmatige dagbesteding wordt een passende financieringsvorm gezocht die ruimte biedt voor inhoudelijke maatwerkwerkarrangementen m.b.t. het inzetten van arbeid-zorg-trajecten gericht op instroom, doorstroom en uitstroom We streven naar een zo normaal mogelijke (arbeids)participatie en uitstroom richting lichtere vormen van ondersteuning (zoals algemene (inloop)voorzieningen) Zorgaanbieders en Orionis hebben de opdracht om in samenwerking te zorgen voor arbeid-zorgtrajecten die maatwerk bieden en beter aansluiten bij de behoeften van inwoners, gericht op door- en uitstroom De ondersteuning is gericht op het behalen van de resultaten uit het ondersteuningsplan De mogelijkheden worden onderzocht om voor arbeidsmatige dagbesteding geen eigen bijdrage te vragen én geen vergoeding te geven Er wordt voorzien in een passend aanbod voor inwoners met complexe problematiek Er wordt – waar mogelijk- gebruik gemaakt van bestaande maatschappelijke infrastructuur en de inzet van vrijwilligers Vanaf 1 januari 2017 organiseren gemeenten het dagbestedingsvervoer via de Gemeentelijke Vervoerscentrale Deelnemers betalen geen bijdrage voor een arbeids-zorg-traject. Deelnemers ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden of voor reiskosten Definiëren van specialistische en arbeidsmatige dagbesteding. Specialistische dagbesteding is enkel toegankelijk wanneer een algemene voorziening niet passend is en er (nog) onvoldoende arbeidsvermogen is

4 Keten Arbeidsmatige dagbesteding

5 Plan van aanpak Onderdelen: Business case Doelstellingen
Realisatie van de doelstellingen Rol van aanbieders in het proces Rol van gemeenten in het proces Randvoorwaarden Sturing Projectgroep Projectkosten Mijlpalenplanning: per jaar en overall 3 jaar

6 Producten Dagbesteding
Keuze voor volgende tafel: Financiering (inspanningsgericht, outputgericht) Hoe kunnen wij door middel andere financieringsvormen meer recht doen aan maatwerk en het behalen van resultaten en wat levert die nieuwe financieringsvorm ons op (bijvoorbeeld; Bij duurzame toeleiding naar regulier werk een bonus op basis van shared savings) Beschrijving doelgroep per product en relatie met problematiek en groepsgrootte code Product (landelijk) tarief 07A12 Dagbesteding regulier: inspanningsgericht (middel) Dagdeel of budget per week/maand? 07A13 Dagbesteding regulier: inspanningsgericht (zwaar) 07A15 Dagbesteding specialistisch: inspanningsgericht (middel) 08A11 Vervoer regulier: inspanningsgericht 08A12 Vervoer rolstoel: inspanningsgericht Er kunnen voorstellen in de bestuurlijke aanbesteding worden gedaan voor indikking producten en financieringsvormen

7 Werkgroepen: Arbeidsmatige dagbesteding Plan van Aanpak:
Opdracht: beschrijf de keten van arbeidsmatige dagbesteding in Walcheren Beschrijf de rollen van alle partijen in de nieuwe keten Beschrijf de gewenste verandering in de keten Plan van Aanpak: Opdracht: schrijf het Plan van Aanpak van de totale dagbesteding verandering over 3 jaar. Business Case: Opdracht: schrijf de business case voor de gewenste veranderingen in de dagbesteding Beschrijf hoeveel dit oplevert de veranderingen kunnen opleveren Analyseer de gegevens op basis van de uitvraag


Download ppt "Tafel dagbesteding gemeenten"

Verwante presentaties


Ads door Google