De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ondersteuning van het beleidsproces ‘Zorg voor de Jeugd’ bij gemeenten Workshop ‘Opdracht- geverschap en bekostiging ’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ondersteuning van het beleidsproces ‘Zorg voor de Jeugd’ bij gemeenten Workshop ‘Opdracht- geverschap en bekostiging ’"— Transcript van de presentatie:

1 Ondersteuning van het beleidsproces ‘Zorg voor de Jeugd’ bij gemeenten Workshop ‘Opdracht- geverschap en bekostiging ’

2 (plenair) Inleiding: welk model past bij de jeugdzorg ? Wat is een bekostigingsmodel? Welke hoofdtypen bekostigingsmodellen zijn denkbaar? (in groepen) Welke model gaan gemeenten toepassen? Uitwisselen en verdiepen van inzichten a.h.v. vragen (plenair) Terugkoppeling en discussie Workshop 2

3 3 Gemeente wordt inkoper met geld, beleidsvrijheid en verantwoordelijkheid

4 4 Wat is een bekostigingsmodel? Opdrachtgever Opdrachtnemer Levering en verantwoording Eisen en betaling AFSPRAKEN

5 Waar maak je afspraken over? 5 Verdeling van risico’s Aanbieders Gemeenten Sturingsafspraken OutputInput Functie- gericht Activiteit- gericht Traject- gericht Resultaat- gericht

6 Functiegerichte bekostiging 6 Toegankelijkheid Beschikbaarheid Gericht op populatie Beschikbaarheid middelen bepaalt aanbod Risico zorglevering bij opdrachtgever Sturing Risico bij gemeenten Functie- gericht Activiteit- gericht Traject- gericht Resultaat- gericht

7 Functiegerichte bekostiging 7 Toegankelijkheid Beschikbaarheid Gericht op populatie Sturing Functie- gericht Activiteit- gericht Traject- gericht Resultaat- gericht Raming met afspraken over nacalculatie Afspraken over indicatie of toegang Risicodeling

8 Activiteitgerichte bekostiging Benoemde activiteiten Prijs per activiteit (functioneel) Uitvoering cf protocollen Zorgvolume Over- en onderbehandeling Sturing: Risicodeling: Functie- gericht Activiteit- gericht Traject- gericht Resultaat- gericht

9 Trajectgerichte bekostiging 9 Beschrijving traject per doelgroep Aantal trajecten Prijs per traject Zorgvolume Toegang, doorverwijzing en uitstroom Sturing : Risicodeling : Functie- gericht Activiteit- gericht Traject- gericht Resultaat- gericht

10 Resultaatgerichte bekostiging 10 Uitkomstindicatoren Gewenste ontwikkelingen Meerjarenafspraken Wederzijdse randvoorwaarden en samenwerking afspreken Sturing : Risicodeling: Functie- gericht Activiteit- gericht Traject- gericht Resultaat- gericht

11 Kies het bekostigingsmodel dat uw gemeente denkt te gaan gebruiken Vragen in groepen: 1. Waarom de keuze voor dit bekostigingsmodel (onderbouwing)? 2. Waar wilt u op gaan sturen? 3. Wat zijn de randvoorwaarden om dit mogelijk te maken? 4. Wat zijn risico’s en hoe wilt daarmee omgaan in de afspraken? Welk model gaan gemeenten toepassen? 11


Download ppt "Ondersteuning van het beleidsproces ‘Zorg voor de Jeugd’ bij gemeenten Workshop ‘Opdracht- geverschap en bekostiging ’"

Verwante presentaties


Ads door Google