De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Projectgroep prestatie-indicatoren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Projectgroep prestatie-indicatoren"— Transcript van de presentatie:

1 Projectgroep prestatie-indicatoren
G4/ 27 / werkbedrijf

2 Doel; steeds meer mensen aan het werk
Daarvoor is nodig zicht op ontwikkeling regionale arbeidsmarkt werkmethode past op de problematiek van die arbeidsmarkt leren van de ervaringen en vervolgens beter met de dienstverlening aansluiten op de behoeften van de omgeving

3 Opdracht projectgroep
Toets handreiking ketenjaarplan (P&C cyclus) Formuleer hierbij beperkte set prestatie indicatoren Kom tot sanering van bestaande indicatoren Is model voor forecasten prestaties ten aanzien van gekozen indicatoren mogelijk? Gekozen werkwijze projectgroep Werkgroep bestaat uit medewerkers werkbedrijf (CWI – UWV), G4 en G27 gestart met G4 / WB uitgebreid met G27 Uitwerken opdrachten naar deelactiviteiten Deelactiviteiten SMART maken Afspraken deelactiviteiten 2-wekelijks overleg – bundelen – bespreken en vastleggen Nieuwe ideeen verder ontwikkelen

4 Ketenjaarplan Voor sturing op werkplein en voor P&C cyclus
Handreiking AKO werkgroep gebruiken als input Gemaakte afspraken Resultaat getoetste handreiking best pratices voor opstellen ketenjaarplan Denk aan gemeenschappelijke arbeidsmarktanalyse Werk regionaal – voorbij grenzenwerkplein Maak gebruik van arbeidsmark informatie werkbedrijf In ketenjaarplan vind je ambities en resultaatafspraken werkplein Maak afspraken SMART Denk ook aan inte zetten middelen Brogen en monitoren van gemaakte afspraken ligt bij MT werkplein

5 Indicatoren Keuzes 1. uitstroom naar werk / aan de slag
2.       klanttevredenheid werkzoekenden 3.       klanttevredenheid werkgevers Niet alleen de cijfers maar vooral het verhaal er achter Indicatoren staat in relatie met ketenjaarplan Voorgestelde indicator wordt in praktijk getoets Indicator moet voor P&C cyclus 2010 operationeel zijn

6 1. Uitstroom naar werk / aan de slag
klantgroepen gemeente: WWB en NUG werkbedrijf: WW (Wia / Wajong) Beide partijen leveren input op werkplein niveau voor genoemde klantgroepen Partijen accepteren elkaars input en sturen daarop Uitgangspunt: zoeken niet naar gelijkschakeling van indicator voor alle gemeente + werkbedrijf

7 1. Uitstroom naar werk / aan de slag definities
werkbedrijf: Uitstroom naar werk Of werken aan werk definitie G4 (mogelijk ook G27) Einde WWB of dienstverlening NUG ivm werk Persoon actief in traject gericht op participatie Werken aan werk = werkbedrijf (part-time werk, proefplaatsing, leerwerkbaan, werken aan zelfstandig ondenemerschap, etc) Gemeente – werk = regulier werk, werk als zelfstandige of additioneel werk Voor definitie van het begrip traject wordt aangesloten bij de definitie uit de SRG ( wat is de SRG ??) Traject is de periode waarin 1 of meer voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling worden ingezet, gelijktijdig of opeen volgend Daarnaats doorstroom WW naar WWB oppakken – willen dit structureel inzichtelijk te maken

8 2. en 3. klanttevredenheid Klanttevredenheid werkzoekenden en werkgevers aansluiten bij activiteiten en ideeën die hierover ontwikkeld worden door AKO werkgroep werkzoekenden – 5 klantprincipes AKO werkgevers – AKO werkt hiervoor ook aan klantprincipes Aanvullend ook verder werken aan de vraag Hoe worden indicatoren geoperationaliseerd leren van elkaar best practices Door dialoog de indicatoren levendig houden voor MT – werkplein met medewerkers werkplein

9 Sanering indicatoren in de P&C cyclus 2009 gaan we de mogelijkheden om indicatoren te beperken verder onderzoeken. Aandachtspunt: registratiedruk per partij is hoog bij integraal samenwerken dubbel registreren

10 Forecasten Forecasten ??
Gebruik arbeidsmarktinformatie tbv forecasten resultaten Gebruik website samen voor de klant / landkaart om prestaties werkpleinen te ontsluiten Idee JOB stats G4 Suggesties Voeren monitorgesprekken met MT door directie gemeente met districtsmanager werkbedrijf Nog verder uitwerken door projectgroep


Download ppt "Projectgroep prestatie-indicatoren"

Verwante presentaties


Ads door Google